تعداد 12 مورد یافت شد

امام خمینی و عدالت

در آثار امام خمینی(ره) 2172 با از ریشه عدل در 39 شکل از واژه بکار رفته است. اضافاتی مانند عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت قضایی... نیز در میان ... 39 شکل از واژه بکار رفته است. اضافاتی مانند عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت قضایی... نیز در میان گفتار و نوشته های ... بکار رفته است. اضافاتی مانند عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت قضایی... نیز در میان گفتار و نوشته های ایشان فراوان به ... مستقل می طلبد. لذا برای پاسخ مختصر تنها به کلیتی از مفهوم عدالت در منظومه اندیشه ای ایشان اشاره می شود. امید که وافی ... 1- نظر به آنکه امام خمینی(ره) عالم شیعی بوده و شیعیان عدالت خداوند را جزو اصول مذهب می دانند، بدیهی است که ایشان ...

به نظر شما اگر امام خمینی امروز زنده بودند با وجود برخی بی عدالتی ها سخن می گفتند یا سکوت می کردند؟

اگر به روش سقراط بخواهیم به چن باید پرسید اگر امام خمینی(ره) در قید حیات بودند، آیا بی عدالتی به گونه ای می شد که چنین سوالی موضوعیت یابد؟ دوم ... ای می شد که چنین سوالی موضوعیت یابد؟ دوم اینکه منظور از بی عدالتی ها چیست؟ آیا منظور فاصله های وحشتناک طبقاتی است که به ... گرسنگی مزمن به بیماری هایی دچار می شوند؟آیا منظور از بی عدالتی آن است که برخی قضات طرف مرفهین را می گیرند و افراد ... و بی بضاعت در دادگاهها اکثراً محکوم اند؟آیا منظور از بی عدالتی آن است که همگان نمی توانند از امکانات عمومی کشور ... و سیما برای بیان نظرات خود استفاده کنند؟اگر منظور از بی عدالتی امثال مصادیق فوق باشد، آنقدر این موارد نشانه های بارز ...

امام خمینی ویژگی حکومت الهی و حق را چه می دانستند؟ یعنی معیارهای موفقیت و توفیق یک حکومت در چه جنبه ای است؟ اقتصادی، فرهنگی، نظامی و...

از نظر حضرت امام(س) حکومت الهی حکومت ایمان است (صحیفه امام، ج ۲، ص ۳۶۲) این حکومت مجری عدالت اسلامی بر پایه محکم عدل می باشد و نه تنها با این ...

بنیانگذار جمهوری اسلامی برای پشتیبانی از جنبش های مردمی، چه ملاک هایی را در نظر می گرفتند؟ برای ایشان شرط اصلی در پشتیبانی خود تقارن فکری و خطی ...

امام خمینی(ره) در وصیتنامه خود تمام ملاک هایی باشد که در طول عمر برای پشتیبانی از هر جنبش عدالت طلبانه ارائه داده اند: «و آنچه لازم است تذکر دهم آن ... اخلاق است که اخلاق را نیز بر چهار پایه شجاعت، سخاوت، عفت و عدالت استوار می دانند و در ساحت سیاست تکلیف گرا هستند. با ...

در کلام امام خمینی(ره) انتظار فرج به چه معناست و وظیفه ما در زمان غیبت چیست؟

با سلام و تبریک میلاد خجسته حض ‌‏تشریف می آورند برای چی می آیند؟ برای اینکه گسترش بدهند عدالت را، برای اینکه‌‎ ‌‏حکومت را تقویت کنند، برای اینکه ... اینی که هست این است که حضرت عالم را پر می کند‌‎ ‌‏از عدالت؛ نه شما دست بردارید از تکلیفتان، نه اینکه شما دیگر ... ما را کنار بزنند.‏ ‌‏بله، البته آن پر کردن دنیا را از عدالت، آن را ما نمی توانیم ‌‏[‌‏پر‌‏]‌‏ بکنیم. اگر‌‎ ‌‏می ...

امام خمینی در خصوص روشنفکران چه نظری داشتند؟

یکی از واژه هایی که در فارسی چ خواست خداوند تعالی به نتیجه قطعی که قطع ایادی اجانب و بسط عدالت اسلامی است خواهد رسید. شما جوانان پاکدل موظف هستید، با ... کنید و از نیرنگ ها گوناگون دستگاه پرده بردارید و اسلام عدالت پرور را به دنیا معرفی کنید...»(صحیفه امام، ج3، ص ...

پاسخ حضرت امام(س) در جواب کسانی که دین و سیاست و حکومت را از هم جدا می دانستند، علی الخصوص دینداران و برخی از روحانیون که چنین اعتقادی داشتند، چیست؟

با مروری کوتاه بر قوانین اسلام و آیات مربوط به جهاد و دفاع (نساء (4): 75).7. برپایی عدالت اجتماعی و قوانین الهی که یک از اهداف دین و بعثت ... الناس بالقسط؛ غایت این است که مردم قیام به قسط بکنند، عدالت اجتماعی در بین مردم باشد، ظلم ها از بین برود، ستمگری ...

آیا بنیانگذار جمهوری اسلامی خود را ملزم به رعایت قانون اساسی می دانست یا اختیاراتی فراتر از آن را برای خویش متصور بود؟ مجموعه ای از دستورات و فرمان ...

در پاسخ به سوال اول و دوم تا آ در تاریخ 14/6/1358 چنین فرموده است: «ما یک همچو اسلامی که عدالت باشد در آن، اسلامی که در آن ظلم هیچ نباشد، اسلامی که ... قانون اند و قانون هم، قانون خداست؛ قانونی است که از روی عدالت الهی پیاده شده است؛ قانونی است که قرآن است؛ قرآن کریم ...

از دیدگاه امام ولی فقیه باید واجد شرط مرجعیت باشد یا شرط اجتهاد برای وی کافی است؟

امام(س) همانطور که در پاسخ آیت برای رهبری جمهوری اسلامی لازم نیست ولی شرایطی مانند عدالت، ایمان، و .... همانطور که برای مرجعیت لازم است برای ...

دیدگاه امام درباره اقتصاد چه بود؟ آیا به اقتصاد سرمایه داری اعتقاد داشت؟

واضح است که حوزه تخصصی امام به که ایشان به عنوان یک فقیه همواره بر آن تاکید داشتند، اجرای عدالت و رعایت ضوابط شرعی و فقهی و نیز مشارکت مردم در عرصه ...

صفحه 1 از 2 1 | 2