تعداد 3725 مورد یافت شد

میلاد پیامبر اسلام(ص)

از دیدگاه قرآن فلسفه نزول انبی و افضل المرسلین را که مبدأ نهضت اسلامی و الهی و مصدر بسط عدالت و فرهنگ انسان ساز و منشأ حرکت به سوی برچیدن اساس ظلم و ... که نمونه همان عصر جاهلیت است و در محیطی که سرنیزه، جانشین عدالت و حبس و شکنجه و اختناق به جای آزادی، و فقر و فلاکت ... قطع شده بود و می رفت تا آثار اسلام و انسانیت محو و کنگره عدالت فرو ریزد. اختناق و وحشت چنان حکمفرما بود که مردان در ... در خدمت ظالم نبودند. در این هنگام دست قدرت الهی از آستین عدالت بیرون آمد و در پرتو «اللَّه اکبر» متبلور شد و ملت ...

حذف فوری غنای تکاثری ، مسوولیت حکومت اسلامی است

دکتر راغفر در همایش کار و محرو همانند جرایم جنایی برخورد می شود؛ چراکه اینها پایه های عدالت اجتماعی را در جامعه سست می کنند و سبب بروز بی عدالتی و ... های عدالت اجتماعی را در جامعه سست می کنند و سبب بروز بی عدالتی و شیوع بی اعتمادی و معضلات اجتماعی می شوند. وی با ... سنگین است اما فقط دربخش رفاه، این وزارت خانه مسوول تحقق عدالت اجتماعی است. جالب است که بخش رفاه به عنوان یک ... بخش رفاه به عنوان یک وزارتخانه در دولتی شکل گرفته که ادعای عدالت اجتماعی نداشت و در دولتی در وزارت کار تلفیق شد که ... اجتماعی نداشت و در دولتی در وزارت کار تلفیق شد که ادعای عدالت خواهی داشت. این پژوهشگر سیاست گذاری کاهش فقر و ...

از امام خمینی شنیدم حضرت علی (ع) حقیقت ناشناخته ای است که معرفت به او برای انسان معمولی ممکن نیست.

همسر گرانقدر مرحوم حجت الاسلام تحت تربیت عبدالله الاعظم بوده است. وی افزود: علی (ع) مظهر عدالت و رحمت حق تعالی است، پس شیعیان او باید به پیروی از او ... و رحمت حق تعالی است، پس شیعیان او باید به پیروی از او مظهر عدالت و رحمت بر خود و جامعه خود باشند؛ تحقق چنین امری در ... بر خود و جامعه خود باشند؛ تحقق چنین امری در ابتدا ایجاد عدالت در درون و میان قوای باطنی و رحمت بر خود با قرار دادن ... بر خود با قرار دادن خود در صراط مستقیم است و سپس برقراری عدالت در جامعه می باشد. فاطمه طباطبایی با بیان اینکه یکی از ...

روزی که امام آن را عید اعلام کرد

رأی‌گیری درباره نظام جمهوری اس که در آن، جمیع اقشار ملت با یک چشم دیده می ‏شوند و نور عدالت الهی بر همه و همه به یک طور می ‏تابد، و باران رحمت ... رسند، فرقی بین زن و مرد و اقلیتهای مذهبی و دیگران در اجرای عدالت نیست. طاغوت دفن شد و طغیان و سرکشی به دنبال او دفن می‏ ... و از آن پاسداری کنید، و در تحت لوای اسلام و پرچم قرآن، عدالت الهی را با پشتیبانی خود اجرا نمایید. من با تمام قوا در ... و غربزدگی بپا شده است به شکل اسلامی متحول کنند، و به دنیا عدالت اجتماعی و استقلال فرهنگی و اقتصادی و سیاسی را نشان ...

تبیین صحیح مفهوم انتظار از سوی امام خمینی(س) موج جدیدی در جهان ایجاد کرد

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ب تا زمینه ظهور فراهم شود، بر این اساس محور انقلاب را بر روی عدالت خواهی قرار دادند. این کارشناس مسائل مهدویت افزود: ... این زمینه گفت: امام خمینی(س) معتقد بودند چون امام زمان(عج) عدالت را در دنیا ایجاد می کنند، به تبع منتظران باید عدالت ... عدالت را در دنیا ایجاد می کنند، به تبع منتظران باید عدالت خواه و ظلم ستیر باشند و کسی که نسبت به استکبار بی ... زندگی منتظران باید براساس خداخواهی به جای خودخواهی و عدالت طلبی به جای بی تفاوتی باشد. وی مبارزه با برداشت های ...

سال 1358/ اعلام جمهورى اسلامى ایران و تشکر از حضور گسترده مردم در رفراندم‏

زمان: 12 فروردین 1358/ 3 جمادى که در آن، جمیع اقشار ملت با یک چشم دیده مى شوند و نور عدالت الهى بر همه و همه به یک طور مى تابد، و باران رحمت قرآن ... رسند، فرقى بین زن و مرد و اقلیتهاى مذهبى و دیگران در اجراى عدالت نیست. طاغوت دفن شد و طغیان و سرکشى به دنبال او دفن مى ... و از آن پاسدارى کنید، و در تحت لواى اسلام و پرچم قرآن، عدالت الهى را با پشتیبانى خود اجرا نمایید. من با تمام قوا در ... و غربزدگى بپا شده است به شکل اسلامى متحول کنند، و به دنیا عدالت اجتماعى و استقلال فرهنگى و اقتصادى و سیاسى را نشان ...

اندیشه‏‏ های امام خمینی(ره) برگرفته از اسلام ناب بود

رئیس شورای اسلامی شهر دماو بود، چون به اعتقاد ایشان، با بندگی خدا آرزوی بشر که همانا عدالت و شایسته ‏سالاری است، محقق می‏ شود. وی تصریح کرد: هیچ ... و امروز به برکت همان اندیشه‏ ها، شاهد حرکت‏ ها و خیزش‏ های عدالت طلبان ه‏ای در جهان هستیم. وی نگاه امروز مردم جهان را ... ه‏ای در جهان هستیم. وی نگاه امروز مردم جهان را نگاهی عدالت‏ طلبانه عنوان و خاطرنشان کرد: شاهدیم که در بسیاری از ... جهان به ویژه کشورهای عربی با بیداری اسلامی زمینه‏ های عدالت‏ خواهی نیز دیده می‏ شود و تمامی این خیزش‏ ها به تاسی ...

حقوق متقابل دولت و مردم از دیدگاه امام خمینی‏

‏‏از دیدگاه حضرت امام خمینی دو توطئه کردن آزاد نیست.» ‏‏الف ـ ۳ ـ احقاقِ حقوق و برقراری عدالت اجتماعی‏ ‏‏همان گونه که در بخش های قبلی اشاره شد، ... برای انجام وظایف دینی، احقاقِ‏‎ ‎‏حقوقِ مظلومان و برقراری عدالت اجتماعی است. اگر امام علی(ع) حکومتی را که در‏‎ ‎‏پرتو ... آن است که‏‎ ‎‏حقوق مستمندان و مستضعفان را تأمین کرده و عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار کند:‏‏‏«عهده دار شدنِ ...

صبحگاه ۱۲ فروردین، روز نخستین حکومت اللّه و از بزرگترین اعیاد مذهبی و ملی ماست

امام خمینی (س) در ۱۲ فروردین ۱ که در آن، جمیع اقشار ملت با یک چشم دیده می‌ شوند و نور عدالت الهی بر همه و همه به یک طور می‌ تابد، و باران رحمت ... فرقی بین زن و مرد و اقلیت های مذهبی و دیگران در اجرای عدالت نیست. طاغوت دفن شد و طغیان و سرکشی به دنبال او دفن می‌ ... و از آن پاسداری کنید، و در تحت لوای اسلام و پرچم قرآن، عدالت الهی را با پشتیبانی خود اجرا نمایید. من با تمام قوا در ... و غربزدگی بپا شده است به شکل اسلامی متحول کنند، و به دنیا عدالت اجتماعی و استقلال فرهنگی و اقتصادی و سیاسی را نشان ...

ضرورت و فرآیند ساخت نظام اقتصاد اسلامی بر اساس رهنمودهای امام خمینی (س)

ضرورت و فرآیند ساخت نظام اقتصا بر این باور صحیح که؛ نظام اقتصاد اسلامی باید زمینه ساز عدالت اجتماعی گردد، و این موهبتی است که جز در پرتو حکومت ... خود را به نحوی تنظیم و مطرح نمودند که سرانجام وصول به «عدالت اجتماعی» ممکن گردد. تلاش به منظور طرح این مباحث و ... و مبتنی بر این تصور صحیح که اگر احکام اجرا شود، خود بخود عدالت نیز حاصل خواهد شد، در عمل به ارائه طریق و طرح برنامه ... ارائه طریق و طرح برنامه هایی دچار می شدیم که در آنها از «عدالت اجتماعی» به نحوی که نظریۀ نخست از آن سخن می گفت خبری ... و احکام الهی به طراحی وضعیتی ختم می گردید که رسیدن به «عدالت اجتماعی» ضرورتاً در آن تضمین نشده، بلکه صرفاً به عنوان ...

صفحه 21 از 373 < قبلی | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | بعدی >