تعداد 53 مورد یافت شد

نظرات امام خمینی درباب موسیقی

روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر بررسی گردد. 2.­ تعریف مفاهیم 2-1.­ موسیقی واژه­ای عربی از ریشۀ یونانی موزیک است و موزیک از موزا یعنی هریک از ...

اسامی برندگان مسابقات فرهنگی کتابخوانی از سوی معاونت فرهنگی و هنری اعلام شد

اسامی برندگان مسابقات فرهنگی ا - مجید ساوجی - ناهید مبرا - حسن عربی - محمد حسینی - مرجان نجفی - ...

گزارش جامع از عملکرد موسسه در حوزه پژوهش

روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار و تألیفات امام خمینی(س) به زبان عربی 1 انوارالهدایه فی‌التعلیقه ... تهیه می‌شود) به زبان فارسی که در حال ترجمه به دو زبان عربی و انگلیسی نیز می باشد، همة مباحث مربوط به حضرت امام ...

صفحه 6 از 6 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6