تعداد 9 مورد یافت شد

آشنایی امام خمینی با ابن عربی در کجا ریشه دارد و چه تأثیرهایی پذیرفته اند؟

محیی الدین بن عربی (متوفی 671 ق) که به شیخ اکبر و پدر عرفان مشهور است، عرفان اسلامی را وارد مرحلة جدیدی کرد و لباس ... عربی (متوفی 671 ق) که به شیخ اکبر و پدر عرفان مشهور است، عرفان اسلامی را وارد مرحلة جدیدی کرد و لباس استدلال و برهان ... پوشاند و مباحث آن را به تفضیل مورد بحث قرار داد، بنابراین عرفان نظری به حق مدیون اوست و هرکس در عرفان نظری، چه در اهل ... قرار داد، بنابراین عرفان نظری به حق مدیون اوست و هرکس در عرفان نظری، چه در اهل سنت و چه در شیعه قدم نهادند از وی ... اند.امام خمینی، از عنفوان جوانی که به مطالعه و تحصیل عرفان پرداخته است، آثار وی و شارحان وی را مطالعه کرده و ...

آیا درست است که اجداد امام خمینی در کشمیر زندگی می کردند و بعد از آنجا مهاجرت کرده اند؟ لطفا پاسخ مستدل ارائه دهید؟

در کتاب آیت الله پسندیده در شر از طرف عارف بزرگ میر سیدعلی همدانی جهت ارسال پیام نور و عرفان از ایران عازم کشمیر می شوند و اجداد حضرت امام در آن جا ...

امام خمینی نزد چه کسانی درس فلسفه خوانده اند و آثار فلسفی ایشان چه کتاب هایی را شامل می شود؟

حضرت امام(س) در سال 1301 به حو مرحوم آیت الله محمد علی شاه آبادی (متوفای 1369ق) نیز استاد عرفان حضرت امام(س) می باشند.حضرت امام(س) در یک دوره به تدریس ...

لطفاٌ شاخصه های مهم عصرخمینی را بیان کنید.

اینکه سئوال کننده محترم از شاخ می کنند.- در پیام امام خمینی(س) به آقای گورباچف از مباحث عرفانی سخن به میان آمده که سرآغازی است که عرفان وارد سیاست ... گورباچف از مباحث عرفانی سخن به میان آمده که سرآغازی است که عرفان وارد سیاست شود و البته هنوز ابتدای راه هستیم.- امام(س) ...

امام با مخالفانشان چه رفتاری داشتند؟

اگر انواع مخالفت هایی را که اف گاه با هم در تناقض و تنافر قرار می گیرد. مثلاً در مباحث عرفان نظری و فلسفه، امام (س) معتقد به وحدت وجود بودند و برای ...

نظر امام خمینی در خصوص دکتر شریعتی چه بوده است؟

پاسخ دقیق و همه جانبه به چنین مسائل فلسفی نمی دانستند نظرات امام(س) چیست. عده ای به دلیل عرفان امام به ایشان گرایش داشتند. عده ای امام خمینی(س) را در ...

روابط روحی و معنوی اشخاص با حضرت امام

سوال : یکی از ابعاد و جنبه های و برخی از این کتاب ها توسط شخصیت های بزرگ علمی، فلسفی و عرفانی نگارش شده است. لذا همین قدر که شخصیتهایی که مقامات ... در مقابل بیداری و هوشیاری است. تعدادی نیز جنبه های فلسفی، عرفانی و علم النفسی به خود گرفته که با توجه به آنها اهمیت ... علمی آثار امام(ره)، ساده سازی برخی از آنها برای نسلی که با عرفان و فلسفه به قدر کافی آشنایی ندارند شرح داده شود و نیز ...

فارغ از ویژگی بارز مردمی بودن امام خمینی(س)، رمز موفقیت اندیشه امام را در چه زمینه های دیگری می توان دید؟

‏‎ ‏‏امام خمینی(س) در مقید و پایبند فضیلت هایی بود که در نظریه انسان کامل در عرفان اسلامی و مطابق با سیره و سنت حضرت محمد(ص) به عنوان ...