تعداد 33 مورد یافت شد

سخنى در فضایل حضرت على(ع)

شخصیت این مرد بزرگ که امام امّت شد، شخصیتى است که [در] اسلام ...

...تصدقت شوم؛ الهى قربانت بروم

انسانهای کوچک و رشد نیافته همه چیزشان همانقدر ناقص است و ...

صفحه 4 از 4 1 | 2 | 3 | 4