تعداد 3175 مورد یافت شد

مقاله «عرفان و کرانه های هستی» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

مقاله «عرفان و کرانه های هستی» به قلم "فاطمه طباطبایی" به کتابخانه ...

مقاله «پیوند فلسفه و عرفان در جهان اسلام» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

مقاله «پیوند فلسفه و عرفان در جهان اسلام» به قلم "سید حسین نصر" به کتابخانه و ...

مقاله «جلوه وحدت در جام علم و عرفان» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

مقاله «جلوه وحدت در جام علم و عرفان» به قلم محمدجواد گوهری به کتابخانه و آرشیو افزوده شد و ...

انقلاب اسلامی پرتوی از افکار عرفانی و فلسفی امام خمینی

«یحییٰ بونو» محقّق فرانسوی: انقلاب اسلامی پرتوی از افکار عرفانی و فلسفی امام خمینی در غرب انسان محدود است به فیزیک ... در دانشگاه سوربن فرانسه تز دکترای خود را در زمینه فلسفه و عرفان امام خمینی می گذراند. «بونو» - چنانکه خود می گوید – ... مطالعه آثار «اوونه گینو» فیلسوف مسلمان فرانسوی با فلسفه و عرفان اسلامی آشنا می شود و دین اسلام را می پذیرد و تحصیلات ... صورت کشف بسیار عظیمی در می آید و او را به جهان بی انتهای عرفان اصیل اسلامی رهنمون می شود. وی زبان فارسی را فرا می ... یک خصوصیت مهم بود. او کتابهای زیادی دربارۀ اسلام و فلسفه و عرفان نوشته است. من تمام کتابهای ایشان را خواندم و با این ...

احیاگری امام خمینی (س) از منظر عرفان و دعا

عمری گذشت در غم هجران روی دوست در ستیز است منافاتی نداشته، بلکه جلوه و تجلی آن است و هنر عرفان، جمع میان این دو حقیقت است. امام در احیای عرفان ناب و ... است و هنر عرفان، جمع میان این دو حقیقت است. امام در احیای عرفان ناب و حقیقی، پیش‏ کسوت بود و سعی داشت تا چهرۀ این ... و حقیقی آن را بر همگان روشن سازد، و به همه بفهماند که عرفان ناب، هرگز با انزواطلبی و اباحیگری و بی ‏تفاوتی سازگاری ... با انزواطلبی و اباحیگری و بی ‏تفاوتی سازگاری ندارد؛ بلکه عرفان حقیقی از جهاد و حماسه جدا نیست. احیاگری امام خمینی ... شوق سخن گفتن از مراد و مرشد بسیار، و آن دو عبارتند از: 1ـ عرفان از دیدگاه معظمٌ ‏له و تجلی آن در نظر و عمل ایشان. 2ـ ...

عرفان در اندیشۀ امام خمینی (س)

دکتر فاطمه طباطبائی[1] طلوع س از عمیقترین و اصیلترین جوهر معانی و مبانی دین، یعنی عرفان اسلامی است که حقیقت آن با گوهر دین یگانه است. در چنین ... اسلامی است که حقیقت آن با گوهر دین یگانه است. در چنین عرفانی آنگونه که امام خمینی(س) می فهمید سرّ خلقت و قوام و ... می برد؛ و بالاخره عارفی بود که بیش از چهارده اثر در موضوع عرفان و اخلاق از او به یادگار مانده است[6]. اما برای او همۀ ... است[6]. اما برای او همۀ این علوم و معارف حقیقت خود را در عرفان ناب می یابند، عرفانی که درونمایه های آن برآمده از قرآن ... همۀ این علوم و معارف حقیقت خود را در عرفان ناب می یابند، عرفانی که درونمایه های آن برآمده از قرآن و گفتار و کردار ...

خویشتن داری امام در برابر مخالفان فلسفه و عرفان پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پرتال امام خمینی(س): ـ آنچه که می رسد امام در حوزه های درسی شان در زمینه مباحث فلسفی و عرفانی کاملا سکوت می کردند. و حتی در دروس فقهی هم درباره ی ... و از زمانی به بعد امام(س) نه سراغ فلسفه می رود و نه سراغ عرفان. آقای دکتر حائری یزدی نقل می کنند که یکبار که فتوحات ... ایجاد کنند. مثلا زمانی که قرار شده بود امام یک دوره تفسیر عرفان از قرآن کریم را ازطریق تلویزیون مطرح کنند، امام بی ... ازطریق تلویزیون مطرح کنند، امام بی محابا داغ ترین بحثهای عرفانی را در چند جلسه اول مطرح کردند بحث وحدت شخصی وجود را ... خواست از قدرت استفاده بکند و روش خودش را که روش فلسفی و عرفانی است، با احکام حکومتی جابیاندازد. من یادم می آید ...

ن‍ق‍ش ع‍رف‍ان امام خمینی(س) در سیاس‍ت ایش‍ان

پایان نامه کارشناسی ارشد «ن‍ق‍ش‌ ع‍رف‍ان‌ امام خمینی(س) در سیاس‍ت‌ ایش‍ان‌» به قلم "زهره ... خمینی(س)، نگارنده هدف از این تحقیق را یافتن رابطه مبانی عرفانی اندیشه امام خمینی با اندیشه سیاسی ایشان عنوان نموده ... این تحقیق دانسته و در این بخش به بررسی پیوند اندیشه های عرفانی و سیاسی امام خمینی از ابعاد مختلف پرداخته است. جهت ... این موضوع می توانید به موارد زیر مراجعه کنید: 1- حماسه و عرفان در سیره و اندیشه امام خمینی رحمه الله - مقاله 2- ... و عرفان در سیره و اندیشه امام خمینی رحمه الله - مقاله 2- عرفان امام رحمه‌الله و تاثیر مثبت آن بر انقلاب اسلامی ایران ...

مقاله «ابعاد عملی و جامعه ساز در عرفان امام (س)» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

مقاله «ابعاد عملی و جامعه ساز در عرفان امام (س)» به قلم حبیب الله قلیش لی به کتابخانه و آرشیو ...

صفحه 7 از 318 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >