تعداد 614 مورد یافت شد

عشق در آیینه عرفان امام خمینی

عشق در آیینه عرفان امام خمینی امیرعلی حسنلو مقدمه یکی ... به آن وجود الهی وادار می نمود. او با بیانی ساده شوق و عشق را در دل جوانان پاک و غیور این مرز و بوم زنده و آنها را ... خطاب «فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی» پروردگارند. اینجا صحبت عشق است و عشق؛ و قلم در ترسیمش بر خود می شکافد».1 چـون قلم ... فی عبادی و ادخلی جنتی» پروردگارند. اینجا صحبت عشق است و عشق؛ و قلم در ترسیمش بر خود می شکافد».1 چـون قلم انـدر ... چـون قلم انـدر نوشتن مـی شتافت چون بعشق آمد قلم بر خود شکافت2 در اندیشه عرفانی امام و ابعاد ...

مطالعه ی تطبیقی عشق الهی در اشعار مولوی، هربرت و امام خمینی(س)

مطالعه ی تطبیقی عشق الهی در اشعار مولوی، هربرت و امام خمینی(س) □ فهیمه ... ی مقاله در این نوشتار سعی شده است پس از پردازش به موضوع «عشق» به عنوان سلسله جنبان عالم هستی، نظرگاه سه شاعر عارف ... های نقد ادبیات تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته اند. مقدمه عشق را چنین تعریف کرده اند: «شوق مفرط و میل شدید به چیزی؛ ... را چنین تعریف کرده اند: «شوق مفرط و میل شدید به چیزی؛ عشق آتشی است که در قلب واقع شود و محبوب را بسوزد. عشق دریای ... به چیزی؛ عشق آتشی است که در قلب واقع شود و محبوب را بسوزد. عشق دریای بلاو جنون الهی است و قیام قلب است با معشوق ...

عرفان عاشقانه

عرفان عاشقانه اسفار اربعه در عشق عرفانی و حِکمی از دیدگاه حکیمان و عارفان، به ویژه امام ... الخلق لکی اُعرف.»[1] بی شک بحث و گفت وگو پیرامون مقام عشق که ورای لفظ و بحث و تعقّل است، حاوی نوعی تناقض و تهافت ... لفظ و بحث و تعقّل است، حاوی نوعی تناقض و تهافت است؛ زیرا عشق بازی عاشقان و سالکان از طریقت کجا و کندوکاو و گفت وگو ... از طریقت کجا و کندوکاو و گفت وگو کجا! هر چه گویم عشق را شرح و بیان چون به عشق آیم ... گویم عشق را شرح و بیان چون به عشق آیم خجل باشم از آن گر چه تفسیر زبان روشنگر است ...

مصاحبه با حجة الاسلام و المسلمین محمد آل اسحاق

حجة الاسلام و المسلمین محمد آل که همان تصوّف است؛ و رابطۀ انسان با «نیروانا» و با اقیانوس عشق، مورد نظر است. عرفان امام، رابطۀ عشق و پرستش با خدا است، ... و با اقیانوس عشق، مورد نظر است. عرفان امام، رابطۀ عشق و پرستش با خدا است، اما در «برهمنیسم» پرستش مطرح نیست و ... در «برهمنیسم» پرستش مطرح نیست و این دو نوع عرفان فقط در عشق مشترکند و در مسیر متفاوت. لذا عرفان امام مصداق تصوّف ... حرکت امام و وقایعی که در کربلا برایشان پیش آمد، جلوه ای از عشق خدا به ایشان است. در روایت هست که هنگامی که امام علیه ... کنیم. اما حسین علیه السلام تا متوجه شد که این صحنه، صحنۀ عشق است، جزئی از برنامۀ معاشقه است، تسلیم شد و شهادت علی ...

نیم نگاهی به وصف عشق در دیوان امام رحمه الله

نیم نگاهی به وصف عشق در دیوان امام رحمه الله دکتر صاحبعلی ... بر همگان روشن نیست. این که چرا عرفا از رمزهایی چون شراب، عشق، زلف، مستی و... استفاده کرده اند که گاهی آنان را در معرض ... امام خمینی رحمه الله نیز معتقد است که اگر انسان از شراب عشق الهی برخوردار گردد، این شراب او را به فنا می رساند. او ... این همه شور و غوغا است[15] امام خمینی رحمه الله و وصف عشق «عشق» در لغت، مصدری است از فعل «عَشِقَ یَعْشَقُ»، گفته ... شور و غوغا است[15] امام خمینی رحمه الله و وصف عشق «عشق» در لغت، مصدری است از فعل «عَشِقَ یَعْشَقُ»، گفته می ...

مدیریت عاشورایی برترین الگوی مدیریت توسعه

مدیریت عاشورایی برترین الگوی م و ناپیدا عمق، گام نهاده ایم تا شاید ساقی کوثر باده پیمای عشق بر این مسکین نظری افکند و قطره ای از خم شهادت در کام ... الاسماء الحسنی. هر چند دریغ است که عنان قلم از کف توسن عشق ربوده، به دست بی کفایت عقل سپارم، اما چه می شود کرد که ... مددی سازیم. بارالها، پروردگارا، معبودا هر چه زودتر صبح عشق را برسان و توفیقی ده تا دولت کربلا و انتظار را دریابیم، ... خاک، جز یاد رب الارباب بر زبانها نخواهد بود و جز هوس توسعه عشق، هوسی در سرها نه و اصلاً سر نه، که حسین(ع) آموخت با تن ... آموخت با تن بی سر هم می توان در بیابان بلا سجده کرد و نرد عشق باخت و تاریخ را عشق آلوده و سرخ نمود. خدایا فرج کربلایی ...

ابعاد عملی جامعه ساز در عرفان امام(س)

ابعاد عملی جامعه ساز در عرفان می گردد، دقیقه ای از کشف دقایق علم و معرفت فروگذار نکرد تا عشق روی نمود و افراط عشق او را به درک مسئولیتی عظیم متوجه ... کشف دقایق علم و معرفت فروگذار نکرد تا عشق روی نمود و افراط عشق او را به درک مسئولیتی عظیم متوجه ساخت و عشق به انسان پس ... نمود و افراط عشق او را به درک مسئولیتی عظیم متوجه ساخت و عشق به انسان پس از وصول به محبت و عشق حق تعالی به آن وجود ... عظیم متوجه ساخت و عشق به انسان پس از وصول به محبت و عشق حق تعالی به آن وجود پاک محول گردید، که: «طلب از مطلوب ... وصول به مدارج کمال را به زندگی سرزمینهای اسلامی جاری کرد و عشق را از اعلا مرتبۀ امکان در عالم خاک ساری نمود تا زندگی ...

وصل تو شد سوگ ما

وصل تو شد سوگ ما از چشمهایت ‏توانستی بدون جان تاب بیاوری. و من از همین درشگفتم که کدام عشق، تو را چند سال پس از پدر در این دنیا باقی نگه داشت؟ عشق ... عشق، تو را چند سال پس از پدر در این دنیا باقی نگه داشت؟ عشق آرمان پدر؟ عشق نهال انقلاب؟ عشق مردمی که چون تو بی ‏پدر ... سال پس از پدر در این دنیا باقی نگه داشت؟ عشق آرمان پدر؟ عشق نهال انقلاب؟ عشق مردمی که چون تو بی ‏پدر شده بودند؟ عشق ... در این دنیا باقی نگه داشت؟ عشق آرمان پدر؟ عشق نهال انقلاب؟ عشق مردمی که چون تو بی ‏پدر شده بودند؟ عشق آقایی که با سوگ و ... عشق نهال انقلاب؟ عشق مردمی که چون تو بی ‏پدر شده بودند؟ عشق آقایی که با سوگ و دردی پایان ‏ناپذیر کسوت رهبری به تن ...

محبت و عشق در مشرب عرفانی حضرت امام رحمه الله

محبت و عشق در مشرب عرفانی حضرت امام رحمه الله حجة الاسلام و ... الاسلام و المسلمین عبد اللطیف عالمی قلمرو معنایی محبت و عشق در این تحقیق، واژه ها و اصطلاح های متعدد عرفانی به کار ... های متعدد عرفانی به کار رفته است؛ لکن دو واژۀ «محبت» و «عشق» از واژه های کلیدی و محوری این تحقیق است. پیش از هر چیز، ... صاحبان ذوق، درمی یابیم که این بزرگواران هر چند در حقیقت عشق و محبت سخن ها گفته اند، ولی نتوانسته اند این دو مفهوم را ... مصدر ثلاثی مجرد به معنای مهر، ودّ، وداد، دوستداری، دوستی و عشق می باشد.[8] عبدالرحمان جامی در تعریف محبت می گوید: محبت ...

عرفان در اندیشه امام خمینی (س)

<!-- p.pt-Normal { font- ‎‏می فهمید سرّ خلقت و قوام و دوام رشتۀ هستی، وامدار عشق است «ما‏‎ ‎‏‎[[page 90]]‎‏زادۀ عشقیم و پسر خواندۀ ... دوام رشتۀ هستی، وامدار عشق است «ما‏‎ ‎‏‎[[page 90]]‎‏زادۀ عشقیم و پسر خواندۀ جامیم»‏‎[3]‎‏ انسانها از این منظر همگی ... انسانها از این منظر همگی بندگان‏‎ ‎‏خدای واحدند که باید عشق ورزی به یکدیگر را از الگوی عشق الهی به‏‎ ‎‏انسان ... ‎‏خدای واحدند که باید عشق ورزی به یکدیگر را از الگوی عشق الهی به‏‎ ‎‏انسان بیاموزند که فرمود «انّی اشدّ شوقاً ... الیه» و چنین است که اسلام در‏‎ ‎‏باطن خود پیام آور صلح و عشق است.‏ ‏‏ کمال و جامعیت امام در علوم عقلی و نقلی ...

صفحه 1 از 62 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >