تعداد 88 مورد یافت شد

حدیث عشق، از سقراط تا امام خمینی(س)

پرتال امام خمینی/ رضا نهضت: یک مهم و اصلی و شاید مهمترین رکن اندیشه در عرفان اسلامی عشق است. عشق در هر شکل و رنگی برای دسته ای از عارفان مقدّس ... و اصلی و شاید مهمترین رکن اندیشه در عرفان اسلامی عشق است. عشق در هر شکل و رنگی برای دسته ای از عارفان مقدّس است. نه ... در هر شکل و رنگی برای دسته ای از عارفان مقدّس است. نه تنها عشق حقیقی، که همان عشق به معشوق حقیقی است، مدّ نظر آن ها است ... دسته ای از عارفان مقدّس است. نه تنها عشق حقیقی، که همان عشق به معشوق حقیقی است، مدّ نظر آن ها است که عش ق مجازی نیز ... آنان به نوعی تقدّس دارد. به همین علت است که عرفا یکسره عشق مجازی را طرد نکرده‌اند و بزرگانی چون فخرالدین عراقی، ...

احوال عرفانی از نظر امام خمینی

پرتال امام خمینی/ رضا نهضت: در مجذوبین سالک محقق نمی‏ گردد. (شرح چهل حدیث، ص 592) حقیقت عشق قابل تعریف نیستمحبت: عشق و محبت، یکی از اساسی‏ ترین ... (شرح چهل حدیث، ص 592) حقیقت عشق قابل تعریف نیستمحبت: عشق و محبت، یکی از اساسی‏ ترین مفاهیم عرفان اسلامی بوده است، ... امام نیز مانند ابن عربی و دیگر عارفان معتقد است که حقیقت عشق قابل تعریف نیست و جنس و فصل ندارد و تنها می‏ توان سخن از ... نیست و جنس و فصل ندارد و تنها می‏ توان سخن از آثار و نتایج عشق بر زبان آورد. چنان که ابن عربی در این باره می‏ گوید: ... المکیه، ج 2، ، ص 320)امام نیز به مانند ابن عربی عشق را در دو ساحت معرفی می‏ کند. در واقع عشق صفتی است که هم ...

«فقیه عاشق» با محوریت اشعار امام خمینی(س) منتشر می شود

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ب دیوان امام خمینی(س) گفت: بعد از اتمام مجموعه «سه‌گانه عشق»، به این نتیجه رسیدم که همین مسیر را ادامه بدهم و ... کرد: ابتدا سراغ بزرگانی نظیر حضرت حافظ و امام خمینی(س) و عشق از دیدگاه آنها رفتم و دو کتاب «حافظ عاشق» و «فقیه عاشق» ... «فقیه عاشق» (درباره امام خمینی(س))، به نوعی ادامه «سه‌گانه عشق» محسوب می‌شود. هم‌اکنون مرحله فیش‌برداری دو کتاب «مولوی ... برازش درباره کتاب «فقیه عاشق» توضیح داد: این کتاب به بررسی عشق در دیوان امام خمینی(س) می‌پردازد و امیدوارم تا یک‌ماه ... این کتاب مشتمل بر شش فصل و به مباحثی همچون اهمیت و فضیلت عشق، عشق چیست؟، معشوق کیست؟، موانع راه عشق، لوازم رسیدن به ...

محبت و عشق در مشرب عرفانی حضرت امام (س)

دیدگاه حضرت امام(س) در تعریف م ها را چنین می توان برشمرد: 1. محبت، صفت ذاتی خدا است؛ 2. عشق، دریافت ذوقی و شهودی است؛ 3. حبّ، حقیقت ازلی و ابدی است؛ ... به دریایی بی کران و صحرایی بی پایان می ماند.[2] معنای عشق در منظر حضرت امام(س) حضرت امام با بزرگان اهل معرفت در ... امام با بزرگان اهل معرفت در این وادی هم عقیده اند و حقیقت عشق را امری ذوقی و وجدانی می دانند که درک آن به چشیدن و ... از آن ظهور و بروز کند، جمال و جلال محبوب خواهد بود: حقیقت عشق، آتشی است که از قلب عاشق طلوع می کند و جذوۀ آن به سرّ و ... سرایت می کند، و همان تجلیّات حبّی در سرّ قلب، به صورت عشق بازی در ظاهر در می آید؛ «از کوزه همان برون تراود که در ...

نیم نگاهی به وصف عشق در دیوان امام (س)

دکتر صاحبعلی اکبری[1] مقدمه بر همگان روشن نیست. این که چرا عرفا از رمزهایی چون شراب، عشق، زلف، مستی و... استفاده کرده اند که گاهی آنان را در معرض ... امام خمینی رحمه الله نیز معتقد است که اگر انسان از شراب عشق الهی برخوردار گردد، این شراب او را به فنا می رساند. او ... رخش این همه شور و غوغا است[15] امام خمینی رحمه الله و وصف عشق «عشق» در لغت، مصدری است از فعل «عَشِقَ یَعْشَقُ»، گفته ... همه شور و غوغا است[15] امام خمینی رحمه الله و وصف عشق «عشق» در لغت، مصدری است از فعل «عَشِقَ یَعْشَقُ»، گفته می ... که خود را ملازم معشوق کند و او را بسیار دوست دارد. اما «عشق» در اصطلاح عرفان عبارت است از عشق به معبود حقیقی. اساس و ...

بزرگترین تفاوت حضرت امام(س) با سایر عرفای اسلامی

پرتال امام خمینی ـ رضا نهضت: ی مهم و اصلی و شاید مهمترین رکن اندیشه در عرفان اسلامی عشق است. عشق در هر شکل و رنگی برای دسته ای از عارفان مقدّس ... و اصلی و شاید مهمترین رکن اندیشه در عرفان اسلامی عشق است. عشق در هر شکل و رنگی برای دسته ای از عارفان مقدّس است. نه ... در هر شکل و رنگی برای دسته ای از عارفان مقدّس است. نه تنها عشق حقیقی، که همان عشق به معشوق حقیقی است، مدّ نظر آن ها است ... دسته ای از عارفان مقدّس است. نه تنها عشق حقیقی، که همان عشق به معشوق حقیقی است، مدّ نظر آن ها است که عشق مجازی نیز ... که همان عشق به معشوق حقیقی است، مدّ نظر آن ها است که عشق مجازی نیز نزد آنان به نوعی تقدّس دارد. به همین علت است ...

جایگاه مکاتب عرفانی نجف و تهران در عرفان امام خمینی(س)

پرتال امام خمینی/گروه اخلاق و است که می­ توان ایشان را یکی از افراد این مکتب تلقی کرد. عشق، اساسی ترین وِیژگی فطرت/تاثرات امام خمینی از مکتب تهران ... الله، امام تابع مرحوم شاه­ آبادی است و در تبیین خود به عشق به عنوان اساسی­ ترین ویژگی فطرت توجه می­ کند و با توجه ... اساسی­ ترین ویژگی فطرت توجه می­ کند و با توجه به تعلق این عشق به خود و دنیا و در نتیجه پدید آمدن رذایل اخلاقی و معاصی ... و در نتیجه پدید آمدن رذایل اخلاقی و معاصی بر تغییر جهت این عشق از خود و دنیا به حق با تکیه بر ریاضت در دو عرصه اخلاق و ... پیش از این بدان اشاره شد، مانند استادش سلوک را متوجه کردن عشق فطری به حق از طریق ریاضت در عبودیت، در دو ساحت ترک معاصی ...

جایگاه عقل و عشق در آثار عرفانی امام خمینی(س)

پرتال امام خمینی/رضا نهضت- پرس بر شهودات عرفانی خویش تکیه دارد، چگونه میان عقل و شهود و عشق را جمع می نماید؟ البته عقل، خود دارای معانی متعددی است ... امام خمینی در برابر سه چیز قرار می‌گیرد: الف) عقل در برابر عشق ب) عقل در برابر شهود ج) عقل در برابر وهم. عقل در برابر ... ب) عقل در برابر شهود ج) عقل در برابر وهم. عقل در برابر عشق به چه دلیل است که عقل در برابر عشق قرار می‌گیرد؟ عقل و ... وهم. عقل در برابر عشق به چه دلیل است که عقل در برابر عشق قرار می‌گیرد؟ عقل و عشق واجد چه خصوصیاتی اند که آشتی ... چه دلیل است که عقل در برابر عشق قرار می‌گیرد؟ عقل و عشق واجد چه خصوصیاتی اند که آشتی ناپذیرند و در کنار هم ...

عرفان نبوی با تکیه بر مفهوم ولایت در اشعار امام خمینی(س)

این مقاله با تکیه بر اشعار عرف امام خمینی(س)، می پردازد. وجود عناصری همچون راز داری، عشق و عقل، خلوت و جلوت و ... نویسنده را بر آن می دارد که ... می برد، پس از آن حجاب می شود: «پای مردم عقل بود آنگه که عشقم دست داد پشت دستی بر دهان عقل سودایی ... سودایی زدم» (سعدی) حضرت امام خمینی(س) می فرمایند: «ای عشق ببار بر سرم رحمت خویش ای عقل ... شاید کنم به لطف در خلوت خویش. » (دیوان امام، ص 203) وادی عشق رازداری می طلبد که به کیش ولایت عشق باشد. به قول ... امام، ص 203) وادی عشق رازداری می طلبد که به کیش ولایت عشق باشد. به قول حافظ: «مصلحت نیست که از پرده برون افتد ...

از نظرامام خمینی(س)، عشق عامل پیدایش خلق است

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع نحوه پیدایش خلق، از نظر امام خمینی پرداخت و مفاهیمی چون عشق، فنا، تجلی، فیض اقدس و مقدس را از نظر ایشان توضیح داد. و ... را فرو خوان/ که تا پیدا ببینی گنج پنهان امام خمینی:عشق عامل ظهور حق است امام خمینی نیز مانند سایر عارفان ... حق است امام خمینی نیز مانند سایر عارفان اسلامی، حبّ و عشق را سبب ظهور خلق می‌داند. درواقع از آن جا که حضرت حق به ... عالم ملک را پدید آورد(مصباح الهدایه، ص 45-44). [ص84] اگر عشق نبود هیچ موجودی ظهور پیدا نمی کرد به اعتقاد امام اگر ... هیچ موجودی ظهور پیدا نمی کرد به اعتقاد امام اگر این حبّ و عشق الهی نبود هیچ موجودی درعالم، ظهور پیدا نمی‌کرد و هیچ ...

صفحه 1 از 9 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9