تعداد 4272 مورد یافت شد

دریای عشق

افسانه‌ی‌ جهان دل دیوانه‌ی‌ من استدر شمع عشق سوخته پروانه‌ی‌ من است[1]گیسوی‌ یار، دام دل عاشقان ... نیازها همه، در خانه‌ی‌‌ من استکوی‌ نکوی‌ میکده، باب صفای‌ عشقطاق و رواق روی‌ تو کاشانه‌ی‌ من استفریاد رعد، ناله‌ی‌ ... کاشانه‌ی‌ من استفریاد رعد، ناله‌ی‌ دلسوز جان مندریا‌ی‌ عشق، ‌قطره مستانه‌ی‌ من استتا شد به زلف یار، سرشانه ...

مناظره عقل و عشق

* شهید آوینی آماده باشید که وقت رفتن است. عقل می‏ گوید بمان و عشق می‏ گوید برو... و این هر دو، عقل و عشق را، خداوند آفریده ... عقل می‏ گوید بمان و عشق می‏ گوید برو... و این هر دو، عقل و عشق را، خداوند آفریده است تا وجود انسان در حیرت میان عقل و ... عشق را، خداوند آفریده است تا وجود انسان در حیرت میان عقل و عشق معنا شود. در روز هشتم ذی‏ الحجّه، یوم التّرویه، امام ... واقع شود و حرمت حرم با خون او شکسته شود؟... خیر. قافلۀ عشق عازم سفر تاریخ امام حج را با نیت عمرۀ مفرده به پایان ... افتاد. ان‏شاء‏الله.» صبح شد و بانگ الرّحیل برخاست و قافلۀ عشق عازم سفر تاریخ شد ... خدایا، چگونه ممکن است که تو این ...

کتاب «عشق مانعی ندارد» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

کتاب «عشق مانعی ندارد» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد و متن آن در ...

کتاب «ره عشق» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

کتاب «ره عشق: نامه عرفانی حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه» به ...

کتاب «در وادی عشق» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

کتاب «در وادی عشق: خاطرات حجت الاسلام و المسلمین سید تقی موسوی درچه ای» به ...

مقاله «نقش آفرینی عشق در نظام هستی از نگاه امام خمینی» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

مقاله «نقش آفرینی عشق در نظام هستی از نگاه امام خمینی» به کتابخانه و آرشیو ...

عرفان عاشقانه

عرفان عاشقانه اسفار اربعه در عشق عرفانی و حِکمی از دیدگاه حکیمان و عارفان، به ویژه امام ... الخلق لکی اُعرف.»[1] بی شک بحث و گفت وگو پیرامون مقام عشق که ورای لفظ و بحث و تعقّل است، حاوی نوعی تناقض و تهافت ... لفظ و بحث و تعقّل است، حاوی نوعی تناقض و تهافت است؛ زیرا عشق بازی عاشقان و سالکان از طریقت کجا و کندوکاو و گفت وگو ... از طریقت کجا و کندوکاو و گفت وگو کجا! هر چه گویم عشق را شرح و بیان چون به عشق آیم ... گویم عشق را شرح و بیان چون به عشق آیم خجل باشم از آن گر چه تفسیر زبان روشنگر است ...

ع‍ش‍ق و م‍ح‍ب‍ت و ارت‍ب‍اط آن ب‍ا م‍ق‍ولاتی چ‍ون ف‍طرت، خ‍ل‍ق‍ت، ت‍وحید، وح‍دت، ایم‍ان از دیدگ‍اه ص‍درال‍م‍ت‍ال‍هین و امام خمینی (س)

‏‏چکیده‏ ‏‏هدف پژوهش: بررسی عشق و محبت و ارتباط آن با مقولاتی چون فطرت، خلقت، توحید، ... شیرازی، شرح زندگانی امام خمینی (ره)، اساس و ریشه واژه عشق و نظریات مختلف در رابطه با آن، تعابیر نظریات مختلف در ... با آن، تعابیر نظریات مختلف در رابطه با ماهیت مفهوم و لغت عشق، پیشینه و سیر تاریخی مسأله عشق و محبت، تأثیر فلسفه ... رابطه با ماهیت مفهوم و لغت عشق، پیشینه و سیر تاریخی مسأله عشق و محبت، تأثیر فلسفه نوافلاطونی و مسأله عشق و محبت بر ... تاریخی مسأله عشق و محبت، تأثیر فلسفه نوافلاطونی و مسأله عشق و محبت بر فیلسوفان مسلمان، جایگاه عشق در عرفان، خداوند ...

صفحه 4 از 428 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >