تعداد 126 مورد یافت شد

عقل در تمدن اسلامی

عقل در تمدن اسلامی موضوع «عقل از تحلیل گران خمیرمایه اصلی تمدن و تکنولوژی اروپا را «عقلانیت» می دانند. و البته باید اذعان کرد این ادعا تا حدود ... البته باید اذعان کرد این ادعا تا حدود زیادی واقعیت دارد. عقلانیت غربی همانند تمدن این سامان بعدها به جزء جدایی ناپذیر ... اقتصادی – سیاسی طلب می کردند بست. در عین حال تعریفی که از «عقلانیت» ارائه شد حاوی یک بستر تاریخی - اجتماعی بود که به ... فرمولی که در جهان سوم ارائه گردید این بود که لازمه توسعه عقلانیت است و لازمه عقلانیت پشت سر گذاشتن آن سرگذشت اجتماعی ... سوم ارائه گردید این بود که لازمه توسعه عقلانیت است و لازمه عقلانیت پشت سر گذاشتن آن سرگذشت اجتماعی - تاریخی غرب است ...

همه با هم

همه با هم 25 / 1 / 90- حجت حسن خمینی یادگار امام گفت: تمام رفتارهای امام تابع یک نظام عقلانیت انسانی است و ایشان در تصمیم های شخصی، سیاسی و ... ساخت: امام نماد چهار عنصر بسیار مهم است. اولین عنصر، عقلانیت انسانی است. تمام رفتارهای امام تابع یک نظام عقلانی ... گیرند. حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی با بیان اینکه عقلانیت با توکل و دعا منافات ندارد، گفت: انسان وقتی از طریق ... جامعه پیش رفتند. اما این پیشرفت بخاطر خدا بود همانطور که عقلانیت امیرالمومنین برای خدا و عقلانیت معاویه برای نفس بود. ... بخاطر خدا بود همانطور که عقلانیت امیرالمومنین برای خدا و عقلانیت معاویه برای نفس بود. عقلانیت دشمن برای غیرخدا است. ...

پیوند معنویت و عقلانیت

پیوند معنویت و عقلانیت (مصاحبه با قاسم آناستاسیادیس از یونان) حضور: ... ایران را می ستودم. انقلاب اسلامی ایران پیوند معنویت و عقلانیت است. راهی است که در آن معنویت و مدرنیته به هم می ...

ارزیابی پارادایمی ماهیت انسان

ارزیابی پارادایمی ماهیت انسا متکی بر قانون عام صورت می پذیرد به نحوی تداعی کننده اصالت عقلانیت بر این قانون است. لذا انسان بر اساس توانمندی های ... کشف این قوانین می رود. از آنجایی که انسان با دو پتانسیل عقلانیت و خلاقیت در زندگی اجتماعی ظاهر می شود، در این ... در زندگی اجتماعی ظاهر می شود، در این پارادایم خلاقیت تحت عقلانیت امکان فعالیت می یابد. به همین لحاظ اختیار و اراده ... که منطبق بر قانون عام ارائه شود. کشف قانون عام که متکی بر عقلانیت است، توسط عاقلان، عالمان و اندیشمندان انجام می شود و ... اصالت قوانین عام محیط در قالب روابط علّی احتمالی متمرکز بر عقلانیت است، ولی پارادایم تفسیری با اصالت انسان و ساخت و ...

پناهگاه بزرگ مردم

پناهگاه بزرگ مردم حجت الاسلام اش به غیر از جهاد، ایثار و فداکاری بیان کنیم، آن مسأله عقلانیت و اعتدال ایشان بود. ایشان در همه موقعیت ها مسائل، ... در همه موقعیت ها مسائل، فشارها و پیچ و خم های مختلف را با عقلانیت و با تدبیر، میانه روی و اعتدال حل می کردند. پیام آیت ... حل می کردند. پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی برای همه ما راه عقلانیت و اعتدال است و انشاء الله مردم ما همین راه را انتخاب ...

انقلاب اسلامی و گرایش به فن سالاری: استفاده از فردگرایی و علوم غربی برای به حاشیه راندن علما

انقلاب اسلامی و گرایش به فن سا بر آموزش تکنیکی فردگرایانۀ آنان است. این دقیقاً همان عقلانیت روش علمی نامیده می شود، که غرب معتقد است بهترین ... که بیرون از دنیای بستۀ آن، به سادگی قابل توضیح و درک نیست. عقلانیت در قرن هفدهم زاده شد، هنگامی که پدران علم غربی ... «استعمارپذیری» متفکرین مسلمان می نامید که آنها را نسبت به عقلانیت غربی متمایل و تأثیرپذیر کرده و در عین حال آنان را ... و در عین حال آنان را نسبت به تأثیراتش ناآگاه نگه می دارد. عقلانیت ادعایی در این فرهنگ به طور ناخودآگاه، مسلمانان را ... که از طریق آن موافقتنامه اُسلومیان اسرائیل و ساف حاصل شد. عقلانیت اروپا مدار، نظام اعتقادی انحارین را تشکیل می دهد که ...

ایمان محور کرامت انسان جهانی

ایمان محور کرامت انسان جهانی که مبانی نظری و اصول جهان بینی جهانی شدن عبارت است از: عقلانیت ابزاری، لیبرالیزم، سکولاریزم و سود محوری. جهانی شدن ... شدن: این طرز فکر معتقد است که عصر حاضر، دوران جهانگیر شدن عقلانیت، لیبرالیزم و سکولاریزم است و جهانیان در قفس آهنین ... با ورود به دوران بلوغ فکری و شخصیتی خود، و با اعتماد به عقلانیت و استعدادهایش می تواند به صورت مستقل و بدون نیاز به ... رسیدن به اهداف و آرمان ها، بر اساس این محورها می باشد. عقلانیت ابزاری حاکم بر تفکر جهانی، به آسان ترین وسایل برای ... به آسان ترین وسایل برای رسیدن به اهداف مادی تأکید دارد. عقلانیت انسان جهانی، اساساً سود محور و لذت طلب است و انسان ...

افتخار استاد

افتخار استاد حجت الاسلام و ال گیری بود؛ در حالی که به شدت احساساتی بود. صبر او ریشه در عقلانیت او داشت. وی گفت: آقای هاشمی هدفش را تعیین می کرد و ... امام با بیان اینکه «خوف» و «طمع» باعث می شود انسان از حد عقلانیت خارج شود، افزود: آنچه که آقای هاشمی از من و شما و ... که آقای هاشمی از من و شما و دیگران می خواهد این است که در عقلانیت ثبات قدم داشته باشیم و خوف و طمع احساسات انسانی شما ...

منگنه ذلت یا شهادت و اهداف کلی قیام عاشورا

‏‏منگنه ذلت یا شهادت و ‏ انجام وظیفه بودن» آن است که پس از انتخاب استراتژی براساس عقلانیت (دینی) نباید از نتایج ‏ ‏‏‎[[page 118]]‎‏احتمالی آن ... صدور مطلق انقلاب را زیر سؤال برد. ‏ ‏‏ ‏ ‏‏تکلیف‌گرایی و عقلانیت‏ ‏‏معنای صحیح «مکلف به انجام وظیفه بودن و نترسیدن ... بودن و نترسیدن از عواقب احتمالی و نتیجه» آن است که با عقلانیت (ابزاری و محدود‏‎[17]‎‏ به شرع مقدس) و با عنایت به ... ‏ ‏‏‎[[page 119]]‎‏براساس این تفسیر، تکلیف‌گرایی و عقلانیت ابزاری و حفظ آرمانهای دین هیچگونه تناقضی با هم ... وجود دارد که شعار مکلف به انجام وظیفه بودن، مانع کارآیی عقلانیت شود. ما پیش از یافتن راه عقلانی و معقول، مکلف به ...

تفکر اصولی و عقلانی از اسلام

تفکر اصولی و عقلانی از اسلام اصولی و عقلانی از اسلام است که احساس آن نیز با ایمان و عقلانیت گره خورده است نه برخی رسوم و روش های سطحی و عاطفی که ... و عقلانی از اسلام است. مقدم، تشیع را یک نگاه توام با عقلانیت می داند و توصیه می کند: رسانه ها اگر می خواهند در ... دین مشغول شوند، این تاریخی بودن را در معبر عقل قرار دهند و عقلانیتی به آن دهند که مسلماً چنین دیدگاهی بسیار گیرا خواهد ... که بتوانند دین را طبق روح و جوهر اصلی آن بر اساس اخلاق و عقلانیت و کارآمدی تفسیر کنند، مخاطب و جاذبه خواهند ...

صفحه 1 از 13 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >