تعداد 3819 مورد یافت شد

* درپیامی خطاب به ملت ایران، امام خمینی ازعلما و روحانیون و قاطبة مردم خواستند تا از بازماندگان شهدای جنگ بازدید و دلجویی کنند. * در پیامی خطاب به ...

* درپیامی خطاب به ملت ایران، امام خمینی ازعلما و روحانیون و قاطبة مردم خواستند تا از بازماندگان شهدای ... شهدای جنگ بازدید و دلجویی کنند. * در پیامی خطاب به علما و مشایخ اهل سنت و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امام ...

سخنرانى در جمع پاسداران قم و کارمندان شرکت نفت آبادان (مکتبهاى توحیدى)

1.امام خمینی در سخنرانی در ج ضمن اشاره به موضوع مکتبهای توحیدی در برابر زورمندان نقش علما را در جنبشهای معاصر بیان کرده و به ذکر عناوین ذیل ... توده ها، رویارویى اسلام با قدرتمندان، نگاهى به تاریخ نهضت علما در سده اخیر، نگرانى استعمار از دو نیروى الهى، تبلیغات ... امام؛ ج 8، ص 300-301) 3.امام خمینی در سخنرانی در جمع علما و روحانیون اصفهان به وظیفه خطیر روحانیون اشاره کردند. ...

سخنرانى در جمع علما و روحانیون مشهد (عنایت الهى در انقلاب ایران)

امام خمینی در سخنرانی در جمع علما و روحانیون مشهد به دست غیبی و عنایات الهی در شکل گیری ...

اجازه نامه به علما و روحانیون(صرف سهم مبارک امام(ع) براى ساخت مدرسه علمیه)

در پاسخ به نامه علما و روحانیون زنجان، امام خمینی اجازه دادند از سهم امام ...

دغدغه ها و نگرانی های امام: اختلاف علما، موجب اختلاف ملت است

بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران دو دسته کنند، یک دسته از آن ور، یک دسته از آن‏ور. بین علماى بلاد اختلاف ایجاد کنند، دو دسته بشوند. اختلاف علما ... بین علماى بلاد اختلاف ایجاد کنند، دو دسته بشوند. اختلاف علما اختلاف ملت است، نه اختلاف افراد. اگر یک عالمى که در یک ...

صفحه 7 از 382 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >