تعداد 1 مورد یافت شد

علی معلم‎ دامغانی (علی معلم)

استاد علی معلم‎ دامغانی متولد ۱۳۳۰ و معروف به «علی معلم»؛ ...