تعداد 2 مورد یافت شد

تجلی مهر روح الله

‏‏حضرت ‏‏عیسی بن مریم(ع)‏‏ ‏‏پیامبر بزرگ الهی، در روز ...

هدیه به مسیحیان نوفل لوشاتو

تولد حضرت مسیح ـ علیه السلام ـ نزدیک بود، امام فرمودند: این ...