تعداد 722 مورد یافت شد

مجله کودک 478 صفحه 40

شاعران ایرانی نورالدین عبدالرح یافت. دیوان او که یک دیوان عرفانی است شامل مثنوی، قصیده، غزل، ترجیعبند، رباعی و مغنینامه میباشد. «حافظ» در سال 793 ...

مجله کودک 399 صفحه 20

مردی که در چشمان او طوفان مقدر بود مثل غزل های خدا ناب و مطهر بود چیزی شبیه آسمان در ...

مجله نوجوان 231 صفحه 35

و آن شب چشم های آسمان هم غرق باران بود عاطفه اسکندری در مورد امام خمینی/غزل پرستو های بی پرواز از این شهر کوچیدند / و آنها هر سحر ...

مجله نوجوان 230 صفحه 35

وعده باران شعر مریم حاتمی در مورد امام خمینی/غزل چشم های تو مرا وعده باران دادند / به تن مرده من روح و ...

مجله کودک 302 صفحه 31

مسابقه ی جدول ویژه رمز جدول وی نمود . قصیده های او بیشتر در وصف طبیعت می باشد . وی در غزل نیز قدرتی بی نظیر از خود نشان داده است .دیوان اشعارش ...

مجله کودک 299 صفحه 31

مسابقه ی جدول ویژه رمز جدول و استاد سخن بعد از حافظ می باشد . دیوان اشعارش شامل قصیده ، غزل ، رباعی و . . . است . مهمترین آثارش عبارتند از : ...

مجله کودک 295 صفحه 31

مسابقه ی جدول ویژه رمز جدول وی "کلیله و دمنه" رابه صورت نظم درآورد . درانواع شعر از جمله غزل ، قصیده ، قطعه و رباعی استاد بوده است . از اوقصاید عالی ...

مجله نوجوان 81 صفحه 14

حکایت های بهلول شاعری یاوه سرا در حضور او غزلی بخواند و گفت می خواهم که این غزل را به دروازه شهر آویزم ... یاوه سرا در حضور او غزلی بخواند و گفت می خواهم که این غزل را به دروازه شهر آویزم تا شهرت یابد گفت: مردم چه دانند ...

مجله نوجوان 53 صفحه 23

شعر مرگ قو شنیدم که چون قوی ز به موجی رود گوشه ای دور و تنها بمیرد در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب که خود در میان غزلها بمیرد گروهی برآنند ... در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب که خود در میان غزلها بمیرد گروهی برآنند کاین مرغ شید ا کجا عاشقی ...

مجله کودک 83 صفحه 20

دزدیدن ... فُرغونم ... آی دزد رو که توی مسابقه در جستجوی گنج برنده شدن بگم و برم : 1- غزل تهرانی از تهران 2- مریم محمدزاده از کرج 3- امیرمسعود ...

صفحه 11 از 73 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >