تعداد 739 مورد یافت شد

امام خمینی جامع منقول، معقول و مشهود

امام خمینی جامع منقول، معقول و بخوان که تو دانی اگر حافظ می گوید که شعر مرا فرشتگان غزل سرایی کردند، آن در بخش اخلاق عملی و عرفان عملی است؛ اما ... زمانی مرحوم سیدنا الاستاذ، علامه طباطبائی این بیت از یک غزل را معنا کرد که خود یک درس خارج اسفار بود. پیر ما گفت ... نُه عَرَض بی عیار اگر بگذارد ادیبان محفل مستحضرند که این غزل به استقبال از غزل امام است که می فرماید: قم بدکی نیست از ... اگر بگذارد ادیبان محفل مستحضرند که این غزل به استقبال از غزل امام است که می فرماید: قم بدکی نیست از برای محصل... به ...

امام خمینی(س)، ادیب ناشناخته

دکتر علیرضا فرقانی[1] ما در ا گوناگون شعر به سرودن پرداخته اند. دیوان شان را بیش از صد غزل با ابیاتی در شمار مختلف و حدود صد رباعی و سه قصیدۀ مدحیه ... تشبیه، انواع جناس و... را مشاهده می کنیم.[25] ولی غزلیات و رباعیات و قطعات ایشان، در سبک عراقی سروده شده است ... آفرین، وهمچنین عاشقانه است نه عاقلانه. بیش تر در قالب های غزل و رباعی و مثنوی به کار می رود و سرشار از صناعات بیانی و ... سرشار از صناعات بیانی و بدیعی است.»[26] با توجه به این که غزل و رباعی در ادب غنایی (سبک عراقی) جای می گیرد، امام(س) در ... شان را گردآوردند. آن عظیم القدر در سنین جوانی، در شش غزل و یک قصیده و یک مسمّط و یک قطعه تخلّص «هندی»[42] نموده ...

نیم نگاهی به وصف عشق در دیوان امام رحمه‌الله

نی دهخدا، مادۀ «عشق». )) دیوان امام، ص 150. )) دیوان حافظ، غزل 244، ص 224. )) کلیات سعدی، ص 401. )) دیوان حافظ، غزل ... حافظ، غزل 244، ص 224. )) کلیات سعدی، ص 401. )) دیوان حافظ، غزل 107، ص 149. )) جاذبه و دافعه علی علیه السلام، ص 58. )) ... )) مثنوی معنوی، ص 239. )) دیوان امام، ص 49. )) دیوان حافظ، غزل 30، ص 111. )) همان، غزل 24، ص 108. )) دیوان امام، ص 51. ... دیوان امام، ص 49. )) دیوان حافظ، غزل 30، ص 111. )) همان، غزل 24، ص 108. )) دیوان امام، ص 51. )) همان، ص 70. )) همان. ... 101. )) همان، ص 104. )) کلیات سعدی، ص 361. )) دیوان حافظ، غزل 131، ص 163. )) دیوان امام، ص 105. )) همان، ص 106. )) ...

خدیجه پنجی

*** (تقدیم به امام راحل) و کاش مرد غزل خوان شهر برگردد به زیر بارش باران شهر برگردد کسی ...

حامد حسین خانی

*** (تقدیم به امام راحل) به نیمه شبان تو، به نورِ ذکر لبان تو به جز تو هیچ غزل خوانی، نخوانده نافله در باران دو کوه شانه تو شب ها، ...

غلامحسین عمرانی

*** (تقدیم به امام راحل) می گفت غلامحسین عمرانی *** (از مجموعه شعر غزل خاک و ...

سیده فاطمه موسوی

*** (تقدیم به امام راحل) با یک نگاه تو صبح ازل رسید باغ طرب شکفت موج غزل رسید وقتی که آمدی دل در غم تو بود بال فرشته ها در مقدم ...

صابر امامی

*** (تقدیم به امام راحل) پرواز را دوا می کرد قامت سبزت ای بهار شعور محشری از غزل به پا می کرد کاش بودی، به چشم می دیدی عشق در سوگ تو چه ...

فاطمه راکعی

*** (تقدیم به امام راحل) آب می ماند چنین که برده ز هوش عاشقان یکسر به شاه بیت غزل های ناب می ماند ز پیش چشم من آنگه که می رود آرام به ...

شرح درد اشتیاق

شرح درد اشتیاق علیرضا استیر می داد، این بار چکاوکان گلستان به جای شادمانی و سرور، غزل خوان عزای مردی از دودمان الهی خمینی(ره) گشته بودند، ...

صفحه 20 از 74 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >