تعداد 4 مورد یافت شد

در پاسخ به دو استفتاء درباره خرید و فرش آلات موسیقی و نیز بازی شطرنج ، امام خرید و فروش آلات موسیقی را به قصد منافع حلال و نیز بازی ...

در پاسخ به دو استفتاء دربار برد و باختی در بین ، بلا اشکال اعلام کردند. این دو فتوا در محافل سنتی فقهی سر و صدایی برانگیخت ...

فقها و حقوقدانان شورای نگهبان قانون اساسی به محضر امام خمینی رسیدند امام با اشاره به معنای عدول از فتوا در بین فقها خطاب به حاضران فرمودند: «فقهای ...

فقها و حقوقدانان شورای نگهبان به محضر امام خمینی رسیدند امام با اشاره به معنای عدول از فتوا در بین فقها خطاب به حاضران فرمودند: «فقهای شورای نگهبان ...

* در پی استفتاء جمعی از مؤمنین از محضر امام خمینی در این باره که «آیا کسانی که به قانون اساسی رأی نداده‏اند و با آن مخالفند، می‏توانند رئیس جمهور ...

* در پی استفتاء جمعی از مؤمنین صلاحیت ریاست جمهوری در ایران را ندارد». به دنبال این فتوا، مسعود رجوی سرکرده گروهک تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) ...

* در پاسخ به استفتاء جمعی از بانوان امام خمینی فتوا دادند که زنان می‏توانند در ضمن عقد نکاح شرط کنند که در طلاق دادن خود، چه مشروط و چه مطلق، وکیل ...

* در پاسخ به استفتاء جمعی از بانوان امام خمینی فتوا دادند که زنان می‏توانند در ضمن عقد نکاح شرط کنند که در ...