تعداد 1 مورد یافت شد

من این مطلب را نگفته ‏ام

در قضیۀ فلسطین اولین فتوا در حمایت از حرکت فلسطین را امام ...