تعداد 32 مورد یافت شد

میان علمای شیعه بیش از هزار سال نظریه ولایت فقیه مطرح نشده بود یا به عنوان یک شکل حکومتی مطرح نبود. با چه استدلال هایی امام چنین نظریه ای را تدوین ...

در بررسی پرسش بالا بطور فشرده در کتاب های فقهی جستجو کند، موارد بسیاری را می بیند که فقها آن را به عهده امام یا حاکم می دانند و یا می گویند باید ... حاکم را هر چند برای زمان کوتاهی نفی کند. به همین دلیل همه فقها شیعه تمام یا برخی وظایف امام و حاکم را در دوران غیبت به ... تمام یا برخی وظایف امام و حاکم را در دوران غیبت به عهده فقها می دانند و به عبارت دیگر ولایت فقیه را که به معنای ... عبارت دیگر ولایت فقیه را که به معنای داشتن وظیفه و اختیار فقها در انجام امور مختلف جامعه می باشد می پذیرند. 4- در بین ... در انجام امور مختلف جامعه می باشد می پذیرند. 4- در بین فقها در موارد این وظایف واختیارها و شرایط آن اختلاف وجود ...

امام بر چه پایه و ...زیر پا گذاشتن مقررات راهنمایی رانندگی را حرام اعلام کرده اند.

برای روشن شدن سخن امام(س) به ن باید بر پایه اصول و ضوابط کلی توسط صاحبنظران ]با نظارت فقها[ تهیه و تنظیم و اجرا شود. این بخش را برخی از فقها منطقه ... نظارت فقها[ تهیه و تنظیم و اجرا شود. این بخش را برخی از فقها منطقه الفراغ نامیده اند. و این نیاز، اختصاص به امروز ... است. - با توجه به مسائل فوق است که امام خمینی(س) و دیگر فقها، تخلف از مقررات نظام اسلامی از جمله قوانین راهنمایی و ... تکمیل کننده بحث فوق باشد، و علت فتوای امام خمینی(س) و دیگر فقها را معلوم سازد، چنین است:در قرآن مجید و روایات و سیره ... آن جایز نیست و حرام است.با مراجعه به فتاوای امام(س) و دیگر فقها در امور کشور و راهنمایی و رانندگی به خوبی معلوم است که ...

با توجه به این که بسیاری از فقها اجبار بر حجاب از طریق زور را مجاز نمی دانند، دیدگاه فقهی امام در این رابطه چیست؟ و چرا در جمهوری اسلامی این اجبار ...

در ابتدا باید به این نکته توجه باید همراه با دلیل باشد، بنابراین این ادعا که بسیاری از فقها اجبار حجاب را جایز نمی دانند؛ نیاز به دلیل دارد و این ... را جایز نمی دانند؛ نیاز به دلیل دارد و این که کدامیک از فقها و مراجع چنین فتوایی را صادر کرده اند. همچنین باید توجه ...

نظریه ولایت فقیه امام خمینی با نظریه ولایت فقیه ملا احمد نراقی چه تفاوت و تشابهاتی دارد؟

بررسی دو دیدگاه مرحوم نراقی و باشد آغاز می کنند و با نقل 19 روایت در شان و جایگاه علما و فقها، آنها را دارای شان ولایت از طرف پیغمبر(ص) و امام(ع ) می ... طرف پیغمبر(ص) و امام(ع ) می دانند. ایشان ادعا می کنند که فقها همان ولایت نبی و امام(ع) را در تمام امور دارا هستند، ... خود را با اجماع و روایات اثبات کرده و موارد زیر را در شئون فقها می شمرند: افتاء، قضا، حدود و تعزیرات، تصرف و حفظ اموال ... می شود، بحث لزوم حکومت اسلامی و ضرورت تشکیل آن و وظایف فقها و مردم در اقدام به تشکیل حکومت می باشد که در مباحث ...

می خواستم پیشینه تارخی نظریه ولایت فقیه را قبل از انقلاب اسلامی بدانم؟ آیا این پیشینیه تاریخی بر ولایت فقیه تاکید داشت یا ولایت مطلقه فقیه؟

پرسش بالا یک پرسش ساده نیست، ب چهار مورد است] بگیرد و یا جاده سازی کند و...- در کتابهای فقهای بزرگ، کمتر باب مستقلی به بحث ولایت فقیه اختصاص داده ... را دارد] بلکه در ابواب مختلف به تناسب بحث، برخی اختیارات فقها یا ولایت آنها بیان شده است، مثل باب زکات، خمس، وقف، ... معروف و نهی از منکر، سرپرستی ایتام و صغار و...- در کتابهای فقها، عنوان ولایت مطلقه یا ولایت مقیده مطرح نشده است، یعنی ... نشده است، یعنی مسئله به این صورت مطرح نگردیده است که ولایت فقها در امور، مطلقه است یا مقیده تا مورد بحث و بررسی قرار ... و بررسی قرار گیرد. - با توجه به مطالب بالا، بررسی اقوال فقها گذشته در ابواب پراکنده، به سادگی نمی تواند به ما این ...

برخی امور بدون آن که مفسده ای داشته باشند در میان مردم رایج و تبدیل به عرف شده است و نهی آن توسط فقها توسط عموم نادیده گرفته می شود( نظیر موسیقی ...

توجه به مطالب و نکات زیر می تو زیانهای آن قابل انکار نیست. 2ـ عدم اعتنای افراد به نهی فقها، دلیل بر این نیست که بتوان آنرا مجاز دانست، از رایج ...

با توجه به عدم جواز ولایت زن بر مرد در اسلام پایه فقهی دخالت زنان در سیاست و اداره کشور چیست که حضرت امام بعد از انقلاب اجازه حضور آنان را در ...

در ابتدا باید مراد و مقصود از ولایت زن در آنجا نفی شده است ولایت های خاصی است که در شان فقها می باشد مانند ولایت در قضاء یا ولایت بر امور عامه ... مانند ولایت در قضاء یا ولایت بر امور عامه مسلمین.برخی از فقهای بزرگ، دلیل نفی چنین ولایتی را [ولایت قضا یا عامه] عدم ... وی محترم و لازم الاجرا است، ولی یک نظر همگانی و عمومی فقها نیست و یک مسئله اختلافی است که فقیه دیگری می تواند نظر ... زن ها (به فرض قبول معنای ولایت) نمی باشد، مانند بسیاری از فقهای دیگر. چنانچه هم اکنون در ایران و عراق و لبنان، زنان ... شیعه پیرو مراجع در انتخابات و مدیریت ها شرکت می کنند و فقها فتوا بر عدم جواز آن صادر نکرده ...

نظر حضرت امام در خصوص اختیارات رهبری و حکومت چه بوده است؟

با سلام نظر حضرت امام در خصوص حکومت کردن امتیاز نیست بلکه وظیفه ای خطیر است. ایشان وظیفه فقهای عادل را حکومت و اجرای احکام الهی و استقرار نظام ... می دانند و بر اجرای حدود و ثفور و نظام حکومت شرعی توسط فقها چه اجتماعاً و چه انفراداً تاکید دارند.برای استفاده از ... عادل دارد، برای هیچ کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت ... رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند، و اجرای احکام کنند و ... گردانند.‏‏ "کتاب ولایت فقیه، ص: ۴۱-۴۰ و ۶۱"‏‏لازم است که فقها اجتماعاً یا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام ...

معروف است که ورود به اسلام آزادانه است. اما اگر کسی اگر بخواهد دیگر مسلمان نباشد، مرتد خواهد بود و حکم آن نیز مرگ است. آیا این حکم منطقی و صحیح است؟ ...

در قلمرو حقوق و آزادی های مذهب مجرمانه، عنصر روانی ارتداد را تشکیل می دهد. البته فتاوای فقها، مانند بیشتر یا همة روایات، مطلق است. حضرت امام(ره) در ...

تناقض نظر امام خمینی در زمان نگارش کشف اسرار و سخنرانی های سال 1341 و1342 که سلطنت را به رسمیت می شناسند و از شاه می خواهند که به قانون اساسی مشروطه ...

در بررسی پرسش فوق،دو نکته را ب ص 183، سلطنت را رد می کنند در همین صفحات بحث ولایت فقیه و فقها را نیز طرح کرده و آن را می پذیرند.و در دیگر آثار امام ... به نویسنده اسرار هزار ساله [نویسنده این اثر می کوشد ولایت فقها را نادرست دانسته و بر آنها اشکال می کند و آنها را ضد ...

صفحه 1 از 4 1 | 2 | 3 | 4