تعداد 6 مورد یافت شد

با توجه به این که بسیاری از فقها اجبار بر حجاب از طریق زور را مجاز نمی دانند، دیدگاه فقهی امام در این رابطه چیست؟ و چرا در جمهوری اسلامی این اجبار ...

در ابتدا باید به این نکته توجه باید همراه با دلیل باشد، بنابراین این ادعا که بسیاری از فقها اجبار حجاب را جایز نمی دانند؛ نیاز به دلیل دارد و این ... را جایز نمی دانند؛ نیاز به دلیل دارد و این که کدامیک از فقها و مراجع چنین فتوایی را صادر کرده اند. همچنین باید توجه ...

پرسشی که بعضی ها مطرح می کنند این است که چرا حضرت امام ملت را دارای اختیار قطعی تعیین سرنوشت خود می داند ولی هیچ حقی برای تغییر قوانین اسلام برای کسی ...

سئوال فوق، فوق العاده مهم است کنند بلکه تلاش آنها کشف قوانین طبیعت و جامعه است. همچنانکه فقها نیز برای رفتار عبادی یا کسب و کار مردم حق وضع قانون ... در کشف آن قوانین اشتباه هم کرده باشند ولی معذورند. چنانکه فقها گاه در یک موضوع واحد و در شرایط یکسان ممکن است نظراتی ...

پرسشهایی که جنبه استفتاء دارد در غالب چه گروهی انجام دهیم؟

پرسش بالا، دارای ابهام است و ا و پاسخ دریافت کرد. همچنین اگر به دنبال پیدا کردن دیدگاه فقها نیز می باشد می تواند از دفاتر مراجع مختلف و سایت آنها ...

دلیل قرآنی یا روایی یا عقلی تقلید ز یک مجتهد تقلید چیست؟

پاسخ: با توجه به چند نکته زیر به ما سفارش کرده اند که در موارد احکام دین و دستورات آن به فقها و راویان حدیث {عالمان و مجتهدان} رجوع کنیم، مانند: هر ... راویان حدیث {عالمان و مجتهدان} رجوع کنیم، مانند: هر کس از فقهاء خود نگهدار، نگهبان دین، مخالف هوای نفس، فرمانبردار ...

در نظر امام (ره) آیا جهاد ابتدایی در عصر غیبت جایز بود؟ (در صورت داشتن شرایط خاص لطفا توضیح دهید.)

در پاسخ سئوال به نکات زیر توج ولایت فقیه ، عقلاً و نقلاً آمده است، نیز نمی تواند ولایت فقهاء را برای جهاد ابتدایی ثابت ...

دیدگاه و رابطه حضرت امام نسبت به ورزش و مخصوصاً فوتبال چگونه بوده است ؟

در آثار امام خمینی(ره) 95 بار - علی-علیه السلام- که در هر جا می رویم اسم او هست، پیش فقها وقتی میرویم فقه علی، پیش زاهدها وقتی که می رویم زهد ...