تعداد 5 مورد یافت شد

فقها و حقوقدانان شورای نگهبان قانون اساسی به محضر امام خمینی رسیدند امام با اشاره به معنای عدول از فتوا در بین فقها خطاب به حاضران فرمودند: «فقهای ...

فقها و حقوقدانان شورای نگهبان قانون اساسی به محضر امام خمینی ... خمینی رسیدند امام با اشاره به معنای عدول از فتوا در بین فقها خطاب به حاضران فرمودند: «فقهای شورای نگهبان و اعضای ... به معنای عدول از فتوا در بین فقها خطاب به حاضران فرمودند: «فقهای شورای نگهبان و اعضای شورای عالی قضایی هم... اگر در ...

در نامه ای خطاب به آقای محمدعلی انصاری (ازاعضای دفتر امام خمینی ) امام مطالب بسیار مهمی را متذکر شدند. در این نامه که به منشور برادری ...

در نامه ای خطاب به آقای م مشهور شد، حضرت امام خمینی ضمن اشاره به اختلاف نظر فقها در مورد مسائل مختلف فقهی و نیاز جامعه و لزوم فکر ... مورد مسائل مختلف فقهی و نیاز جامعه و لزوم فکر کردن فقهای امروز به هزاران مسأله جدید مبتلا فرمودند: «در حکومت ...

پاسخ استفتاء رئیس دیوان عالی کشور

در پاسخ به استفتاء رئیس دیوان شرعاً معین نشده است. امام فرمودند: «در وضع کنونی جمعی از فقها موارد مذکور را بررسی نمایند و نظر بدهند مانع ندارد لکن ...