تعداد 27 مورد یافت شد

شش شرط برای صدق عنوان احتکار حرام یا مکروه

فقها شش شرط را برای صدق عنوان احتکار حرام یا مکروه ذکر کرده ... احتکار حرام یا مکروه ذکر کرده اند. بیشتر این شروط بین همه فقها اتفاقی است اما برخی از این شروط مورد اتفاق همه فقها ... همه فقها اتفاقی است اما برخی از این شروط مورد اتفاق همه فقها نیست و از سوی اکثر آنان و از جمله حضرت امام(س) مورد ... از خبرگزاری مهر، با توجه به روایات وارده در باب احتکار، فقها شش شرط را برای صدق عنوان احتکار حرام یا مکروه ذکر کرده ... احتکار حرام یا مکروه ذکر کرده اند. بیشتر این شروط بین همه فقها اتفاقی است اما برخی از این شروط مورد اتفاق همه فقها ...

مختصری درباره کتاب «تحریر الوسیله» اثر ارزشمند حضرت امام خمینی(س)

امام خمینی(س) علاوه بر جامعیت بانکداری، تشریح، تغییر جنسیت و... را ذکر کرده که خود برای فقها الگو است و نشانه پویایی شریعت می‌باشد. تحریر الوسیله ... می‌شود که تحریر الوسیله تا کنون محور بسیاری از شروح از سوی فقها و مجتهدین بوده و حواشی و تعلیقه‌های متعددی بر آن نگارش ...

تفاوت عرفان امام خمینی با عرفان های نوظهور

پرتال امام خمینی- گروه اخلاق و جواب ها و معاینات مختلف کشف می شود، نسخه می نویسد. بر خلاف فقها که نسخه واحدی را می نویسند. مرادم همان رساله های علمیه ... اختیار آنها قرار می دهند. البته همین جا باید اضافه کنم که فقها در همین نسخه ی واحد نوعی سنخ شناسی را مراعات می کنند که ... که تا اشتغال بخشی از خاک دشمن هم پیش رفت؛ چیزی نبود که فقهای دیگر مراجع به راحتی بتوانند بپذیرند. آنان در مسئله ... اصالتا مکلف است و در این صورت باید همواره پاسخگو باشد؛ فقها عمدتا این نظریه را پذیرفته اند ودلیل عمده شان هم آیه ... ترجمه فلسفه یونان به زبان عربی که "نهضت ترجمه" نام گرفت، فقها آن را عنصری بیگانه تلقی می کردند. بزرگترین فقیه عصر ...

علی (ع) جامع جمیع صفات متضاده‏

من این عید سعید را به همه مسلم مذهبها، این حضرت را به خودشان نسبت می دهند. عرفا، حکما، فقها، فلاسفه و اقشار مختلفه حتی دراویش، صوفیه و حتی کسانی که ...

انتشار کتاب « تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله »

کتاب « تفصیل الشریعه فی شرح تاکنون شروح و حواشی متعددی بر تحریرالوسیله حضرت امام توسط فقها و مجتهدین بزرگی نوشته و انتشار یافته است ولی تفصیل ...

نوآوری هاى امام خمینی(س) در تاریخ عرفان

اگر بپذیریم که نیروهاى روحانى رابطۀ خود با خداوند و با مردم را بیان نمودند، اختلافى میان فقها و صوفیان پدید آمد. فقها از گسترش این تفکرات در میان ... مردم را بیان نمودند، اختلافى میان فقها و صوفیان پدید آمد. فقها از گسترش این تفکرات در میان عامۀ مردم هراس داشتند و مى ...

همراه با امام در مناجات/ 8

پرتال امام خمینی(س)؛ با سیرى ک عمّال خبیث آن و دفاع از کشورهاى اسلامى اشتراک مساعى کنند. فقها و دانشمندان را موفق کن که در هدایت و روشن کردن افکار ...

مجموعه تفکرات فلسفی عرفانی و فقهی امام موجب بروز انقلاب شد

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ق دارند که اساساً این انقلاب فقهی است، در طول حیات سیاسی فقها بر مبنای آرای فقهی به انقلاب‌هایی دست زدند که نمونه ...

گنج نهم / ورود به مهمانی الهی

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن آقای عبدالکریم حائری یزدی(1276-1355 ه.ق) از بزرگان فقها و مراجع شیعه که از شاگردان سید محمد فشارکی، میرزا محمد ...

امام خمینی: حضرت امیر مسئله غدیر را ایجاد کرده است

امام خمینی در دیداری که با مسئ عرفا که داراى افکار هستند، حکما که داراى افکار هستند، فقها، همه براى آنها مجال هم پیدا بشود. از این جهت، اسلام ...

صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3