تعداد 1849 مورد یافت شد

دکتر فیرحی: یکی از عوامل بن بست نظام، تفسیر های غلط از اندیشه امام است

پرتال امام خمینی(س):دکتر داود سنت هم در آن دیده میشود. در ادبیات مرحوم امام اشاره شده که فقها به ولایت نصب شده اند. این سخن دو معنا دارد: یک معنا که ... معنا دارد: یک معنا که همان ادبیات امام بود، این است که همۀ فقها از این حیث که فقیه هستند، میتوانند صلاحیت تصرف در امور ... نحو دیگری تفسیر شد و برخی گفتند که حاکم منصوب خدا از بین فقها است و این حاکم باید کشف بشود. در حالی که چنین چیزی در ... بشویم.وقتی ادبیات امام را به گونه ای تفسیرکردیم که ولایت فقهای آن متناقض با"جمهوری " دیده بشود، علی القاعده با نظام ... و مردم در بر داشته است؟ ببینید، ادبیات امام بر این بود که فقها صلاحیت حرف های دارند و هر کسی که صلاحیت حرف های داشته ...

مصاحبه با آیت الله محمدعلی گرامی

آیة الله محمدعلی گرامی * ی موضوع «ولایت فقیه» است که برخی از ادله و مبانی آن توسط فقها و دانشوران در پیش از انقلاب و پس از آن، تبیین شده، اما ... اسلامی را در سر داشت و معتقد بود که باید حکومت به دست فقها باشد. این راجع به اصل تاریخچه ای که راجع به افکار ایشان ... که معاملۀ بر مال غیرِ مخمّس را امضا کند» در حالی که معمول فقها می فرمایند: مالِ غیر مخمّس را اگر کسی معامله کرد فقیه ... دادند؛ 6) روایت بطائنی (ج 1 کافی ص 38): «لأن المؤمنین الفقهاء حصون الإسلام کحصن سور المدینه»؛ 7) توقیع مبارک: امّا ... شود این مسئله را امضا کرد. برای این که: 1) خطراتی برای فقها پیش می آمد و دشمن همه را از بین می برد چنان چه خود ...

مصاحبه با آیت الله احمد صابری همدانی

آیة الله احمد صابری همدانی فقیه را در فقه شیعه مطرح کرده یا قبل از ایشان هم در میان فقها مطرح بوده است؟ اساساً نقش محقق نراقی در سیر تاریخی این ... این است که در بعضی از منابع آمده اولین کسی که از میان فقها بحث ولایت فقیه را به صورت منظم و مرتب مطرح کرده است ... منظم و مرتب مطرح کرده است مرحوم نراقی است، آیا در میان فقهای زمان مرحوم نراقی یا بعد از ایشان تا پیروزی انقلاب ... و راهنمایی داشته باشیم و آن راهنمایی که کردن فقط به سوی فقها است نه افراد دیگر: «اولئک حجّتی علیکم و انا حجّة الله ... گفته:«والرّادُ علینا کالرّاد علی الله». ما مشروعیت ولایت فقها را واقعاً بدون شک و شبهه هم به عقل می دانیم و هم به ...

پیوند میان فقه و مفاهیم اجتماعی در منظر امام به روایت آیت الله محفوظی

پرتال امام خمینی(س): امام خمی اند، بازگو نمایید. قطع نظر از‏‎ ‎‏این منابعی که در دسترس فقها و اسلام شناسان هست امام در بحث های خود گاهی به‏‎ ‎‏بعضی ... مثل قضا، شهادت، حدود، قصاص،‏‎ ‎‏دیات و روابط بین ملت ها که فقهای ما آن را از همین روایات استنباط می کردند، به‏‎ ‎‏ضمیمۀ ... روایات ذکر شده است با مسائل روز تطبق کنیم. هم چنین در زمان فقهای گذشتۀ ما‏‎ ‎‏مسئله تشکیل حکومت پیش نیامده بود اما الآن ... مسبوط الید بودن فقیه و تشکیل حکومت دلالت می کند، منتها‏‎ ‎‏فقهای سابق مطرح نکرده بودند ولی امام فرمود از این فقه سنتی ... داشت ولی در زمان شیخ مفید و طوسی به این گونه مطرح نشد. فقهای‏‎ ‎‏بعدی مقداری آن را توسعه دادند تا این که امام آن را ...

مصاحبه با حضرت آیت الله محمد مؤمن(دام ظله العالی)

حضرت آیت الله محمد مؤمن(دام ظل رسید. پیامبران بزرگ الهی و ائمه معصومین(علیهم السلام) و فقهای جامع الشرایط که در زمان غیبت متصّدی امور جامعه هستند، ... در تمام زمینه ها نظر دارد؛ چه مسائل حال و چه آینده، منتهی فقها و مجتهدین باید نظر دین را در هر زمانی مشخص کنند. چند صد ... در هر زمانی مشخص کنند. چند صد سال قبل هم این مسائل بود و فقها با توجه به قواعد کلّی که در قرآن و روایات هست، فتوا می ... مربوط به اجرای حدود و قصاص است در فقه ما وجود دارد و برای فقها یک مسأله روشنی است، یعنی فقیه و مجتهد حتماً این مسائل ... مسائل را هم بدانند، اما اکثر مردم مطّلع نبودند، ولی برای فقها مسأله کاملاً روشن و مسلّم بوده است. مردم ما به خاطر ...

پژوهشی فقهی در بیع مصحف از منظر آیت الله خویی و امام خمینی

پژوهشی فقهی در بیع مصحف از منظ است. نگارنده بعد از بررسی و استقصاء کامل در اقوال و ادله فقها به این نتیجه رسیده قول حق با کسانی است که قائل به جواز ... دین خاتم و تعلیمات آن حضرت و اهل بیت گرانقدرش می دانسته و فقهای عظیم الشان در تمامی مباحث فقهی با توجه به ادله و مبانی ... اطمینان آور بدست آورد.( طوسی، 1387، ج 1، ص 2) از سوی دیگر فقهای شیعه در طول تاریخ همیشه در یک انزوای قهری قرار گرفته ... بودند. شهید صدر در این مورد می فرماید: حاکمان استعمارگر، فقهای شیعه را مورد هجمه قرار داده و محصور کرده بودند. لذا ... فرد و رفتارهای شخصی شد. (صدر، 1374، ص 30 و 31) هر چند فقهای شیعه زحمات طاقت فرسایی را متحمل شدند و کوششهای علمی ...

مصاحبه با آیت الله ابوطالب تجلیل

آیة الله ابوطالب تجلیل * آشنا که می خواستم عرض کنم این است که ائمه(ع) در مورد متابعت از فقها فرموده اند: «اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، مطیعاً ... در مورد متابعت از فقها فرموده اند: «اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، مطیعاً لموالاه، مخالفاً لهواه، فللعوام أن ... نزد خدا پذیرفته نیست. * راجع به حدیث شریف «متابعت از فقها» چطور می فرمایید که تقلید معنای اعمی دارد؟ تقلید ... فرمودید اگر قبل از پیروزی انقلاب به مردم توصیه می شد که از فقها تبعیت کنید، مشکل زیادی نداشت، چرا که هر کسی از فقیهی ... باید معصوم باشد. به همین دلیل است که ما «اولی الامر» را به فقها تطبیق نمی کنیم. به هر ترتیب هیچ وقت نباید هر چیزی را ...

مصاحبه با آیت الله عباس محفوظی

آیة الله عباس محفوظی * ض اند، بازگو نمایید. قطع نظر از این منابعی که در دست رس فقها و اسلام شناسان هست امام در بحث های خود گاهی به بعضی از ... مثل قضا، شهادت، حدود، قصاص، دیات و روابط بین ملت ها که فقهای ما آن را از همین روایات استنباط می کردند، به ضمیمۀ ... روایات ذکر شده است با مسائل روز تطبق کنیم. هم چنین در زمان فقهای گذشتۀ ما مسئله تشکیل حکومت پیش نیامده بود اما الآن که ... بر مسبوط الید بودن فقیه و تشکیل حکومت دلالت می کند، منتها فقهای سابق مطرح نکرده بودند ولی امام فرمود از این فقه سنتی ... داشت ولی در زمان شیخ مفید و طوسی به این گونه مطرح نشد. فقهای بعدی مقداری آن را توسعه دادند تا این که امام آن را ...

مروری بر مباحث کتاب ولایت فقیه

اول بهمن 1348 ش (13 ذی‌القعده های قیام پانزده خرداد و نهضت امام خمینی جلوه ‏گر شد. فقها در باب ولایت فقیه معمولًا به تناسب مورد در ابواب مختلف ... عدم امکان طرح چنین مباحثی به لحاظ مهیا نبودن شرایط حاکمیت فقها جستجو کرد. در عین حال قطع نظر از اختلاف آرای فقهای شیعه ... حاکمیت فقها جستجو کرد. در عین حال قطع نظر از اختلاف آرای فقهای شیعه در محدوده اختیارات و شئون ولایت فقیه در زمان ... در محدوده اختیارات و شئون ولایت فقیه در زمان غیبت، عموم فقها در اثبات نوعی ولایت برای فقیه جامع الشرایط اجمالًا ... اجمالًا اتفاق نظر دارند، که اخیراً در همین رابطه آرای فقها در باب ولایت و دامنه اختیارات آنها در زمان غیبت در ضمن ...

پیام امام به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد حدود اختیارات ولایت فقیه

یکی از ویژگی‌های ممتاز حضرت ام وارد شده است که مخصوص به معصومین- علیهم السلام- است، و فقها و علمای بزرگ اسلام هم در آنها شرکت ندارند، تا چه رسد به ... هم در آنها شرکت ندارند، تا چه رسد به مثل این جانب. هر چند فقهای جامع الشرایط از طرف معصومین نیابت در تمام امور شرعی و ...

صفحه 7 از 185 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >