تعداد 815 مورد یافت شد

مصاحبه با آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی

آیة الله سیدحسن طاهری خرم آباد اندیشه حکومت اسلامی» در نظر ماست این است که دربارۀ «ولایت فقیه» بحث های جدیدتری مطرح شود و ابعاد و زوایای آن که تا ... برای ما بلامانع است. سؤال های ما در این محورها است: ولایت فقیه و مبانی کلامی وفلسفی آن و نیز بحث دربارۀ «روحانیت». ... را به وجود بیاورند و حکومت اسلامی را برقرار سازند. ولایت فقیه و تئوری حکومت و نظام نیز از مسائلی است که احیا کننده اش ... کننده اش ـ و به یک معنا مبتکرش ـ امام است، چون اصل ولایت فقیه در گذشته بین فقها مورد بحث بوده و در کتاب های فقهی مطرح ... شده است. اما آن چه که گذشتگان بحث کرده اند در واقع ولایت فقیه در ظلّ حکومت ها بوده است؛ یعنی هیچ گاه بحث را این گونه ...

مصاحبه با آیت الله سید محسن موسوی تبریزی

آیة الله سیدمحسن موسوی تبریزی * لطفاً در مورد مبانی «ولایت فقیه» و مباحثی که امروزه در این خصوص مطرح است، نظر خودتان را ... این خصوص مطرح است، نظر خودتان را بیان فرمایید. بحث ولایت فقیه، بحث ادارۀ مجتمع اسلامی و جزء اساسی ترین بحث ها است که ... در این چند سال اخیر هم بسیاری از مطالبی که راجع به ولایت فقیه گفته می شود بیش تر شعاری است تا علمی، و این در شأن علما ... و جزئیات را روشن کرد؛ مثلاً گاهی تعبیر می کنند «ضد ولایت فقیه» که این از اوّل انقلاب به عنوان یک جریان سیاسی از تبریز ... حوزوی ـ هرگز نمی تواند از نظر مبانی فکری و فقهی ضد ولایت فقیه باشد، زیرا نتیجه ولایت فقیه این است که بر اساس مبانی ...

قدمت و ثبات نظریه ولایت مطلقه فقیه در سیره امام خمینی(س)

قدمت و ثبات نظریه ولایت مطلقه فقیه در سیره امام خمینی(س) بهرام اخوان کاظمی[1] خلاصه ... نظام، به شکل روز افزونی زوایای مختلف نظریه ولایت مطلقه فقیه را آشکارتر سازند. اوج این تصریحها و تفصیلات، پیام ایشان ... تلقیها، اعتقاد به ظهور یکپارچۀ نظریه مزبور ـ نظریه ولایت فقیه ـ در این تاریخ است. نتیجه بلافصل چنین باور یا انگاره ... بلافصل چنین باور یا انگاره این است که نظریه ولایت مطلقۀ فقیه امام خمینی(س) دارای انسجام و ثبات نبوده است، بلکه نظریه ... تلقیها و بررسی و اثبات این فرضیه است که «نظریه ولایت مطلقه فقیه» در سیره نظری و عملی امام خمینی(س) دارای قدمت، ثبات و ...

مصاحبه با آیت الله جعفر سبحانی

آیة الله جعفرسبحانی * به طور کلی دیدگاه فقهای شیعه در مورد «اصل ولایت فقیه» چیست؟ در میان فقهای شیعه خلافی را در اصل ولایت فقیه ... فقیه» چیست؟ در میان فقهای شیعه خلافی را در اصل ولایت فقیه نمی توان پیدا کرد و هیچ کس منکر این ولایت نیست، منتها ... «تنصیبی» است به این معنا که پیغمبر یا ائمه به اذن الهی فقیهی را در زمان غیبت به عنوان ولی مسلمین نصب کرده اند؛ هم ... مرحوم نراقی و برخی دیگر انتخاب کرده و در طول تاریخ ولیّ فقیه را ولیّ منصوب اسلامی دانسته اند. راه دیگر «احتسابی» ... احکام را از مصادر به صورت دقیق استخراج کند و این امر توسط فقیه جامع شرایط انجام می شود (از طریق احتساب و حسبه). البته ...

مصاحبه با آیت الله سید محسن خرازی

آیة الله سیدمحسن خرازی * ل آیا پس از انقلاب در دیدگاه حضرت امام نسبت به ولایت مطلقه فقیه تغییراتی پیدا شد یا دیدگاهشان همان دیدگاه قبلی، یعنی ... البیع» مطرح کرده بودند؟ آن چه از «کتاب البیع» و «ولایت فقیه» امام استفاده می شود این است که در زمان غیبت، فقهای ... عادل باشند. * نظر امام راجع به اختیارات و حدود ولایت فقیه چیست؟ امام در کتاب البیع فرموده اند: همان اختیارات ... اند: همان اختیارات پیغمبر اکرم(ص) و امام معصوم(ع) برای فقیه هست و تنها در مسئله جهادِ ابتدایی قدری تأمل کرده ... از روایات و آیات و دلیل عقلی استخراج می شود که باید خود فقیه در رأس حکومت قرار بگیرد، چون اگر هدف اجرای احکام باشد ...

مصاحبه با آیت الله سید کاظم حائری

آیة الله سیدکاظم حائری * ض تشکر از حضرت عالی، لطفاً بفرمایید چه تفسیرهایی از ولایت فقیه وجود دارد و دیدگاه حضرت امام در این مورد چیست؟ بسم ... بسم الله الرحمن الرحیم به طور کلی دو تفسیر از ولایت فقیه وجود دارد: یک تفسیر، ولایت مطلقه فقیه است که با توجه به ... دو تفسیر از ولایت فقیه وجود دارد: یک تفسیر، ولایت مطلقه فقیه است که با توجه به آیۀ شریفۀ «النّبیّ اولی بالمؤمنین من ... «النّبیّ اولی بالمؤمنین من أنفسهم» تصور می شود، ولایت فقیه همانند ولایت پیغمبر (ص) است. طبق این آیۀ شریفه پیغمبر ... بیاید به دل خواه خودش دستوری بدهد. طبق این دیدگاه مجتهد یا فقیه جانشین پیغمبر است و همه این اختیارات را دارد، منتها او ...

واکاوی ولایت در کلام آخوند خراسانی

واکاوی ولایت در کلام آخوند خرا است. او در حوزه سیاست صاحب آرای بدیعی است که با اندیشه ی فقیهان قبل از خود تفاوت جدی ‏دارد. این آرا تازه به میزانی ... نیز معرفی می کند، مکتبی که پس از وی ‏شاگردان متعددش که فقیهان طراز اول و مراجع تقلید سده اخیر تشیع بوده اند، ادامه ... نوشتار به بررسی اجمالی جنبه سیاست ورزی فقها و بحث ولایت فقیه از منظر ایشان، پرداخته می شود. ولایت فقیه در تاریخ ... و بحث ولایت فقیه از منظر ایشان، پرداخته می شود. ولایت فقیه در تاریخ معاصر ایران نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی دو ... قرار گرفته و منشأ آثار فراوانی شده است، طرح نظریه ولایت فقیه و حدود و ثغور آن می باشد. مسئله ولایت فقیه به صورتی که ...

مصاحبه با آیت الله احمد صابری همدانی

آیة الله احمد صابری همدانی * به نظر حضرت عالی ولایت فقیه از چه زمانی در فقه شیعه مطرح شد و چه ادواری را سپری کرد ... را سپری کرد و آیا مرحوم محقق نراقی اولین کسی است که ولایت فقیه را در فقه شیعه مطرح کرده یا قبل از ایشان هم در میان ... آن ها ده شرط را برای وی معتبر می دانند، از جملۀ این که فقیه و مجتهد باشد و احکام را بداند و از دیگران نپرسد. لذا ... دارد؛ یعنی هم در امامت کلیه و ولایت کلیه و هم در ولایت فقیه و رهبری جامعه؛ مثلاً آن ها در امامت کلی و امامت کبرا، ... خیر؟ ما می بینیم در بعضی موارد، این ولایت ها در غیر ولی فقیه است، مانند ولایت پدر به فرزندانش که هر چه امر کرد نباید ...

استدلال های عقلی ولایت فقیه از دیدگاه حضرت امام خمینی

استدلال های عقلی ولایت فقیه از دیدگاه حضرت امام خمینی محترم پاینده مقدمه ملت ... اکثریتی قاطع، به برپایی نظام مکتبی و مبتنی بر نظریۀ «ولایت فقیه» رأی مثبت داد. بر اساس این نظریه، در عصر غیبت کبرای ... ارواحنا لتراب مقدمه الفداه ـ باید در رأس حکومت اسلامی فقیهی عادل و جامع الشرایط که دارای صلاحیت های لازم علمی و ... وظایف اصیل اسلامی خود می باشد. از حاکمیت عملی نظام «ولایت فقیه» حدود دو دهه می گذرد. با این حال، این نظام هنوز از سوی ... پاسخ مناسب به پرسش در زمینۀ مبانی مشروعیت نظام «ولایت فقیه» به عبارت دیگر مسئلۀ اصلی در این پژوهش این است که چه ...

مصاحبه با آیت الله رضا استادی

آیة الله رضا استادی * مراد حضرت امام از ولایت مطلقه فقیه چه بود و آیا قبل از حضرت امام این مسئله در میان فقها ... مرحوم نراقی بحث «عموم الولایه» یا «الولایة العامه» را برای فقیه مطرح کرده اند، آیا قبل از مرحوم نراقی کسی به صورت مشخص ... خیر؟ نکته ای بسیار مهم و دقیق که امام در درس های ولایت فقیه مطرح کردند و در «کتاب البیع» و «حکومت اسلامی» ایشان با ... مطرح شده است ـ با این که حکومت مطرح نبوده ـ همه گفته اند فقیه ولیّ است. حالا چرا تنها اصل ولایت مطرح بوده و از حکومت ... پاسخ این است که حتی در زمان ما هم فقها تصور نمی کردند که فقیهی تشکیل حکومت بدهد. این که بحث نشده است معنی نفی ندارد و ...

صفحه 1 از 82 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >