تعداد 4665 مورد یافت شد

قدمت و ثبات نظریه ولایت مطلقه فقیه در سیره امام خمینی(س)

‏‏قدمت و ثبات نظریه ولایت مطلقه فقیه در سیره امام خمینی(س)‏ ‏‏بهرام اخوان کاظمی‏‎[1]‎ ‏‏ ... نظام،‏‎ ‎‏به شکل روز افزونی زوایای مختلف نظریه ولایت مطلقه فقیه را آشکارتر سازند.‏‎ ‎‏اوج این تصریحها و تفصیلات، پیام ... اعتقاد به ظهور یکپارچۀ نظریه‏‎ ‎‏مزبور ـ نظریه ولایت فقیه ـ در این تاریخ است.‏ ‏‏نتیجه بلافصل چنین باور یا ... بلافصل چنین باور یا انگاره این است که نظریه ولایت مطلقۀ فقیه‏‎ ‎‏امام خمینی‏‏(س)‏‏ دارای انسجام و ثبات نبوده است، ... و بررسی و اثبات این فرضیه است که «نظریه ولایت مطلقه فقیه» در سیره‏‎ ‎‏نظری و عملی امام خمینی‏‏(س)‏‏ دارای قدمت، ...

نظارت یا ولایت فقیه از منظر فقیهان معاصر و امام خمینی

نظارت یا ولایت فقیه از منظر فقیهان معاصر و امام خمینی محمدحسن قدردان ... یا ولایت فقیه از منظر فقیهان معاصر و امام خمینی محمدحسن قدردان قراملکی چکیده در ... مقاله ذیل به تحلیل یک قرائت خاص «نظارت» از نظریۀ «ولایت فقیه» پرداخته شده است. نخست بعد از اشاره به چهار قرائت کلی ... ابتدا به تعارض ظاهری نظریۀ حضرت امام در نظارت یا ولایت فقیه اشاره می شود. سپس در رفع تعارض فوق چهار راهکار (1. اصل ... به اختصار، مبانی نظریۀ ولایت ذکر شده است. شأن و مسئولیت فقیهان و عالمان دین اندیشوران و عالمان اسلامی در مشروعیت ...

در نظر امام (ره) آیا جهاد ابتدایی در عصر غیبت جایز بود؟ (در صورت داشتن شرایط خاص لطفا توضیح دهید.)

در پاسخ سئوال به نکات زیر توج از آثار امام(س) به دست می آید، این است که ایشان برای فقیه، ولایت بر جهاد ابتدایی را معتقد نبودند. و در ... معروف و نهی از منکر، همۀ وظایف سیاسی و حکومتی را برای فقیه به غیر از جهاد ابتدایی ثابت می دانند ( تحریرالوسیله ج 1 ... اند. 3- بر اساس ادلّه ای که در کتابهای ایشان برای ولایت فقیه ، عقلاً و نقلاً آمده است، نیز نمی تواند ولایت فقهاء را ...

مصاحبه با آیت الله محمدهادی معرفت

آیة الله محمدهادی معرفت * از سؤال های اساسی این است که مراد حضرت امام از ولایت مطلقۀ فقیه چه بود و مبانی ایشان در این مسئله چیست؟ بسم الله ... صحیحی داشته باشد. * مبنایی که از ایشان در بحث ولایت فقیه مطرح است آیا با مسائل خمس و آن مسئله بیع که فرمودید، ... بسیار کامل و نوی بود. بر همین اساس ایشان مسئله ولایت فقیه را یک مسئلۀ کلامی می دانست، نه فقهی و می گفت: همان دلیل ... همان دلیل نصب امام بعد از پیغمبر اکرم، عیناً مسئلۀ ولایت فقیه را نیز در عصر غیبت اثبات می کند، بدون کم و کاست. عقیدۀ ... سند مناقشه می کنند، اشتباه است. خیال می کنند مسئلۀ ولایت فقیهی که ما مطرح کرده ایم مبتنی بر این روایات است. لذا یک ...

مصاحبه با آیت الله سید کاظم حائری

‏‏ ‏ ‏آیة الله سیدکاظم حا تشکر از حضرت عالی، لطفاً بفرمایید چه تفسیرهایی از ولایت فقیه وجود‏‎ ‎‏دارد و دیدگاه حضرت امام در این مورد چیست؟‏ ‏‏ ... بسم الله الرحمن الرحیم به طور کلی دو تفسیر از ولایت فقیه وجود دارد: یک‏‎ ‎‏تفسیر، ولایت مطلقه فقیه است که با ... تفسیر از ولایت فقیه وجود دارد: یک‏‎ ‎‏تفسیر، ولایت مطلقه فقیه است که با توجه به آیۀ شریفۀ ‏‏«النّبیّ اولی بالمؤمنین ... اولی بالمؤمنین من أنفسهم»‏‎ ‎‏تصور می شود، ولایت فقیه همانند ولایت پیغمبر (ص) است. طبق این آیۀ شریفه پیغمبر‏‎ ... به دل خواه خودش دستوری بدهد. طبق این دیدگاه‏‎ ‎‏مجتهد یا فقیه جانشین پیغمبر است و همه این اختیارات را دارد، منتها او ...

نظریۀ ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏نظریۀ ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی ‏ ‏‏ ‏ ‏‏نبی الله ابراهیم زاده ... سال 1357 و اعلام نظام «جمهوری اسلامی» بر اساس تئوری «ولایت فقیه» از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی ‏‏قدس ... گروهی به خاطر عدم آگاهی از اندیشه مترقی حکومت و ولایت فقیه در اسلام و پیشنه تاریخی آن و برخی دیگر هم از روی عناد، ... دیگر هم از روی عناد، این طور وانمود کردند که نظریه ولایت فقیه به معنایی که امام خمینی مطرح کرده و به تحقق آن توفیق ... انسان را بر آورده سازد؛ و یا گفته اند مدیریت فقهی (ولایت فقیه) کارآیی ندارد و باید مدیریت علمی را جای گزین آن ساخت؛ و ...

استدلال های عقلی ولایت فقیه از دیدگاه حضرت امام خمینی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏استدلال های عقلی ولایت فقیه از دیدگاه حضرت امام خمینی‏ ‏‏ ‏ ‏‏محترم پاینده‏ ‏‏ ... اکثریتی قاطع، به برپایی نظام مکتبی و مبتنی بر نظریۀ «ولایت فقیه» رأی مثبت داد. بر اساس این نظریه، در عصر غیبت کبرای ... ارواحنا لتراب مقدمه الفداه ـ باید در رأس حکومت اسلامی فقیهی عادل و جامع الشرایط که دارای صلاحیت های لازم علمی و ... اصیل اسلامی خود می باشد.‏ ‏‏از حاکمیت عملی نظام «ولایت فقیه» حدود دو دهه می گذرد. با این حال، این نظام هنوز از سوی ... پاسخ مناسب به پرسش در زمینۀ مبانی مشروعیت نظام «ولایت فقیه» به عبارت دیگر مسئلۀ اصلی در این پژوهش این است که چه ...

فرمان هشت ماده ای امام در گفتگو با آیت الله محقق داماد

جامعه انقلابی ایران در آذر ماه باید در حدود اختیاراتش حرف بزند. اما وقتی رئیس حکومت فقیه باشد و حکومتی بر پایه فقه شیعی تشکیل بدهد هر کلمه‌ای که ... یک فتواست و باید مستند به منابع فقهی باشد. چون رئیسش فقیه است. این دست و پای انسان را خیلی می بندد. من در شگفتم ... شورا شدم. محصول این پیام سه مسئله است.مهم این است که از یک فقیه ومرجع تقلید صادر شده. این که فقیه جامع الشرایطی، که هیچ ... است.مهم این است که از یک فقیه ومرجع تقلید صادر شده. این که فقیه جامع الشرایطی، که هیچ کس در فقاهتش تردید ندارد، در آن ... نمی‌شود. به هر حال قانون اساسی ایران است. اما این جا یک فقیه این حرف را می‌زند و مثل این است که در توضیح المسایلش ...

روند تاریخی نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام(ره)

‏‏ ‏ ‏‏ ‏روند تاریخی نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام(ره)‏ ‏‏ ‏ ‏‏(بررسی مسئله ثبات و تحول ... شناخت کامل این نظریه را دو چندان نمود، گرچه بحث ولایت فقیه عمرش به قدمت فقه شیعه می باشد، اما اهمیت و هنر امام(ره) ... (در شکل و قواره ای که بود) و جای گزینی آن به «نظام ولایت فقیه و حکومت اسلامی»‏ ‏‎[[page 81]]‎‏ مطرح فرمودند و آرزوی ... برجسته بوده است.‏ ‏‏این که چرا انقلاب اسلامی توسط هیچ فقیهی بر پا نشد و تنها با دست با کفایت امام(ره) به وقوع ... انقلاب به پیروزی می رسید؟ این همان امتیاز امام بر دیگر فقیهان است، چرا که ایشان اقامۀ حکومت اسلامی را بزرگ ترین ...

مصاحبه با آیت الله عباس محفوظی

آیة الله عباس محفوظی * ض در زمان سابق خیلی از مسائل اتفاق نیفتاده باشد، لذا اگر یک فقیه در ظواهر آیات و روایات جمود داشته باشد نمی تواند احکامی ... کلیات در همین آیات و روایات نهفته است ولی مصادیق آن را فقیه باید با فهم و زیرکی و تیزهوشی به دست آورد و احکام ... که الآن پیش آمده به طور تفصیلی در روایات ذکر نشده است ولی فقیه می تواند ملاک ها و مناطات آن احکام را گسترش و بسط دهد و ... دیگری هم داریم، زیرا کلیات در کتاب و روایات ذکر شده است و فقیه باید مصادیق کلیات را استخراج و تطبیق کند. سیاسات ما هم ... همین روایات، حکومت را مطرح کرد. روایاتی بر مسبوط الید بودن فقیه و تشکیل حکومت دلالت می کند، منتها فقهای سابق مطرح نکرده ...

صفحه 10 از 467 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >