تعداد 4666 مورد یافت شد

* گروهی از روشندلان با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با توجه به شایعاتی در مورد کانالیزه شدن رهبری انقلاب فرمودند: « ... من هیچ کانال خاصی ...

* گروهی از روشندلان با امام خم در بیانات مفصلی درباره اوضاع جاری کشور و مخالفت با ولایت فقیه و کارشکنی های گروه‏های ضدانقلاب فرمودند: «... قضیه ... و کارشکنی های گروه‏های ضدانقلاب فرمودند: «... قضیه ولایت فقیه چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک ... ولایت فقیه چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است...». ...

مصاحبه با آیت الله احمد صابری همدانی

آیة الله احمد صابری همدانی * به نظر حضرت عالی ولایت فقیه از چه زمانی در فقه شیعه مطرح شد و چه ادواری را سپری کرد ... را سپری کرد و آیا مرحوم محقق نراقی اولین کسی است که ولایت فقیه را در فقه شیعه مطرح کرده یا قبل از ایشان هم در میان ... آن ها ده شرط را برای وی معتبر می دانند، از جملۀ این که فقیه و مجتهد باشد و احکام را بداند و از دیگران نپرسد. لذا ... دارد؛ یعنی هم در امامت کلیه و ولایت کلیه و هم در ولایت فقیه و رهبری جامعه؛ مثلاً آن ها در امامت کلی و امامت کبرا، ... خیر؟ ما می بینیم در بعضی موارد، این ولایت ها در غیر ولی فقیه است، مانند ولایت پدر به فرزندانش که هر چه امر کرد نباید ...

آثار مترقی ولایت فقیه

آن قدر به ولایت فقیه، اثرِ مترقی بار است که در سایر این موادی که شما ملاحظه ... به بعد امین تعیین می‏ کنند، لکن مع ذلک برای محکم کاری یک فقیهی که عمرش را صرف در اسلام کرده است و عمرش را برای اسلام ...

چرا امام خمینی در پاریس می گفتند جمهوری ما مانند همه جمهوری های دیگر است ولی بعدا گفتند که این جمهوری باید زیر نظر ولی فقیه باشد و حرف آخر را ولی ...

اولا تمام نظام های سیاسی مبتنی در سال 1347 یعنی ده سال قبل از پیروزی انقلاب، ولایت فقیه را تدریس کرده و کتاب ایشان با دو نام ولایت فقیه و حکومت ... ولایت فقیه را تدریس کرده و کتاب ایشان با دو نام ولایت فقیه و حکومت اسلامی در ایران به طور مخفیانه منتشر شده بود ... تاویل و تفسیرهای خود از محتوا خارج نکند. به عبارت دیگر ولی فقیه را پشتبان قانون اساسی مبتنی بر رای مردم و جمهوری اسلامی ... ایشان پس از انقلاب گفتند «این جمهوری باید زیر نظر ولی فقیه باشد و حرف آخر را ولی فقیه بزند» برداشتی مطابق با واقع ... «این جمهوری باید زیر نظر ولی فقیه باشد و حرف آخر را ولی فقیه بزند» برداشتی مطابق با واقع ...

نظر امام در مورد مقبولیت ولی فقیه چیست؟ آیا مشروعیت ولایت فقیه نیاز به نظر مردم دارد؟

در دیدگاه امام خمینی(س)مسئولیت و ولایت بر جامعه مسلمین در زمان غیبت امام معصوم(ع)به عهده فقیه است، و فقیه است که از سوی حق تعالی برای این مهم منصوب ... جامعه مسلمین در زمان غیبت امام معصوم(ع)به عهده فقیه است، و فقیه است که از سوی حق تعالی برای این مهم منصوب شده است و ... یافت. و جمهوری اسلامی نیز بر اساس رای مردم بوجود آمده است وفقیه ،هر چند ولایت وی به فرمان الهی باشد ولی تا مورد پذیرش و ... به بیان دیگر تحقق دهنده خارجی ولایت ،زمانی است که مردم با فقیه بیعت کنند، و به بیان امروز او را انتخاب کنند و به وی ... و به بیان امروز او را انتخاب کنند و به وی رای دهند، و آن فقیهی از فقها دارای ولایت فعلی است که مورد قبول و منتخب مردم ...

استدلال های عقلی ولایت فقیه از دیدگاه حضرت امام خمینی

استدلال های عقلی ولایت فقیه از دیدگاه حضرت امام خمینی محترم پاینده مقدمه ملت ... اکثریتی قاطع، به برپایی نظام مکتبی و مبتنی بر نظریۀ «ولایت فقیه» رأی مثبت داد. بر اساس این نظریه، در عصر غیبت کبرای ... ارواحنا لتراب مقدمه الفداه ـ باید در رأس حکومت اسلامی فقیهی عادل و جامع الشرایط که دارای صلاحیت های لازم علمی و ... وظایف اصیل اسلامی خود می باشد. از حاکمیت عملی نظام «ولایت فقیه» حدود دو دهه می گذرد. با این حال، این نظام هنوز از سوی ... پاسخ مناسب به پرسش در زمینۀ مبانی مشروعیت نظام «ولایت فقیه» به عبارت دیگر مسئلۀ اصلی در این پژوهش این است که چه ...

مصاحبه با آیت الله رضا استادی

آیة الله رضا استادی * مراد حضرت امام از ولایت مطلقه فقیه چه بود و آیا قبل از حضرت امام این مسئله در میان فقها ... مرحوم نراقی بحث «عموم الولایه» یا «الولایة العامه» را برای فقیه مطرح کرده اند، آیا قبل از مرحوم نراقی کسی به صورت مشخص ... خیر؟ نکته ای بسیار مهم و دقیق که امام در درس های ولایت فقیه مطرح کردند و در «کتاب البیع» و «حکومت اسلامی» ایشان با ... مطرح شده است ـ با این که حکومت مطرح نبوده ـ همه گفته اند فقیه ولیّ است. حالا چرا تنها اصل ولایت مطرح بوده و از حکومت ... پاسخ این است که حتی در زمان ما هم فقها تصور نمی کردند که فقیهی تشکیل حکومت بدهد. این که بحث نشده است معنی نفی ندارد و ...

ولایت فقیه؛ شرایط و حدود آن

ولایت فقیه؛ شرایط و حدود آن سید احمد حسینی مقدمه امروزه دامنه ... امروزه دامنه بحث و گفتمان در اطراف مسئله ولایت فقیه از حوزه های معرفت دینی به دیگر انجمن های فکری، فرهنگی و ... متفاوتی دارد: 1 ـ برخی دیدگاه های ناهمگون با ولایت مطلقه فقیه، ریشه در باورها، مبانی و مبادی، و شیوه های اجتهادی ... ـ برخی از اندیشه های ناهمخوان با نظریه ولایت مطلقه فقیه، معلول کم اطلاعی و بی دقتی نظریه پردازان است که شیوه ... زاویه دریچه خاصی به مسئله بنگرد. موضوع پژوهش ولایت مطلقه فقیه است، چه این که اصل ولایت فقیه در پاره ای از موارد و ...

بررسی مبنای انتصاب و انتخاب ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)

بررسی مبنای انتصاب و انتخاب ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) سید محسن موسوی ... این مقاله است بررسی دو نکته است: یکی این که آیا ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) مقامی انتصابی است که از ناحیۀ ... است. نکتۀ دیگر بررسی أصل انتخابی و انتصابی بودن مقام ولایت فقیه است. ناگفته پیدا است که این مسئله مبتنی بر یک پیش فرضی ... انتصابی و در هر صورت قلمرو این ولایت و حدود اختیارات ولیّ فقیه، کدام است. با این وجود، مقتضای حال این است که اصل مسئله ... به بررسی فرع آن بپردازیم به ویژه این که به گمان ما ولایت فقیه چیزی نیست که چندان پوشیده باشد، بلکه کم ترین توجّه به ...

از دیدگاه حضرت امام(س) چنانچه میان احکام مرجع تقلید و ولی فقیه تضاد یا تعارضی وجود داشته باشد، فرد باید به حکم کدام عمل کند؟ مرز میان احکام فردی و ...

اختیارات «ولی امر» در زمامداری مصالح جامعه با یکی از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت، ولی فقیه باید بین آن دو مقایسه کند و آن حکم را به طور موقت تعطیل ... دارد. با توجه به مطالب فوق نکاتی را بیان می کنیم:1 ـ ولایت فقیه از قواعد رافع تزاحم است. یعنی گره گشا در تزاحم احکام و ... و نشانة واقع نگری در برخورد با مقتضیات زمان است.2 ـ ولی فقیه، باید مجری احکام الهی باشد و حق ندارد به دلخواه خود عمل ... و حق ندارد به دلخواه خود عمل کند؛ چرا که فلسفه اصلی ولایت فقیه، اجرای احکام الهی است.3 ـ ولی فقیه باید مصالح جامعه را ... چرا که فلسفه اصلی ولایت فقیه، اجرای احکام الهی است.3 ـ ولی فقیه باید مصالح جامعه را در نظر بگیرد و در صورت تزاحم با حکم ...

صفحه 4 از 467 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >