تعداد 4665 مورد یافت شد

ولایت مطلقۀ فقیه؛ فراقانونی یا در چارچوب قانون؟

ولایت مطلقۀ فقیه؛ فراقانونی یا در چارچوب قانون؟ رحیم نوبهار ... ای مختصر از بخش معاملات فقه شیعه با تأکید بر آرای مشهور فقیهان نیست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اوّلین اقدامِ ... راه یافته و نیازمند به تفسیر و تحلیل می باشد «ولایت مطلقۀ فقیه» است. نهاد «ولایت فقیه» پیش از آن که به قانون اساسی ... تفسیر و تحلیل می باشد «ولایت مطلقۀ فقیه» است. نهاد «ولایت فقیه» پیش از آن که به قانون اساسی راه یابد، عملاً در قالب ... گوناگونی دربارۀ چگونگی ترسیم نظام حکومتی مبتنی بر «ولایت فقیه» وجود داشته است. بویژه دربارۀ این که آیا ولایت فقیه یا ...

امام مشروعیت قانون اساسی را موکول به تنفیذ آن از سوی ولی فقیه نمی بینند

در آذرماه 1358 امام خمینی بر ر قانون اساسی را موکول به تأیید و تنفیذ خویش به عنوان ولی فقیه نکرده‌اند؛ آیا امام خمینی خود را در مقام ولی فقیه ملتزم ... ولی فقیه نکرده‌اند؛ آیا امام خمینی خود را در مقام ولی فقیه ملتزم و مقید به قانون اساسی می‌بینند؛ یا آن که جایگاهی ... 58 می‌نویسند؛ بحث مشروعیت بخشیدن به این قانون، از سوی ولی فقیه مطرح نمی‌شود؛ بلکه روشن است که امام خمینی تصویب مجلس با ... و مشروعیت قانون اساسی را نیازمند رأی مستقیم ولی فقیه و تنفیذ وی نمی‌دیدند. به طور مشخص در فقه سیاسی امام ... باشند. به همین دلیل در این جا سخن از تنفیذ قانون توسط ولی فقیه مطرح نمی‌شود. حتی اگر بخشی از آن چه که در قانون اساسی ...

جایگاه مشورت در اندیشه امام خمینی

کاظم قاضی زاده امروز بیش از هر چیز و پیش از هر چیز به حفظ و انتشار دیدگاه های فقیه موسس این نظام در عرصه حکومت نیاز مندیم ؛ دیدگاه هایی که ... خارج در ذیل قاعدة لا ضرر، در بحث اجتهاد و تقلید و طرح شئون فقیه، در تحریر الوسیله و در بحث خارج کتاب البیع و هنگام ... در قسمتی از مطالب این کتاب در برابر سؤال از مسأله حکومت فقیه در عصر غیبت، ضمن تأیید ضمنی آن به بعضی از روایات مربوطه ... کرده‌اند؛ روایاتی که بعدها در کتاب البیع در باب ولایت فقیه به آن استناد کردند؛ در این کتاب هر آنچه غیر سلطنت خدایی ... مورد موافقت قرار می‌دهند و خواستار حضور و اعمال نظارت فقیهان منتخب در انتخاب حاکم اسلامی می‌شوند: اگر یک همچو ...

آیا بنیانگذار جمهوری اسلامی خود را ملزم به رعایت قانون اساسی می دانست یا اختیاراتی فراتر از آن را برای خویش متصور بود؟ مجموعه ای از دستورات و فرمان ...

در پاسخ به سوال اول و دوم تا آ گروهها نیست». (صحیفه امام، ج9، ص425)5- از نظر ایشان: «فقیه نمی خواهد به مردم زورگویی کند؛ اگر یک فقیهی بخواهد ... از نظر ایشان: «فقیه نمی خواهد به مردم زورگویی کند؛ اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد... در ... به مردم زورگویی کند؛ اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد... در اسلام قانون حکومت می کند. پیغمبر ... تخلف بکند» 30/7/1358 (صحیفه امام، ج10، ص310)6- « ولایت فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش ... خواهیم دیکتاتوری باشد؛ می خواهیم ضد دیکتاتوری باشد. ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است؛ نه دیکتاتوری».30/7/58 (صحیفه امام، ...

شرایط ولیّ فقیه

اسلام هر فقیهی را که ولیّ نمی‏ کند، آن که علم دارد؛ عمل دارد؛ مَشْی ...

«مردم سالاری» از دیدگاه امام جمع بین مقبولیت و مشروعیت بود

جایگاه برجسته فکری و عملی حضرت در این رابطه عرض می کنم، نکته اول اینکه حضرت امام(س) ولایت فقیه[حکومت] که همان اندیشه سیاسی ایشان بود را به عنوان فلسفه ... فقه، همین بحث حکومت و نظام اسلامی است.(ر.ک. کتاب ولایت فقیه و نیز صحیفه امام، ج 21، ص 218 و...) نکته دوم اینکه، ... و رای ملت مسلمان است و در واقع حضرت امام(س) بین ولایت فقیه و مشروعیت او و مشروعیت رای مردم جمع کردند. یعنی من ... پلکانی، مشروعیت اول از ناحیه شارع است و تقوا و عدالت ولی فقیه را شامل می شود و در پله دوم بخشی از مشروعیت او در ازای ... حضرت امام(س) است. * نظریه توکیل یا نظریه ولایت انتخابی فقیه چه تفاوت و تمایزی با نظریه نصب دارد و از دیدگاه شما ...

هاشمی رفسنجانی و بازخوانی نظریه ولایت فقیه از منظر امام خمینی

آیت الله هاشمی رفسنجانی با بازخوانی نظریه ولایت فقیه از سوی امام(س)؛ آن را در مقابل نظریه ولایتیون زمان شاه ... فعال و مشغول ضربه زدن به انقلاب و امام و نظام و ولایت فقیه هستند تاکید کرد: باید تلاش کنیم که تفسیری هر چه ... کرد: باید تلاش کنیم که تفسیری هر چه مردمی‌‌تر از اصل ولایت فقیه در اختیار جامعه قرار دهیم . به گزارش پرتال امام خمینی ... طیف مذهبی با رژیم طاغوت گفت: مخالفان حکومت اسلامی و ولایت فقیه از قبل از انقلاب زمانی که مبارزه با شاه به مرحله خطر و ... که همین امر امام(س) را بر آن داشت تا با تدریس درس ولایت فقیه در نجف این طیف را به حاشیه براند. آیت‌الله هاشمی ...

درک و تفسیر صحیح اندیشه های امام خمینی

درک و تفسیر صحیح اندیشه های ام گفت هیچ فعال سیاسی در ایران نیست که گزاره «پشتیبان ولایت فقیه باشید؛ تا به مملکت شما آسیب نرسد» را به عنوان گزاره ای ... نمی گیرد. به تعبیر دیگر مفسران تغییرات معنایی فقه، تفقه، فقیه، ولایت فقیه و نظیر آن را در متن امام خمینی مورد بررسی ... به تعبیر دیگر مفسران تغییرات معنایی فقه، تفقه، فقیه، ولایت فقیه و نظیر آن را در متن امام خمینی مورد بررسی قرار نمی دهند ... را حرام نمی داند؛ بلکه خود، پیش رو ترین و آوانگاردترین فقیه شیعه در این زمینه است. از این منظر نسبت دادن گزاره پیش ... لایحه قصاص پرداختند و خواستار آن شدند که شورائی مرکب از فقیهان آگاه به ضرورت های اجتماعی و متخصصان جرم شناسی و جامعه ...

صفحه 7 از 467 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >