تعداد 867 مورد یافت شد

مصاحبه با آیت الله حسین مهرپور

دکترحسین مهرپور * تعریف قانون اساسی از ولایت فقیه و ولیّ به عنوان یک نهاد قانونی ... تعریف قانون اساسی از ولایت فقیه و ولیّ به عنوان یک نهاد قانونی چیست؟ بحث ولایت فقیه یک بحث دقیق، ظریف و علمی ـ ... بحث ولایت فقیه یک بحث دقیق، ظریف و علمی ـ فقهی است که در قانون اساسی هم مطرح شده و از جهات مختلف قابل بررسی ... قانون اساسی هم مطرح شده و از جهات مختلف قابل بررسی است. قانون اساسی یک سند ملی است برای بیان ساختار حکومت و بیان ... برخورد آن با دیگر نهادها، ملتزم باشیم. در حال حاضر، طبق قانون اساسی ساختار نظام حکومتی ما نظام جمهوری اسلامی است که ...

حقوق شهروندی و دولت قانون مدار در اندیشه امام

حقوق شهروندی و دولت قانون مدار در اندیشه امام دکتر محمد جعفر حبیب زاده* آن چه ... تکیه دارد. اصل محوری حقوق شهروندی برخورداری از حمایت قانون، داشتن حق تعیین سرنوشت و تساوی افراد در همه ابعاد ... سالار با ساختارهای منظم وکنترل شده و برپایه اصل حاکمیت قانون به منظور تضمین کرامت ذاتی شهروندان است. در این ساحت، ... است. در این ساحت، ایجاد یک نظام حقوقی بر محور حاکمیت قانون، شناسایی حق تعیین آزادانه سرنوشت شهروندان و در نهایت ... این نظام سیاسی، مردم با داشتن حق تعیین آزادانۀ سرنوشت، بر قانون گذار و دولت حکومت می کنند و کلیه شهروندان برای استفاده ...

روشنگری و هشدار مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

روشنگری و هشدار مؤسسۀ تنظیم محافل افراطی در چند شماره پیاپی با در نوردیدن حریم شرع و قانون در ضمن مطالبی آکنده از جعل و افترا با استناد به تفاوت ... اذهان عمومی نموده و با مقاصد خاص سیاسی در صدد تضعیف مرجع قانونی و تنها نهاد ذیصلاح برای اظهارنظر درباره مطالب منتسب ... اینگونه نشریات به لحاظ افراط گری و عبور از مرزهای اخلاق و قانون شدیداً در جامعه منزوی و غیر قابل اعتنا می باشند و خط ... بطور مکرر بجای کلمات ترکیبی بکار رفته در سخنان امام مانند «قانون خدا» ، «احکام اسلامی» ، «قانون اسلامی» فقط کلمه ... رفته در سخنان امام مانند «قانون خدا» ، «احکام اسلامی» ، «قانون اسلامی» فقط کلمه «قانون» را گذاشته است و براساس همین ...

جایگاه قانون در نظام ولایت فقیه

جایگاه قانون در نظام ولایت فقیه حسین علی احمدی مقدمه «در کشوری ... در نظام ولایت فقیه حسین علی احمدی مقدمه «در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصاً قانونی که قانون اسلام است، این کشور ... علی احمدی مقدمه «در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصاً قانونی که قانون اسلام است، این کشور را نمی توانیم اسلامی ... کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصاً قانونی که قانون اسلام است، این کشور را نمی توانیم اسلامی حساب کنیم. ... است، این کشور را نمی توانیم اسلامی حساب کنیم. کسانی که با قانون مخالفت می کنند، این ها با اسلام مخالفت می کنند ... از ...

نگاهی مقایسه ای به مسأله بازنگری قانون اساسی مجلس خبرگان 1358 و شورای بازنگری 1368

نگاهی مقایسه ای به مسأله بازنگری قانون اساسی مجلس خبرگان 1358 و شورای بازنگری 1368 محسن ... خلیلی[1] خلاصه مقاله مجلس خبرگان در بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سال 1358 ه .ش به هنگام ... به سال 1358 ه .ش به هنگام بحث و بررسی دربارۀ پیش نویس قانون اساسی، اصلی را که نشان دهندۀ زمان، شیوه و چگونگی ... اصلی را که نشان دهندۀ زمان، شیوه و چگونگی تجدیدنظر در متن قانون اساسی باشد، به میان نیاورد. تا اینکه در بازنگری سال ... باشد، به میان نیاورد. تا اینکه در بازنگری سال 1368 ه .ش قانون اساسی، فصل چهاردهم و اصل یکصد و هفتاد و هفتم به زمان، ...

جایگاه تاثیر گذاری مردم در حکومت اسلامی (با نظر به اندیشه امام خمینی)

جایگاه تاثیر گذاری مردم در حکو اصلا حق بدون تکلیف امکان ندارد. همه ما این جا نشستیم یک قانون می گذاریم که تا یک ساعت موبایل هایمان را خاموش می ... دائما این است که حکومت حق مردم است ولی بعد از آنکه حق شد، قانون اساسی تصویب شد، مجلس رفت و آمد قانون شد هرچیزی امام می ... بعد از آنکه حق شد، قانون اساسی تصویب شد، مجلس رفت و آمد قانون شد هرچیزی امام می فرماید که این قانون رانندگی هم حکم ... شد، مجلس رفت و آمد قانون شد هرچیزی امام می فرماید که این قانون رانندگی هم حکم شرعی است یعنی تکلیف است باید عمل کنند. ... ها رفتن و درختان را کندن، آتش زدن این خلاف شرع است چون قانون این است یا هر قانونی که ما داشته باشیم فرق نمی کند. ...

سخنرانی آیت الله موسوی بجنوردی

سخنرانی آیت الله موسوی بجنوردی مورد انسان می توان گفت، انسان مدنیّت دارد، به طبیعت، انسان قانونمند است؛ به طبیعت، انسان قانونگراست؛ به طبیعت، انسان می ... مدنیّت دارد، به طبیعت، انسان قانونمند است؛ به طبیعت، انسان قانونگراست؛ به طبیعت، انسان می خواهد همیشه در جمع باشد زندگی ... افعال هستیم بدین معنی که یک فعل نیکو یا فعل ناپسندید حکم قانونگذار یا ادیان نیست و معنایش این نیست که یک فعلی عنوان ... این نیست که یک فعلی عنوان حسن یا نیکو به خودش می گیرد چون قانونگذار گفته است نیکوست یا اینکه ادیان گفته اند این نیکوست ... حسن و قبح افعال نیستند؛ آنها می گویند امر نیکو آن است که قانونگذار بگوید: بکن. امر ناپسند آن است که قانونگذار بگوید: ...

نقش امام خمینی در ایجاد حرکت علیه تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی (علل و پیامدها)

نقش امام خمینی در ایجاد حرکت ع خمینی ـ اسدالله علم مقدمه در اولین دوره مجلس شورای ملی، قانون انجمن های ایالتی و ولایتی جهت تشکیل شوراهای استان و ... مرحله اجرا در نیامد. با روی کار آمدن دولت اسدالله علم این قانون در غیاب مجلس به تصویب دولت رسید و خبر آن در روزنامه ... اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس و مباین صریح قانون اساسی است. مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون ... صریح قانون اساسی است. مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلس شورا برای شخص جنابعالی و ... شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد. ورود زنها به مجلسین و انجمن های ایالتی و ...

ولایت مطلقۀ فقیه؛ فراقانونی یا در چارچوب قانون؟

ولایت مطلقۀ فقیه؛ فراقانونی یا در چارچوب قانون؟ رحیم نوبهار درآمد در کشورهای ... مطلقۀ فقیه؛ فراقانونی یا در چارچوب قانون؟ رحیم نوبهار درآمد در کشورهای اسلامی، فقه ـ که ... نظام حقوقی کهن و ریشه دار است ـ همواره بر «حقوق عرفی» و «قانون» تأثیرات شگرفی گذاشته است. این تأثیرگذاری حتّی در ... حکومت لائیک نیز وجود دارد؛ هر چند تعامل میان «فقه» و «قانون» در کشورهایی که مذهب دارای جایگاه نیرومندتری است به ... است در حکومت های مبتنی بر دین، دامنۀ تأثیرگذاری فقه بر قانون گسترده تر است. در کشور ما حتّی پیش از برپایی نظام ...

دور شدن از آرمانهای امام

دور شدن از آرمانهای امام 7 / به رعایت قوانین و دستورات شرع و انضباط برآمده از متن قانون باشد مطمئناً به اخلاق و نتایج اخلاق نزدیک تر است، نفس ... باشد مطمئناً به اخلاق و نتایج اخلاق نزدیک تر است، نفس قانون شکنی چه قوانین موضوعۀ کشور و چه دستورات قوانین شرع، ... نهایت مسئولیت از آقای لاجوردی گرفته شد. در ارزیابی علت بی قانونی های صورت گرفته معلوم شد پراکندگی دستگاه های مختلف ... قضایی به معنای دادسرا ها جدا شود که در نهایت منجر به قانون تأسیس سازمان زندان ها شد. این قانون با هماهنگی هایی که ... که در نهایت منجر به قانون تأسیس سازمان زندان ها شد. این قانون با هماهنگی هایی که با مسئولان انجام دادم و گزارش هایی ...

صفحه 1 از 87 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >