تعداد 15 مورد یافت شد

آیا بنیانگذار جمهوری اسلامی ولی فقیه را بالاتر از قانون اساسی می دانست و یا آن را در شمول قانون اساسی بشمار می آورد؟

1- بحث قانون و توجه به آن در اندیشه امام خمینی اساساً به پیش از ... رویکرد را می بینیم. ایشان معتقدند حکمرانی باید بر مبنای قانون باشد و قانون مبنای حکمرانی است و این مساله اساس اندیشه ... می بینیم. ایشان معتقدند حکمرانی باید بر مبنای قانون باشد و قانون مبنای حکمرانی است و این مساله اساس اندیشه ی حکومتی ... ی حکومتی امام محسوب می شود. - البته با برداشتی که ایشان از قانون دارد که همان قانون اسلام است.– به نظر می رسد این ... می شود. - البته با برداشتی که ایشان از قانون دارد که همان قانون اسلام است.– به نظر می رسد این دیدگاه در نزد امام از ...

تفاوت اصول مربوط به اعمال ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تدوین شده در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 در چه مواردی است؟

پس از یک تجربه ده ساله و مسائل پیش آمده در این دوران موجب شد تغییرات و افزایش هایی در قانون اساسی بوجود آید. یکی از آن موارد پیرامون «ولایت فقیه» ... پذیرش استعفای رئیس جمهور، فرمان همه پرسی، پیشنهاد بازنگری قانون اساسی، تعیین و نظارت بر سیاست های کلی نظام، تشکیل مجمع ... مرجعیت است و ناگفته نماند که نقش انتخاب در تعیین رهبری در قانون جدید را می توان بیشتر دانست. (اصل 107)تغییر در مواد ... در این مدت می باشد، از جمله پس از تشکیل هیئت بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به فرمان امام (س)، حضرت امام در پاسخ ... فرمایند:«پس از عرض سلام، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هر گونه آقایان صلاح دانستند، عمل کنند. ...

اصل ولایت فقیه که امروز در قانون اساسی وجود دارد تا چه میزان برگرفته از آرا و دیدگاه های امام خمینی است

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول فراوانی وجود دارد که ... اکثریت باشد. (صحیفة امام، ج20، ص 459) بنابر این آنچه در قانون اساسی پیرامون ولایت فقیه آمده است، با آرا و نظریات ...

حکومت ولایی در دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به چه معناست؟ تفسیر کنونی از حکومت ولی با دیدگاه های ایشان چه تفاوت هایی دارد؟

در اندیشه و سیره عملی امام خمی خمینی در تبیین از جمهوری اسلامی به آشکار ترین وجه ممکن در قانون اساسی به مثابه قانون برتر نظام جمهوری اسلامی ایران ... اسلامی به آشکار ترین وجه ممکن در قانون اساسی به مثابه قانون برتر نظام جمهوری اسلامی ایران تجلی یافته و نظارت مستمر ... به ولایت فقیه اثر مترقى بار است که در سایر این موادی [از قانون اساسى] که شما ملاحظه مى‏کنید، معلوم نیست مثل آنجا ... دولت است و نه جزئى از آن؛ بر اساس اختیارات مطرح شده در قانون اساسی برای وی و بلکه با فرض وجود فاصله‏اى میان او و ... در جایى دیگر، در قبال کسانى که مخالف حضور ولایت فقیه در قانون اساسى هستند مى‏افزاید: «دیکتاتورى در کار نیست، ...

الزام اجتماعی وجود قصاص در قانون قضایی جزایی کشور از دیدگاه بنیان گذار جمهوری اسلامی چه بود؟

الزامی برای امام در مورد اجرای کیفری تاکید داشت، بدیهی است با تشکیل حکومت اسلامی و تدوین قانون اساسی و با توجه به اصل 4 قانون مذکور که دولت را مکلف ... تشکیل حکومت اسلامی و تدوین قانون اساسی و با توجه به اصل 4 قانون مذکور که دولت را مکلف به تدوین قوانین و مقررات کیفری ...

حقوق مخالفین(سیاسی و عقیدتی) در حکومت اسلامی چه موارد و موضوعاتی را شامل می شود؟ آیا حضرت امام(س) در این رابطه سفارشی داشته اند؟

یکی از موضوعات عمده در عرصه حا مخالفان یک نظام، اعلام موافقت و مخالفتشان باید در چارچوب قانون و با ابزارهای مسالمت آمیز ابراز گردد. هم سیره امام علی ... ابزارهای مسالمت آمیز ابراز گردد. هم سیره امام علی (ع) و هم قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم سیره عملی و نظری امام خمینی ... عمومی برخوردارند و سلب هر کدام از این حقوق عملی برخلاف قانون اساسی است. همان گونه که متمسک شدن مخالفان نظام به ... شدن مخالفان نظام به ابزارهای خشونت آمیز نیز عملی برخلاف قانون اساسی است. مخالفان دولت در انجام مخالفت خود در چهارچوب ... اساسی است. مخالفان دولت در انجام مخالفت خود در چهارچوب قانون عادلانه و بطور مسالمت آمیز هم ذیحق هستند و هم از حقوقی ...

یکی از موارد اعتراض امام خمینی در سال 42 به شاه بحث تقسیم اراضی و دادن زمین های مالکین و خان ها به کشاورزان بود. آیا اعتراض امام تحت تأثیر فشار ...

یکی از مهم ترین ویژگی های امام از اصلاحات ارضی شاه اجرا شده بود، باز هم اجازه دادند که قانون تقسیم اراضی کشاورزی در جمهوری اسلامی تصویب و اجرا شود؟ ... در جمهوری اسلامی تصویب و اجرا شود؟ باید دانست که اجرای قانون اخیر، کلیه بقایای فئودالیسم را در ایران از میان برد و ... شده بود. ولی در اصلاحات ارضی شاه این فرآیند ضروری رخ نداد. قانون تقسیم اراضی کشاورزی که پس از انقلاب اجرا شد بارها و ... اراضی کشاورزی که پس از انقلاب اجرا شد بارها و بارها از قانون پر سر و صدای اصلاحات ارضی شاه انقلابی تر و مهم تر و ...

درچه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد.

ولایت در جمیع صور دارد لکن تول و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده ... /459 )وهمچنین در جواب مرحوم آیت الله مشکینی در مورد متمم قانون اساسی ،می فرمایند:«اگر مردم به خبرگان رای دادند تا ...

دیدگاه امام خمینی درباره ی جایگاه علمی ولایت فقیه نزدیک به مرجعیت بود یا شرط اجتهاد را کافی می دانستند؟

به نظر حضرت امام خمینی(س)، آنچه برای تصدی رهبری نظام اسلامی و مسئولیتهای برشمرده در قانون اساسی لازم است، اجتهاد می باشد و نه شرط مرجعیت. ایشان، ... به صراحت در پاسخ نامه ی آیت الله علی مشکینی در مورد متمم قانون اساسی در تاریخ 29/ 2/1368 بیان کردند. در نامه ی مذکور ...

آیا امام در باره حذف شرط «مرجعیت» برای رهبری ابراز نظری داشتند؟

بلی، حضرت امام در تاریخ 9/2/13 افاضاته پس از عرض سلام، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. ... این صورت او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می گفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیت» ...

صفحه 1 از 2 1 | 2