تعداد 659 مورد یافت شد

* در پاسخ به نامه آقای سیدجعفر کریمی (قاضی محکمه قضات ) در مورد اختیارات قاضی محکمه قضات ، امام خمینی اختیارات وی را تأیید و تنفیذ کردند.

* در پاسخ به نامه آقای سیدجعفر کریمی (قاضی محکمه قضات ) در مورد اختیارات قاضی محکمه قضات ، امام خمینی ... کریمی (قاضی محکمه قضات ) در مورد اختیارات قاضی محکمه قضات ، امام خمینی اختیارات وی را تأیید و تنفیذ ...

به دنبال درخواست رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر از محضر امام خمینی برای تعیین رئیس محکمه قضات, آقای سیدجعفر کریمی را به ریاست محکمه قضات تعیین ...

به دنبال درخواست رئیس دیوان ع کشور و نخست وزیر از محضر امام خمینی برای تعیین رئیس محکمه قضات, آقای سیدجعفر کریمی را به ریاست محکمه قضات تعیین ... رئیس محکمه قضات, آقای سیدجعفر کریمی را به ریاست محکمه قضات تعیین ...

در پی گزارش آقای سیدجعفر کریمی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات به محضر امام خمینی مبنی بر عدم همکاری عده‏ای از قضات با ایشان امام خمینی فرمودند: «شما ...

در پی گزارش آقای سیدجعفر کریمی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات به محضر امام خمینی مبنی بر عدم همکاری عده‏ای از قضات با ... قضات به محضر امام خمینی مبنی بر عدم همکاری عده‏ای از قضات با ایشان امام خمینی فرمودند: «شما با قاطعیت کار خود را ...

آقای محمدی گیلانی حاکم شرع دادگاه‏های انقلاب اسلامی مرکز، موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب و قضات شرع دادگاه‏های انقلاب اسلامی مرکز با امام خمینی ...

آقای محمدی گیلانی حاکم شرع دا انقلاب اسلامی مرکز، موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب و قضات شرع دادگاه‏های انقلاب اسلامی مرکز با امام خمینی دیدار ... دیدار کردند؛ امام خمینی فرمودند: «... امروز مسؤولیت آقایان قضات شرع بسیار سنگین است چون هم باید حیثیت اسلام را حفظ کنند ...

امام خمینی، آقای هادی مروی را مجدداً به ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات منصوب فرمودند.

امام خمینی، آقای هادی مروی را مجدداً به ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات منصوب ...

امام خمینی اختیارات خود را در مورد تأیید صلاحیت قضات داوطلب عضویت در شورای عالی قضایی به آقای منتظری تفویض کردند.

امام خمینی اختیارات خود را در مورد تأیید صلاحیت قضات داوطلب عضویت در شورای عالی قضایی به آقای منتظری تفویض ...

امام خمینی آقای سیدجعفر کریمی رئیس دادگاه انتظامی قضات را به حضور پذیرفتند و تأکید کردند که بدون توجه به سفارش‏ها و جوسازی‏ها حکم خدا را جاری نماید.

امام خمینی آقای سیدجعفر کریمی رئیس دادگاه انتظامی قضات را به حضور پذیرفتند و تأکید کردند که بدون توجه به ...

اعضای ستاد پیگیری فرمان هشت ماده‏ای امام به محضر امام خمینی رسیدند. امام بر ضرورت برخورد قانونی با قضات متخلف تأکید کردند و فرمودند: «مسامحه در این ...

اعضای ستاد پیگیری فرمان هشت ما به محضر امام خمینی رسیدند. امام بر ضرورت برخورد قانونی با قضات متخلف تأکید کردند و فرمودند: «مسامحه در این امر جایز ...

امام خمینی: گاهی کارهای به ظاهر اسلامی خلاف اسلام است

امام خمینی در بیاناتی که در رو اینکه قاضى‏ بر شفیر جهنم است بیان داشتند: «از اینها بالاتر قضات هستند؛ قاضیهایى که جان و مال و ناموس مردم در قبضه آنها ... شَفیر النَّارِ او لب جهنم نشسته‏ است. همه چیز مردم دست این قضات است، چه قضات دادگاههاى انقلاب و چه قضات دادسراها و ... او لب جهنم نشسته‏ است. همه چیز مردم دست این قضات است، چه قضات دادگاههاى انقلاب و چه قضات دادسراها و دادگستریها. باید ... چیز مردم دست این قضات است، چه قضات دادگاههاى انقلاب و چه قضات دادسراها و دادگستریها. باید توجه بکنند این قضات به ... و چه قضات دادسراها و دادگستریها. باید توجه بکنند این قضات به اینکه اینها هم خدمتگزار هستند و کارشان بسیار حساس ...

صفحه 1 از 66 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >