تعداد 14 مورد یافت شد

نصب غیر مجتهد توسط فقیه برای قضاوت

از آنچه گذشت، معلوم می‌شود منصب قضاوت به فقها اختصاص داشته ‎ ‎و فرد عادی بهره‌ای از آن ... از آن ندارد. آیا مجتهد می‌تواند مقلد آشنا به مسائل ‎ ‎قضاوت را برای این کار منصوب نماید؟ چه بسا عده‌ای آن را جایز ... فرد آشنا به مسائل قضایی را ـ اعم از مجتهد یا مقلد ـ ‎ ‎به قضاوت منصوب نمایند و چنین اختیاری ناشی از حاکمیت و ولایت ‎ ... [مقدمه اول: پیامبر و ‎ ‎وصی او در انتخاب اشخاص برای منصب قضاوت، اختیار مطلق دارند. ‎ ‎مقدمه دوم: بر اساس ادله ولایت، ... ‎ ‎می‌باشد. نتیجه: پس فقیه نیز می‌تواند شخص عادی را برای قضاوت ‎ ‎منصوب نماید]. مقدمه نخست [قابل رد است؛ زیرا] ...

استدلال به استقلال شخص غیر مجتهد در قضاوت

اشکالی که وجود دارد تنها در مورد جواز قضاوت مقلِّد است که بتواند ‎ ‎به صورت مستقل یا منصوب از طرف ... ‎ ‎به صورت مستقل یا منصوب از طرف حاکم و یا به وکالت از او قضاوت ‎ ‎کند. در مورد قضاوت مستقل او به موارد زیر استدلال ... از طرف حاکم و یا به وکالت از او قضاوت ‎ ‎کند. در مورد قضاوت مستقل او به موارد زیر استدلال می‌شود: 1ـ خداوند ... ‎ ‎امانت‌ها را به صاحبانش برگردانید و زمانی که میان مردم قضاوت ‎ ‎می‌کنید، به عدل و داد حکم نمایید. خداوند شما را به ... آیه شامل مقلد عامی نیز می‌شود و روشن است وقتی ‎ ‎خداوند به قضاوت عادلانه در میان مردم دستور می‌دهد و آن را واجب ‎ ...

استناد به مقبوله عمر بن حنظله

از جمله روایاتی که بر مساله قضاوت؛ بلکه بر مطلق حکومت، دلالت ‎ ‎دارد، مقبوله عمر بن ... این روایت در بین فقها مشهور بوده ‎ ‎‎[[page 19]]‎و در باب قضاوت مورد استناد قرار می‌گیرد و ضعف سندش، جبران ‎ ‎شده و از ... حرام ما را بررسی ‎ ‎می‌نماید و احکام ما را می‌شناسد، پس به قضاوت او راضی شوند؛ زیرا ‎ ‎من او را برای شما قاضی قرار دادم ... بر این نکته دلالت دارد که آن کسی که امام او را برای ‎ ‎قضاوت منصوب کرده است، باید شیعه(از ما) باشد، و غیر ما برای ... و روایاتی است که از آن‌ها صادر شده است. بنابراین، منصب ‎ ‎قضاوت را برای کسی قرار داده است که در حلال و حرام صادر شده ...

قضاوت و حکومت در زمان غیبت

بحث و اشکال، تنها در مورد قضاوت و حکومت در زمان غیبت است؛ ‎ ‎زیرا از اصل عدم و ادله، ... زمان غیبت است؛ ‎ ‎زیرا از اصل عدم و ادله، چنین برمی‌آید که قضاوت و حکومت از ‎ ‎سِمت‌های ویژه خلیفه، پیامبر و وصی او ... در روی زمین جانشین قرار دادیم؛ پس در بین مردم به ‎ ‎درستی قضاوت کن».‎[1]‎ این آیه دلالت دارد که جواز حکومت ... جواز حکومت عادلانه از متفرعات خلافت ‎ ‎است و غیر حاکم حق قضاوت ندارد، هر چند به حق باشد(دقت کنید). ‎ ‎و به این جهت ... به حق باشد(دقت کنید). ‎ ‎و به این جهت گفتیم جایز است که قضاوت برای رفع خصومت است و ‎ ‎از آیه بیش از این برداشت ...

قضاوت غیر مجتهد به عنوان وکیل

آیا وکیل نمودن فرد عادی برای قضاوت جایز است؟ این‌که فقیه بتواند با ‎ ‎توسل به اطلاق ادلّه ... روشن ‎ ‎است؛ زیرا: اولاً: مستفاد از ادله این است که قضاوت قابل توکیل نیست و همان ‎ ‎گونه که ملاحظه کردید، قضاوت ... که قضاوت قابل توکیل نیست و همان ‎ ‎گونه که ملاحظه کردید، قضاوت از امور اختصاصی فقیه است و در آن، ‎ ‎مباشرت شرط ... در کار نیست، لذا اگر در قابل توکیل بودن ‎ ‎‎[[page 47]]‎قضاوت شک کنیم، اصل اوّلی عدم است. ثانیاً: ادلّه وکالت ... آن توسل کرد. پس حق این است که ‎ ‎نمی‌توان فرد عادی را برای قضاوت وکیل گرفت. ‎ ‎ ‎[[page 49]]‎ . ...

مبحث سوم: بحث پیرامون قضاوت و حکومت

مساله قضاوت با آنچه که گذشت [اجتهاد و فتوا دادن] تفاوت دارد. و از ... که گذشت [اجتهاد و فتوا دادن] تفاوت دارد. و از ‎ ‎آن‌جا که قضاوت از مسوولیت‌هایی است که نیازمند نصب می‌باشد، لازم ‎ ... که اصل، عدم نفوذ حکم کسی بر دیگری ‎ ‎است؛ خواه به عنوان قضاوت باشد یا غیر آن و خواه حکم‌دهنده پیامبر ‎ ‎باشد یا وصی ... فضایل، هیچ کدام باعث نمی‌شود که ‎ ‎دستور صاحب آن، نافذ و قضاوتش، فیصله‌دهنده باشد. چیزی که عقل بدان حکم ... مخلوقات، سلطنت و حکومت دارد و ‎ ‎حکومت غیر او و نفوذ حکم و قضاوتش، نیازمند نصب از سوی خدا ‎ ‎است و چون خداوند، پیامبر ...

استدلال به دو روایت قداح و ابی بختری

از جمله روایاتی که مربوط است، وارث ‎ ‎باشند و از جمله شوون پیامبران، حکومت و قضاوت است. بنابراین، ‎ ‎لازمه این اطلاق و اِخبار این است که ... ‎ ‎کمالات نیز از میراث آن‌ها است. همان گونه که ولایت و قضاوت نیز از ‎ ‎جمله میراث انبیا می‌باشد. البته در ... تمام نیست مگر در مواردی که قابلیت جعل داشته باشد؛ مانند قضاوت و ولایت و غیره. و اطلاق عبارت اقتضا دارد هر چیزی که ...

بحثی پیرامون مشهوره و صحیحه ابی خدیجه

‏‏از جمله روایاتی که در و حرام ‏‎ ‎‏اهل‌بیت علیهم السلام ‌آشنا باشد، برای منصب قضاوت منصوب کرده است. این ‏‎ ‎‏‎[[page 30]]‎‏روایت، از نظر ... 33]] ‏‏ ‏ ‏‏‎[[page 34]]‎‏از آنچه گذشت، معلوم می‌شود قضاوت بلکه مطلق حکومت، از ‏‎ ‎‏مناصب فقها است و در این باره ... است و در این باره اشکالی وجود ندارد. اجماع و ضرورت، ‏‎ ‎‏قضاوت را در زمان غیبت برای فقیه ثابت می‌کند، همچنین اقوا این ... بود. و به تحقیق، پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم حکومت و قضاوت را در اختیار داشت، پس این دو برای جانشینان او نیز ... نیز خواهد بود. خلاصه این‌که منظور از خلافت، همان حکومت و قضاوت و مانند آن است که با جانشینی تناسب دارد، نه این‌که ...

فهرست مطالب

‏‏مقدمه ناشر...ا‏ ‏‏مقد دوم: بیان شرایط اجتهاد...7‏ ‏‏مبحث سوم: بحث پیرامون قضاوت و حکومت...13‏ ‏‏قضاوت و حکومت در زمان ... سوم: بحث پیرامون قضاوت و حکومت...13‏ ‏‏قضاوت و حکومت در زمان غیبت...14‏ ‏‏استناد به مقبوله عمر بن ... ابی خدیجه...29‏ ‏‏استدلال به استقلال شخص غیر مجتهد در قضاوت...35‏ ‏‏نصب غیر مجتهد توسط فقیه برای ... غیر مجتهد در قضاوت...35‏ ‏‏نصب غیر مجتهد توسط فقیه برای قضاوت...43‏ ‏‏قضاوت غیر مجتهد به عنوان وکیل...47‏ ‏‏مبحث ... قضاوت...35‏ ‏‏نصب غیر مجتهد توسط فقیه برای قضاوت...43‏ ‏‏قضاوت غیر مجتهد به عنوان وکیل...47‏ ‏‏مبحث چهارم: تشخیص ...

آیا اجتهاد مطلق شرط است؟

با این‌که مضاف جمع حرامنا] دلالت ‎ ‎بر عموم دارند و لازمه‌اش این است که منصب [قضاوت و حکومت] ‎ ‎برای کسی جعل شود که بر تمام احکام آشنایی ... مانع استفاده عموم می‌شود. بلکه می‌توان ‎ ‎گفت: ظاهراً منصب قضاوت برای کسی جعل شده که به احکام ‎ ‎اهل‌بیت علیهم السلام ... این روایت و ‎ ‎احکامی که از آن قابل استفاده است، به بحث قضاوت موکول می‌شود. ‎ ‎ ‎[[page 27]]‎ ...

صفحه 1 از 2 1 | 2