تعداد 8 مورد یافت شد

* امام خمینی با درخواست آقای محمدعلی فیاض بخش مبنی بر عضویت آقای مهدوی کنی در شورای بهزیستی کشور موافقت کردند. * روحانیون آذربایجان شرقی و غربی با ...

* امام خمینی با درخواست آقای م امام ضمن تجلیل از نقش تاریخی روحانیون آذربایجان بر اهمیت قضاوت و خطیر بودن مسؤولیت قضاوت اشاره کردند و خطاب به کسانی ... روحانیون آذربایجان بر اهمیت قضاوت و خطیر بودن مسؤولیت قضاوت اشاره کردند و خطاب به کسانی که به کار دادگاه‏ها اشکال ... فرمودند: «... بهتر نیست آقایان برای اینکه تا حدی این قضاوت به صورت واقعی شرعی درآید کمک کنند، نه اشکال کنند؟... ...

سرهنگ سلیمی وزیر دفاع، آقای صفایی رئیس سیاسی ـ ایدئولوژیک ارتش، کارکنان صنایع دفاع و پرسنل دایره سیاسی ـ عقیدتی و کارکنان صدا و سیمای اصفهان به محضر ...

سرهنگ سلیمی وزیر دفاع، آقای ص بر لزوم متدین بودن افراد در مسئولیت‏ها و حفظ آبروی مردم در قضاوت‏ها تأکید کردند و از حوزه‏های علمیه خواستند تا برای رفع ...

آقای موسوی خوئینی‏ها نمایندة امام و سرپرست حجاج ایرانی روحانیون کاروان‏های حج پرسنل دادستانی و دادسرا و دادستانی ارتش با امام خمینی دیدار کردند. ...

آقای موسوی خوئینی‏ها نمایندة علمیه خواستند تا در جهت رفع کمبود قاضی و پرسنل واجد شرایط قضاوت بکوشند. امام بار دیگر از رجایی و باهنر و بهشتی شهیدان ...

آقای محمد گیلانی و مسئولان دادگاه انقلاب با امام خمینی دیدار کردند؛ امام دربارة مشکلات قضاوت و نیز توطئه‏هایی که از سوی گروهک‏ها برای به نام کردن ...

آقای محمد گیلانی و مسئولان داد انقلاب با امام خمینی دیدار کردند؛ امام دربارة مشکلات قضاوت و نیز توطئه‏هایی که از سوی گروهک‏ها برای به نام کردن ...

به مناسبت میلاد حضرت رضا (ع) اعضای شورای عالی قضایی و کارکنان قوة قضاییه، وزیر امور خارجه و نمایندگان جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی و آمریکایی به ...

به مناسبت میلاد حضرت رضا (ع) خمینی رسیدند. امام خمینی از حوزه‏های علمیه خواستند به امور قضاوت اهتمام بیشتری داشته باشند. امام خطاب به نمایندگان ...

* امام خمینی به آقای شیخ محمد یزدی مأموریت دادند تا برای تنظیم امور و ارشاد و نصیحت اهالی و قضاوت شرعیه به شهرهای سقز، قهرمان شهر (کرمانشاه)، اسلام ...

* امام خمینی به آقای شیخ محمد مأموریت دادند تا برای تنظیم امور و ارشاد و نصیحت اهالی و قضاوت شرعیه به شهرهای سقز، قهرمان شهر (کرمانشاه)، اسلام آباد ...

* به مناسبت حلول سال جدید و عید نوروز امام خمینی در پیامی رادیو ـ تلویزیونی سال جدید را به ملت ایران تبریک گفتند و مردم را به استقامت و پایداری ...

* به مناسبت حلول سال جدید و عی او و لزوم نظر کردن به بعد معنوی پیروزی و ناراحت نشدن از قضاوت دیگران و حرف مردم در اطاعت اوامر الهی با حاضران سخن ...

* اعضای انجمن خیریه بانوان اصفهان با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن بیاناتشان درباره نقش بانوان در نهضت اسلامی و نقش اسلام در حفظ استقلال، ...

* اعضای انجمن خیریه بانوان اصف سراسر کشور با امام خمینی دیدار کردند. امام درباره اهمیت قضاوت فرمودند: « ... شما با اعراض مردم، با جان مردم، با ...