تعداد 861 مورد یافت شد

دیدگاه امام خمینی درباره نقش نظامیان در حفظ انقلاب و نظام

محمد رجائی نژاد: اشاره: حفظ انقلاب و نظام به چیست؟ در ...

فرماندهی کل قوا

‏‏فرماندهی کل قوا‏‎[1]‎ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏فرمان به قوای ...

متن وصیتنامه

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏بسم الله الرحمن ...

وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی

‏‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی‏ ‏‏ ‏ ‏‏زمان: تاریخ نگارش 26 ...

حفظ امنیت ملی

‏‏حفظ امنیت ملی‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏حفظ مصالح و استقلال ...

4. پرهیز از گروه گرایی و عدم دخالت در سیاست

‏‏4 پرهیز از گروه گرایی و عدم دخالت در سیاست‏‏ ‏ ‏‏ ...

صفحه 8 از 87 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >