تعداد 4 مورد یافت شد

بازدید از روستاهای صعب العبور/عکس نوشت

پرتال امام خمینی(س):حجت الاسلا تابستان 1358 فرصتی بود تا یادگار امام مهمان حجت الاسلام لاهوتی در مناطق شمالی ایران باشد. به گزارش پرتال امام ... مناطق شمالی ایران باشد. به گزارش پرتال امام خمینی، مرحوم لاهوتی از مبارزین پیش از انقلاب و از دوستان بیت امام بود. در ...

خاطراتی از یادگار امام در دوران مبارزه به نقل از همسر ایشان

در خاطرات خانم دکتر فاطمه طباط می کوشید که دیگران از آن سر در نیاورند. در آن روزها، آقای لاهوتی در جریان مبارزه بود. او تازه از زندان آزاد شده و تعهد ... با احمد ملاقات کرد. بعدازظهر همان روز، قرار شد من با آقای لاهوتی به تهران بروم. احمد، نامه ای به من داد و گفت، حالا که ... مواظب باشی که کسی از پست کردن نامه چیزی نفهمد. حتی آقای لاهوتی که در جریان مبارزه بود نمی بایست متوجه شود. خواستیم ... صندوق پستی به چشمم خورد. گفتم: ماشین را نگه دارید. آقای لاهوتی گفت، چه کار دارید؟گفتم، نامه ای است که باید به صندوق ...

نقدی بر جلد اول خاطرات آیت الله سیدمهدی طباطبایی+ پاسخ

نقدی بر جلد اول خاطرات آیت الل مارکسیست ها در منزل شخصی به نام آقای احمدی با حضور آقایان لاهوتی ،مطهری،خلیل احمدی ،عمیدزنجانی شده نه مصوبات و نه ... زمان و مکان دقیق است و در ادامه به تناقص های فکری شیخ حسن لاهوتی در خصوص مستضعف و سرمایه دار و شیوه خرید خانه برای وی ... که ایشان در آن مقطع همراه با آیت الله منتظری و طالقانی و لاهوتی و.... در زندان شاه بودند. عبارت ناقص و نامفهومی با ... به اصطلاح ظاهر و باطن اشاره ای شده راوی رابط ظاهری را آقای لاهوتی و رابطه باطنی را خود دانسته اما تفاوت میان این ظاهر و ...

رای مخالف نظر من حق نماینده ملّت است

امام در کوتاه ترین فاصله و تنه و خاطرات سال 64 هاشمی رفسنجانی ) / به اهتمام : سارا لاهوتی / دفتر نشر معارف ...