تعداد 233 مورد یافت شد

تحویل اسلحه به سازمان توسط افسر ارتش

یک روز آقای لاهوتی به من گفت: " یکی از افسران ارتش دو تا اسلحه‎ ‎در ... قرار شد‎ ‎دوباره تماس بگیرد. رفت و باردیگر که آمد، با آقای لاهوتی تماس‎ ‎گرفتم. قرار بر این شد که این دو قبضه اسلحه را ... به آن خانم دهد، او هم به دکتر صادقی و‎ ‎همین طور به آقای لاهوتی و بعد من و من هم به علی ( فرستاده بهرام‎ ‎آرام ) ... امام‎ ‎حسین(ع) و... را الگو قرار نمی دهی. و قضیه آقای لاهوتی‎[5]‎ را مطرح ‎ ... محسن خاموشی و بعد وحید افراخته را دستگیر نماید.. آقای لاهوتی 6-5 ماه در زندان بود. وقتی که آزاد شد برایم تعریف می ...

هم بند شدن با آقای لاهوتی

یکی دو ماه در اتاق منوچهری قبلی‎ ‎نبود ) به من گفت : می خواهی بروی پیش آقای لاهوتی؟ گفتم : خیلی دلم‎ ‎می خواهد. دستور داد من را به بند ... نفر از روحانیون‎ ‎از قبیل آقایان : طالقانی، منتظری، هاشمی، لاهوتی و... آنجا بودند، که بعد‎ ‎هم رسیدند به هفت هشت نفر. ...

همکاری با لاهوتی بعد از انقلا‌ب

من جزو هشتمین گروه را جهت‎ ‎بدهند و من یکی از آن افراد بودم. آقای لاهوتی در پادگان عباس آباد‎[1]‎ مستقر شد و پیغام داد که : ... تنشان در می آوردند و بیرونشان می کردند. من هم پیش آقای‎ ‎لاهوتی بعضی اوقات تا 12 شب می ماندم و کار می کردم و در‎ ‎جمع ... بود. زمانی که کمیته انقلاب اسلامی شکل گرفت،‎ ‎من به آقای لاهوتی گفتم : از آنجا که مدتها در بازار بودم و افراد را ...

ماجرای فوت آقای لاهوتی

بعد از مدتها که آقای لاهوتی از سپاه خارج شد و با سران مملکت‎ ‎اختلافاتی پیدا کرد، ... کرد که آقای لاجوردی حکم داده که بروید‎ ‎‎[[page 113]]‎آقای لاهوتی را بیاورید. ما هم به اتفاق پسرش وحید به در خانه شان‎ ... و‎ ‎یک مرتبه مُخش ریخت روی زمین و از دنیا رفت. آقای لاهوتی آمد نگاهی کرد. چون خیلی تحت تأثیر پسرش بود،‎ ‎گفت : ...

نقدی بر جلد اول خاطرات آیت الله سیدمهدی طباطبایی+ پاسخ

نقدی بر جلد اول خاطرات آیت الل مارکسیست ها در منزل شخصی به نام آقای احمدی با حضور آقایان لاهوتی ،مطهری،خلیل احمدی ،عمیدزنجانی شده نه مصوبات و نه ... زمان و مکان دقیق است و در ادامه به تناقص های فکری شیخ حسن لاهوتی در خصوص مستضعف و سرمایه دار و شیوه خرید خانه برای وی ... که ایشان در آن مقطع همراه با آیت الله منتظری و طالقانی و لاهوتی و.... در زندان شاه بودند. عبارت ناقص و نامفهومی با ... به اصطلاح ظاهر و باطن اشاره ای شده راوی رابط ظاهری را آقای لاهوتی و رابطه باطنی را خود دانسته اما تفاوت میان این ظاهر و ...

ملا‌قات با حسن ابراری

دو، سه اتاق آن طرف گفتند که تو با آقای‎ ‎طالقانی چه ارتباطاتی داشتی؟ با آقای لاهوتی، با آقای هاشمی، با آقای‎ ‎مهدوی کنی چه ارتباطی داشتی؟ ... ‎مهدوی کنی چه ارتباطی داشتی؟ من هم گفتم به غیر از آقای لاهوتی با‎ ‎کسی ارتباطی نداشتم. من آقای طالقانی را اصلا ... زیارت کردم. تنها‎ ‎روحانی که من با او ارتباط داشتم، آقای لاهوتی بود که مسائل سازمان را‎ ‎به ایشان منتقل می کردم‎.‎ ... اسلحه و شناخت افسری که دو تا سلاح با صدا خفه کن به‎ ‎آقای لاهوتی داده بود، خیلی مهم بود و می خواستند به هر شکلی شده‎ ...

مجله خردسال 240 صفحه 4

فرفره مهری لاهوتی یکی بود، یکی نبود. علی کوچولو، توی حیاط نشسته بود. تک ...

«انسان کامل از دیدگاه ابن عربی و امام خمینی» منتشر شد

به گزارش پرتال امام خمینی(س)، خلق آدم علی صورته» برای انسان علاوه بر جنبه ناسوتی، وجهه لاهوتی قایل شده و او را صورت الهی معرفی کرده است. همچنین، ...

مجله کودک 505 صفحه 39

مهدیس کاظمی- هلیا کاظمی- کی پارسا گرامی- مهدیار گل نبی- علی گودرزی- مانا گودرزی- فاطمه لاهوتی- پرهام لشینی- پریا لطیفی- ساینا متکلم- محمد مثبت- ...

ملا‌قات با آقای لاهوتی پس از یک سال و نیم

بعد از اینکه از هم جدا شدیم، من دیگر آقای لاهوتی را ندیدم تا به‎ ‎دادگاه رفت و محکوم شد. حدود یک سال و ...

صفحه 4 از 24 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >