تعداد 235 مورد یافت شد

گفتگوی من با امام در باره فرزند آیت الله طالقانی

آنچه که در پی می‌آید حاصل نشست دیدیم که ایشان سه هزار نیروی مسلح جمع آوری کرده بود و آقای لاهوتی گفت من می‌روم با اینها صحبت می‌کنم ما هم شب تا صبح ... جلسات اخلاقی سیاسی و بعد بچه‌ها می‌رفتند سر کارشان. آقای لاهوتی هم که نماینده ولی فقیه در آنجا بودند و ظهر ها در آنجا ...

کارکرد های اجتماعی عزاداری امام حسین علیه السلام(1) (با مقایسه اندیشه های امام خمینی و امیل دورکیم)

کارکرد های اجتماعی عزاداری ام ارزشهایی که عزاداری ما را بدان سمت جهت می دهد، خصلت لاهوتی دارند نه ناسوتی. از این رو، سوگواری عزاداران را از ... عزاداران را از ویژگی های ناسوتی می رهاند و به خصلت های لاهوتی رهنمون می سازد. «آن چیزی که ما را به این نوع احتیاط ... نوع احتیاط ها وا می دارد وجود سرایت پذیری خارق العاده خصلت لاهوتی است. این امر لاهوتی، نه فقط مقید به همان چیزهایی اند ... دارد وجود سرایت پذیری خارق العاده خصلت لاهوتی است. این امر لاهوتی، نه فقط مقید به همان چیزهایی اند که نشان اش را با خود ... کمترین و سطحی ترین تماس میانجیگرانه کافی است تا همین خصلت لاهوتی از چیزی به چیز دیگر سرایت کند. نیروهای دینی به جان ها ...

فهرست مندرجات

پی 76 سرنوشت حسن ابراری 77 دستگیری آقای لاهوتی 78 ملا قات با آقای لاهوتی پس از یک سال و نیم ... 77 دستگیری آقای لاهوتی 78 ملا قات با آقای لاهوتی پس از یک سال و نیم 79 دستگیری و محکومیت افراد ... در زندان علیه کمونیستها 107 هم بند شدن با آقای لاهوتی 109 انتخاب مسئول بند 110 خیمه ی ... زندگی روزمره بند روحانیان در اوین 110 همکاری با لاهوتی بعد از انقلا ب 112 دایر کردن اولین کمیته ... دایر کردن اولین کمیته انقلا ب 113 ماجرای فوت آقای لاهوتی 113 ‎ ‎تصاویر‎ ‎115 ...

یار امام و انقلاب

یار امام و انقلاب □ داود رض اطلاع یافتم همزمان با آوردن من به تهران، آقایان طالقانی، لاهوتی و هاشمی رفسنجانی را هم گرفته اند، دانستم که در ارتباط ... من، به مشی مسلحانه عقیده نداشتم، ولی این کار از طریق آقای لاهوتی، انجام گرفته بود که به عکس بنده، ایشان به مشی مسلحانه ... فرهنگی را انحراف از خط مبارزه می دانست. از آنجا که آقای لاهوتی، با ما در کارهای دیگر مشترک بود، به طور طبیعی، این ...

سال 1360

خبر دادند که از طرف دادستانی انقلاب به خانه آقای (حسن)‎ ‎لاهوتی ریخته اند و خانه را تفتیش می کنند. به آقای (اسدالله ) ... (اسدالله ) لاجوردی گفتم با توجه به‎ ‎سوابق و مبارزات آقای لاهوتی بی حرمتی نشود. گفت: دنبال مدارک وحید (لاهوتی)‎ ... مبارزات آقای لاهوتی بی حرمتی نشود. گفت: دنبال مدارک وحید (لاهوتی)‎ ‎هستند. اول شب اطلاع دادند که آقای لاهوتی را به ... مدارک وحید (لاهوتی)‎ ‎هستند. اول شب اطلاع دادند که آقای لاهوتی را به زندان برده اند و احمد آقا هم تماس‎ ‎گرفت. احمد ... از نماز و کمی مطالعه، عفت‎[61]‎ تلفنی اطلاع داد که آقای لاهوتی‎[62]‎ را دیشب‎ ‎به بیمارستان قلب برده اند. بلافاصله ...

دعایی: سیداحمد خمینی نسبتی با حاشیه ها نداشت؛ دلسوز، آرام و متین بود

پرتال امام خمینی(ره): سیداحمد بگیرند. بعد از آنکه امام از پلکان پایین آمد، مرحوم دکتر لاهوتی، صادق طباطبایی و چند نفر دیگر، در کنار ایشان بودند. ...

حمایت جمعی از روحانیون انقلابی از سازمان مجاهدین خلق

‏‏حمایت جمعی از روحانیون ‎‏انقلابی و روشنفکر مثل آقایان طالقانی، منتظری، هاشمی و لاهوتی بود. اگرچه میزان‏‎ ‎‏حمایت و ارتباط آنان فرق می کرد و ...

شهید مطهری از امام موسی صدر می گفت

‏‏در این چند روز، آقای م یزدی بود، مرحوم شهید عراقی بود، آقای خوئینی‌ها بود، مرحوم لاهوتی بود و احتمالا هم آقای موسوی اردبیلی (مورد اخیر را ...

مجله کودک 481 صفحه 3

تولدتان مبارک تولد دوستان «دو ارسنجان: ثنا زارعی ارومیه: علی جباری- سینا آق- زهرا لاهوتی- علیرضا دویرانی- محمد میرآقازاده عطاری- سینتیا تومه- ...

مجله کودک 433 صفحه 3

تولدتان مبارک تولد دوستان «دو ـ علیرضا دویرانی ـ هستی رنجبر ـ سارینا سودمند ـ زهرا لاهوتی ـ محمد میر آقازاده عطاری اسلامشهر: الهه بهزادی ...

صفحه 8 از 24 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >