تعداد 4 مورد یافت شد

تجلّی اخلاق در حکومت امام

* برخورد عادلانه در مشی سیاسی رهبران بسیاری از انقلاب ها و ...

امام و ادبیات پایداری

دربارۀ این موضوع، ابتدا این گونه بحث می کنیم که ادبیات، یعنی ...

امام خمینی و کالبدشکافی «قدرت»

خاستگاه «قدرت طلبی»، «نفسانیت» است و به این ترتیب «حب نفس» ...