تعداد 1 مورد یافت شد

دفاع مقدس

اکنون که بزرگداشت «هفته جنگ تح خونخوار آزاد شود، عاجزند. و نیز عاجزند که به پدران و مادران دلیری که چنین فرزندانی را تربیت کردند و به اسلام ...