تعداد 37 مورد یافت شد

درسی از امام خمینی(س)/ بزرگترین وصیت امام(س) به سید احمد آقا چه بود؟

پرتال امام خمینی(س): بزرگترین و عطوفت ربّ العالمین است. خداوند تبارک و تعالى قلب و جان مادران را با نور رحمت ربوبیّت خود آمیخته آن گونه که وصف آن ... آمیخته آن گونه که وصف آن را کس نتوان کرد و به شناخت کسى جز مادران درنیاید و این رحمت لا یزال است که مادران را تحمّلى ... و به شناخت کسى جز مادران درنیاید و این رحمت لا یزال است که مادران را تحمّلى چون عرش در مقابل رنج‏ها و زحمت‏ها از حال ... آن عاجز هستند. این که در حدیث آمده است که «بهشت زیر قدمهاى مادران است» یک حقیقت است و این که با این تعبیر لطیف آمده ... نگهدارید و رضا و خشنودى پروردگار سبحان را در رضا و خشنودى مادران جستجو کنید. مادران گرچه همه نمونه ‏اند لکن بعض آنان ...

نوع نگاه امام به زنان وارد جامعه نشده است

پرتال امام خمینی(س): امام خمی است، تأکید ایشان بر نقش مادری است. آیا وضعیت کنونی مادران مطابق با فرمایشات امام خمینی درباره اهمیت فرزندپروری ... گرفته و تأمین شده است به گونه ای که منجر به بهبود شرایط مادران در خانواده و جامعه شود؟ از منظر من اولین مسئله جامعه ... بودن یک زن نیست. با این حال مسئولین باید این امر را برای مادران تسهیل کنند. منظورتان از وظیفه مسئولین برای تسهیل ... نمی شود؛ چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم تا زنان جامعه مادران کاملی برای فرزندپروری باشند و انسان های سالمی را به ... پروری را به زنان ارائه دهیم؟ در حال حاضر صدا و سیما برای مادران آموزش های خوبی در برنامه های مختلف تلویزیونی پخش می ...

امام می گفتند زنان انسان ساز هستند، همان طور که قرآن انسان ساز است

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ب نشان دهنده این مساله است؛ «خداوند تبارک و تعالی قلب و جان مادران را با نور رحمت ربوبیّت خود آمیخته آن گونه که وصف آن ... آمیخته آن گونه که وصف آن را کس نتوان کرد و به شناخت کسی جز مادران درنیاید و این رحمت لایزال است که مادران را تحمّلی چون ... و به شناخت کسی جز مادران درنیاید و این رحمت لایزال است که مادران را تحمّلی چون عرش در مقابل رنج‌ها و زحمت‌ها از حال ... آن عاجز هستند. این که در حدیث آمده است که «بهشت زیر قدمهای مادران است. یک حقیقت است و این که با این تعبیر لطیف آمده است ... نگهدارید و رضا و خشنودی پروردگار سبحان را در رضا و خشنودی مادران جستجو کنید». ( صحیفه امام.جلد ۱۶ - صفحه ۲۲۵) با این ...

در نگاه امام خمینی جنسیت مطرح نیست

مدیر کل امور بانوان و معاون ا زن‏ و احیاء حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او.‎‎‎‎‎‎2_ حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و ... و بی‏ سرپرست‏.‎‎‎‎‎‎5_ اعطای‏ قیمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولی‏ ... منطق تربیتی بنیان گذار نظام اسلامی عمل کنیم تا چه حد به مادران آموزش های لازم در این زمینه داده می شود؟ نکته اول و ... با این موضوع مشکلی نداشته باشد و به دلیل طبع ظریف و ذاتی مادرانه دراین باره اعتراضی نکند.اما نکته دوم، مراکزی که ... علاوه بر سخنان امام، در قانون اساسی هم به مسئله حمایت از مادران اشاره شده است، چرا که درصورت عدم حمایت از مادران ...

نگاه امام خمینی به نهضت زنان در انقلاب اسلامی ایران

یکی از ویژگی‌های انقلاب اسلامی تحویل جامعه بدهید که براى اسلام مفید باشند. فرزندان، از مادران بیش‌تر حرف را قبول مى‏ کنند؛ دل‌بستگى فرزندان به ... از مادران بیش‌تر حرف را قبول مى‏ کنند؛ دل‌بستگى فرزندان به مادران از هر کس دیگر بیش‌تر است؛ شما بهتر مى ‏توانید بچه‏ ها ... مکتب قرآن: «در کجا، در لابه‌لاى تاریخ، چون مادران و پدران و همسران و خواهران‏ و برادران و سایر بستگان ... مکتب و آن صاحب مکتب‌مان‏ سلام و تحیات خدا و رسولانش بر این مادران و پدران و این فرزندان عالی‌مقام. و درود بر این ... بلکه شرمسار است. این‌جانب در طول این جنگ صحنه‏ هایى از مادران و خواهران‏ و همسران عزیز از دست داده دیده ‏ام که گمان ...

اصلاح اخلاق

مجموعه آثار امام به منزله کلما و عطوفت ربّ العالمین است. خداوند تبارک و تعالی قلب و جان مادران را با نور رحمت ربوبیّت خود آمیخته آن گونه که وصف آن ... آمیخته آن گونه که وصف آن را کس نتوان کرد و به شناخت کسی جز مادران درنیاید و این رحمت لا یزال است که مادران را تحمّلی ... و به شناخت کسی جز مادران درنیاید و این رحمت لا یزال است که مادران را تحمّلی چون عرش در مقابل رنج ها و زحمت ها از حال ... آن عاجز هستند. این که در حدیث آمده است که «بهشت زیر قدمهای مادران است» یک حقیقت است و این که با این تعبیر لطیف آمده است ... نگهدارید و رضا و خشنودی پروردگار سبحان را در رضا و خشنودی مادران جستجو کنید. مادران گرچه همه نمونه اند لکن بعض آنان از ...

ای امت بدکردار بر خانه هایتان باران نبارد

ای امت بد(کردار)! بر خانه هایت ملائکة اللَّه نموده‏اند، چگونه سخن توان گفت؟ در اقدام شریف مادران بزرگوارى که در دامنهاى مطهر خود چنین فرزندانى را براى ... اسرا و مفقودین عزیز و دلیر، آرزوى بازگشت به میهن و براى مادران و پدران و همسران و فرزندانشان، این نمونه‏هاى صبر و ...

درسی از امام خمینی(س)/ خاطره ای که امام هرگز آن را فراموش نکردند

بدیهی است در جامعه‌ای که ارزش‌ بلکه شرمسار است. این‌جانب در طول این جنگ صحنه‏‌هایی از مادران و خواهران و همسران عزیز از دست داده دیده‌‏ام که گمان ...

نکند در بستر مرگ و ذلت بمیرید و امام تنها بماند

شهید اسماعیلی از روحانیون شهید تفاوتی بمیرید که علی اکبر در راه و هدف حسین(ع) شهید شد. ای مادران! مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیری کنید که ... پرورش من کشیده‌ای، ناراحت نباش که فردای قیامت در پیش مادر مادران، فاطمه(س) رو سپید خواهی بود و پدر زحمتکش من که من ...

درسی از امام خمینی: تا این روح تعاون و تعهد در جامعه برقرار است کشور عزیز از آسیب دهر انشاءاللَّه تعالى مصون است

پرتال امام خمینی(س): نگاه حضرت جبهه‏ ها جرعه‏ اى از آن را نوشیده و به وجد آمده‏ اند و در مادران و خواهران و پدران و برادران آنان جلوه نموده و ما باید ...

صفحه 1 از 4 1 | 2 | 3 | 4