تعداد 1044 مورد یافت شد

روش های مبارزاتی امام خمینی (س)

روش های مبارزاتی امام خمینی می توان دولتی بزرگ و اسلامی تشکیل داد که با ظلم و جور مبارزه کند. در این مقاله ضمن بررسی مبارزه اجتماعی و اهداف ... داد که با ظلم و جور مبارزه کند. در این مقاله ضمن بررسی مبارزه اجتماعی و اهداف آن، روش های مبارزه، طراحی و سازماندهی ... در این مقاله ضمن بررسی مبارزه اجتماعی و اهداف آن، روش های مبارزه، طراحی و سازماندهی آن را از نظر گذرانده و در پایان به ... ها و روش های خود را درباره مسائل مختلف حقوق بشری من جمله مبارزه با مفاسد با بهره گیری از منابع فقه ارائه نماید. امام ... درس آموزی از تاریخ اسلام و کسب تجربه از رویدادهای زندگی، مبارزه با ظلم و جور پهلوی را تکلیف شرعی و الهی دانسته و ...

پیام عالیجناب اسقف اعظم آرام کشیشیان

پیام عالیجناب اسقف اعظم آرام ک جهان اسلام و جامعه بشری را بدقت مورد بررسی قرار دهند. «مبارزه»، در افکار و عملکردها و زندگی امام خمینی(ره) از ... (مسئولین همایش) بخشی از موضوعات و مباحث کنگره را به موضوع «مبارزه» اختصاص داده اید و به همین مناسبت، مایلم مطالبی را با ... را با شما در میان بگذارم. همان طور که اشاره شد، مفهوم «مبارزه» یک عامل مشترک میان مسلمانان و مسیحیان است. اگر تاریخ ... پیدایش و تعالیم آنها را بررسی کنیم، بی تردید درمی یابیم که مبارزه و جهاد، همواره از نقش و جایگاه مهم و اساسی برخوردار ... برخوردار بوده و هست. به همین سبب می خواهم برخی از مفاهیم مبارزه از دیدگاه مسیحیت را شرح و توضیح دهم: 1. نخست آنکه ...

سه امتیاز، سه فضیلت، سه خصوصیت از یک رهبر

سه امتیاز، سه فضیلت، سه خصوصیت آمدند، اوّل از مردم نخواستند، خودشان پیشتاز شدند و آمدند و مبارزه را به تنهایی شروع کردند و برای بقیّه الگو شدند، در ... است به قدرت ایمان. پس روند خاص حضرت امام این بود که خودشان مبارزه را شروع کنند الگو بشوند و بقیّه از ایشان تبعیت کنند؛ ... را پیدا بکنند و اگر ما می بینیم که حضرت امام از سال 41 مبارزه علنی را شروع کردند اینطور نبوده که ایشان قبلاً ساکت ... ساکت باشند، و در قبل از آن زمان بیکار باشند. زمینه را برای مبارزه علنی مهیّا نمی دیدند؛ لذا حضرت امام وقتی دیدند زمینه ... ادامه دادند – خصوصیّت دیگر حضرت امام اینکه از مسیری مشکل، مبارزه را از مردم نخواستند؛ یعنی از اوّل نخواستند مردم جلوی ...

روحانیت، انقلاب و چالشها

روحانیت، انقلاب و چالشها[1] ک که گروههایی از روحانیون از دیدگاه حضرت امام نسبت به روند مبارزه و جریان انقلاب نقشی نامطلوب داشته اند، اما در مجموع ... مساعدی نسبت به انقلاب اسلامی داشته و عموماً از طرفداران مبارزه و پیروان و همراهان حضرت امام بوده اند. در یک جمع ... سیاست باز گروه اول با ویژگیهایی مانند مخالفت با نوگرایی و مبارزه سیاسی و گرایش به راحت طلبی فردی و اجتماعی شناخته می ... از انقلاب دارای قدرت و نفوذ بودند. امام وقتی از دوران سخت مبارزه یاد می کنند، می فرمایند در دوران مبارزه ما دو مشکل ... وقتی از دوران سخت مبارزه یاد می کنند، می فرمایند در دوران مبارزه ما دو مشکل داشتیم، یک مشکل مبارزه با شاه و کسانیکه رو ...

مصاحبه با آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی

مصاحبه با آیت الله اکبر هاشمی جلسات، ما شیفتۀ اخلاق حاج آقا مصطفی(ره) بودیم. در دوران مبارزه، ارتباط ما با یکدیگر بیشتر شد. از روحیات و ... هر چه بود کارهای علنی دربارۀ بحثهای طلبگی بود. کانون مبارزه منزل امام(س) بود و محرمترین فرد برای حضرت امام(س) ... نگهداشت و رفت و آمدها را حفظ کرد. کسانی که با آن روزهای مبارزه آشنا هستند، می دانند که این کار بسیار سرنوشت ساز ... را برای من تعریف کرد. برخی از بزرگان حوزه با امام(س)، در مبارزه هماهنگی نشان نمی دادند. لذا، امام(س) افسرده بودند. ... عمق علمی حاج آقا مصطفی(ره) بود. حرفهای ما عمدتاً دربارۀ مبارزه و مسایل سیاسی بود، اما گاهی که حرف پیش می آمد و ...

شیوه های مختلف رویارویی حکومت پهلوی با امام خمینی

شیوه های مختلف رویارویی حکومت تصور مخالف چندانی را در پیش رو نداشت، امام خمینی رهبری مبارزه را به دست گرفت و در این راستا به مبارزه خود علاوه بر ... امام خمینی رهبری مبارزه را به دست گرفت و در این راستا به مبارزه خود علاوه بر وجه استبدادی، وجه ضد استعماری نیز بخشید، ... ها، علاوه بر این که خطر اقدامات پهلوی را گوشزد می ساخت، بر مبارزه علیه استعمار نیز توجه خاصی مبذول داشت. بنابراین، رژیم ... را از جامعه فراهم کند. در این شرایط بود که امام خمینی مبارزه با حکومت پهلوی را آغاز کرد. امام با آغاز این نهضت، ... 15 خرداد، 53) بنابراین امام خمینی با حمایت مردم ایران مبارزه علیه رژیم پهلوی را آغاز کرد. رژیم که تصور مخالفی در ...

امام هنر منهای جهت را قبول نداشتند

امام هنر منهای جهت را قبول ندا هنر امام می ‏دانند ولی آیا هنر امام اینهاست؟ یا هنر امام مبارزه آشتی ناپذیر بر علیه مجموعۀ دنیای استکبار است؟ آیا هنر ... ‏ایم اما اینها هیچکدام امام نبوده ‏اند. هنر امام تنها در مبارزه با آمریکا نیست برای اینکه سیاسیون بسیاری در داخل و ... امام کرده است و باعث اوجگیری نهضت تاریخی و اسلامی امام شد مبارزه پیگیر حضرت ایشان با متحجرین و مقدس مآبان و واپسگرایان ... سرکوب متحجرین، بسیج پابرهنگان مغضوب ظالمین و مستکبرین برای مبارزه با شاه و بعد آمریکا شکل گرفت و این خود نشأت گرفته از ... رسول(ص) یعنی اسلام ناب محمدی(ص) می ‏باشد. امام در طول مبارزه پرفراز و نشیب با متحجرین و واپسگرایان هم خیلی زحمت ...

سخنان حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله دبیرکل جنبش جزب الله لبنان

سخنان حضرت حجت الاسلام و المسل دیگر مفاهیمی که امام(ره) آن را احیا کردند، مفهوم «جهاد و مبارزه» بود. بدون شک بررسی این مفهوم، بدون توجه به مجموعه ... سرزمینها و ارزشهای آن توجه کنیم، چرا که بررسی مسأله جهاد و مبارزه، بدون توجه به هدف موردنظر آن، امکانپذیر نیست. ¢ اگر ... دستاوردهای امام(ره) در این زمینه؛ یعنی احیای مفهوم جهاد و مبارزه پی ببریم، باید وضعیت امت اسلام، پیش از نهضت امام ... به معنی منفی آن، بسیاری از مردم را حتی از اندیشۀ خیزش و مبارزه بازمی داشت. علاوه بر آن در عرصۀ جنبشهای اسلامی، عقیده ... بلکه در عرصه های داخلی نیز با جریانات فکری خطرناکتری به مبارزه پرداختند، که رنج و اندوه بسیاری در روح ایشان ایجاد ...

علل ناکامی گروههای چریکی مارکسیستی در بسیج انقلابی توده ها (سالهای 57ـ1342)

علل ناکامی گروههای چریکی مارکس ها (سالهای 57ـ1342) اسماعیل حسن زاده[1] خلاصه مقاله مبارزه مسلحانه در ایران دوره پهلوی دوم تا حدّی با حضور ... بخشی به آنها تلقی می کنند به عبارت دیگر تنها راه رهایی را «مبارزه مسلحانه» یا «مشی چریکی» می دانند. انقلابیون طرفدار ... به پذیرش نسبی درخواستهای معترضان وادار می سازد. این شیوه مبارزه به سیاست سرکوب و خشونت رژیم حاکم توجیه قانونی نمی دهد ... انقلابی توده ای چه بود؟ فرضیه ما این است که طرفداران مشی مبارزه مسلحانه، از یک سو به دلیل فقدان تحلیل و تبیین صحیح از ... توانایی بسیج توده ها را نداشتند. علل پیدایش مبارزه مسلحانه (مشی چریکی) در ایران به طور کلی علل شکل ...

نگاهی به راز و رمز رهبری امام

نگاهی به راز و رمز رهبری امام مصون می داشت. برخورد صحیح امام با مسایل بغرنج سیاسی در طول مبارزه و عدم ارتکاب اشتباهات فاحش از جانب ایشان از این ویژگی ... شود؛ وجود چنین شرایطی گاه بقدری سخت و سنگین است که اصل هدف مبارزه را زیر سؤال می برد. این مسئله در مورد تمام نهضتها و ... حمایت می شود. بنابراین امکان سقوط رژیم وجود ندارد و باید مبارزه را با هدفی دیگر دنبال نمود. در این زمینه آیت الله ... چنین واقعه ای رخ نخواهد داد. امّا حضرت امام در تمام طول مبارزه و علی رغم مشکلات بسیار حتی یکبار هم در مورد تحقق این ... ما به صحنه آمدیم مردم هم آمده اند و تا زمانی که ما در صحنه مبارزه هستیم مردم نیز مبارزه را ادامه خواهند داد. سپس شهید ...

صفحه 1 از 105 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >