تعداد 35 مورد یافت شد

مبارزه با اعتیاد

اصل قضیه مبارزه با فساد مطلقاً و با این قِسم از فساد که اعتیاد باشد، ... طور فسادها، که جوانهای ما را به نیستی تقریباً می‏کشد، باید مبارزه بشود؛ و آنهایی که معتاد هستند باید آنها را در مراکزی، ...

مبارزه با ستمگران

علمای اسلام موظفند با انحصارطلبی و استفاده های نامشروع ستمگران مبارزه کنند؛ و‏‎ ‎‏نگذارند عدۀ کثیری گرسنه و محروم باشند، و ...

اعتیاد مخرب جوانان

اینها همه روی نقشه است. نقشه ک هر دسته ای باید یک گوشه اش را بگیرد و درست کند. یک دسته مبارزه با مواد مخدر بکنند، یک دسته با مشروبات مبارزه بکنند، ... کند. یک دسته مبارزه با مواد مخدر بکنند، یک دسته با مشروبات مبارزه بکنند، یک دسته هم با فسادهای دیگر مبارزه کنند. صحیفه ... دسته با مشروبات مبارزه بکنند، یک دسته هم با فسادهای دیگر مبارزه کنند. صحیفه امام؛ ج 8، ص : 376 - ...

تبلیغ، جهاد خطبا

حضرت سید الشهدا از کار خودش به باشد و در خارج میدان وضع چه جور باشد و باید آنهایی که اهل مبارزه مسلحانه هستند چه جور مبارزه بکنند، و باید آنهایی که ... جور باشد و باید آنهایی که اهل مبارزه مسلحانه هستند چه جور مبارزه بکنند، و باید آنهایی که در پشت جبهه هستند چطور تبلیغ ... و باید آنهایی که در پشت جبهه هستند چطور تبلیغ بکنند. کیفیت مبارزه را، کیفیت اینکه مبارزه بین یک جمعیت کم با جمعیت زیاد ... جبهه هستند چطور تبلیغ بکنند. کیفیت مبارزه را، کیفیت اینکه مبارزه بین یک جمعیت کم با جمعیت زیاد باید چطور باشد، کیفیت ...

مبارزه با حکومت فاسد

سیدالشهدا با این فداکاری که کرد، علاوه بر اینکه آنها را به ...

پیش‏کسوتان مبارزه و جهاد و شهادت

در هر نهضت و انقلاب الهی و مردمی، علمای اسلام اولین کسانی ...

اسلام با پوچی و از خودبیگانه شدن انسان مخالف است

اسلام هر چیزی که انسان را به پوچی و از خود بیگانه شدن می کشاند، مبارزه می کند. شرابخواری و میگساری در اسلام ممنوع است. ...

اعتیاد مزمن

هروئین و تریاک و مواد مخدر و مشروبات یک باب است که کسانی که ...

عصمت

«عصمت» غیر از ایمان کامل نمی ب ندارد مرتکب گناه و‏‎ ‎‏معصیت گردد. کتاب جهاد اکبر یا مبارزه با نفس (بخش علم و ...

غیبت

شما عالم دیگری هم دارید؛ معاد دارید که ‏‏الغِیبة اِدامُ کِلاب النّار. کتاب جهاد اکبر یا مبارزه با نفس (بخش قدم اول در ...

صفحه 1 از 4 1 | 2 | 3 | 4