تعداد 22 مورد یافت شد

براى مدتی اطلاعیه ندادند

پس از جریان انجمنهاى ایالتى و علاقه ‏مندان امام این سؤال را مطرح کردند که چرا امامی‏‏ که مبارزه را آغاز کرده است، آن را ادامه نمی‏‏ دهد. پس از مدتى ... خواستند که با آقایان علما اتمام حجت کنند که اگر تا حالا مبارزه با دولت بود، از این پس مبارزه با شاه است. و مبارزه با ... حجت کنند که اگر تا حالا مبارزه با دولت بود، از این پس مبارزه با شاه است. و مبارزه با شاه خطرناک است. آیا حاضرید که ... تا حالا مبارزه با دولت بود، از این پس مبارزه با شاه است. و مبارزه با شاه خطرناک است. آیا حاضرید که جانتان را به خطر ... است. آیا حاضرید که جانتان را به خطر بیندازید؟ راه من، مبارزه با شاه است. بعضى از آقایان می‏‏ گفتند: «چگونه می ...

فعالیت های انقلا‏بی در دبیرستان

سال دوازدهم که بودم تقریباً دو و گفتیم مگر در این کلاس غیر از ما کس دیگری هم در راه مبارزه تلاش می‏کند. از یک طرف هم ترس داشتیم که بیایند و به ...

از ملاقات خصوصی خودداری می‏‏کنم

روزی به امام عرض کردم در جریان مبارزه با رژیم شاه نخستین حرکت شما نپذیرفتن مقامات دولتی و ... برخوردار بودیم و لذا توانستیم با رژیم ایران به مقابله و مبارزه برخیزیم و علیه آن نهضت کنیم. البته حین مبارزه دیگر ... به مقابله و مبارزه برخیزیم و علیه آن نهضت کنیم. البته حین مبارزه دیگر ملاقات معنی ندارد، اما در عراق که اکنون در حال ...

آغاز فعالیت های سیاسی و آشنایی با امام

منزل ما در یکی از محلات مذهبی توزیع اعلا‏میه‏ها و رسالهِ امام می‏پرداختند. منبع :خاطرات مبارزه و زندان ‏(‏یادها – 22)، صفحه ...

آشنایی با امام

محیطی که در آن بودم مذهبی بود و همیشه بهترین وعاظ برای ...

مردم را به سلف صالح بدبین نکنید

در مرحله‏‏اى از دوران مبارزه و در زمان طاغوت، حدود 20 نفر از علما را به مدت سه سال ...

امام شجاعانه با تفکر حاکم نبرد می‏کردند

در حوزۀ مقدسۀ قم افراد خوش نیت بزرگتر است. امام با مخالفت افراد خواص و ظاهرالصلاح که مبارزه‏ با آنها کار مشکلی است، به سیصد سال توطئه علیه امثال ...

غذا را اول به زندانی ها بدهید

جریان استقبال از حضرت امام واق که محکوم شدند، همان را اعمال می کنیم. منبع: خاطرات مبـارزه و زندان (یـادها ـ 22) ...

احساس کردند باید قیام کنند

امام از سنى که طلبه شدند و مشغول درس شدند، حالت مبارزه علیه استکبار را داشتند. منتهى چون امکانات برایشان جور ...

هدایت هوشیارانه مبارزه در مقاطع مختلف

چند روز قبل از نیمه شعبان 1341 شمسی، در قم شهرت یافت ...

صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3