تعداد 22 مورد یافت شد

بیانات در جمع بازاریان تهران (مقابله با دسیسه هاى رژیم شاه)

امام خمینی در جمع بازاریان تهران آنان را به مقابله با دسیسه ...

سخنرانى در جمع روحانیون و طلاب درباره تکلیف شرعى بودن قیام بر ضد شاه

امام خمینی در سخنرانی ای که در جمع روحانیون، طلاب و ایرانیان ...

کارتر گفت به شاه اعتماد دارد و از وی در مبارزه با مخالفان حمایت می کند.

کارتر گفت به شاه اعتماد دارد و از وی در مبارزه با مخالفان ...

صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3