تعداد 6760 مورد یافت شد

* نهضت آزادی ایران تصویب نامه دولت را به باد انتقاد و مسخره گرفت. * ایالات و عشایر فارس به مبارزه مسلحانه با دولت پرداختند. در فارس حکومت نظامی ...

* نهضت آزادی ایران تصویب نامه را به باد انتقاد و مسخره گرفت. * ایالات و عشایر فارس به مبارزه مسلحانه با دولت پرداختند. در فارس حکومت نظامی اعلام ...

دین روشی در مبارزه امام خمینی(س)

دین روشی در مبارزه امام خمینی(س) دکتر محمد مهدی مرادی خلج خلاصه ... که در صف ملتها و بر علیه حکومتها بوده اند و در این راه به مبارزه و مجاهداتی دست زده اند. و اما آنچه وجه تمایز حضرت ... روحانیان دخیل در سیاست در تاریخ معاصر می باشد آن است که در مبارزه، دین را راهنمای عمل سیاسی و اجتماعی خود قرار داد و نه ... و اجتماعی خود قرار داد و نه ممد و معد آن؛ و بر این اساس به مبارزه وجهه ای نوین بخشید. این مقاله درصدد است تا اهداف و ... درصدد است تا اهداف و روشهای متخذۀ امام از دین، در امر مبارزه را تبیین نماید و در سایۀ آن به ارزیابی عملکردهای ...

مصاحبه با حجةالاسلام و المسلمین صالحی نجف آبادی

حجةالاسلام و المسلمین صالحی نج فقهی جایز نیست و امام نمی تواند آن را انجام دهد. 2- آیا مبارزه با حکومت ظالم هم واجب است؟ بله، علاوه بر آنکه بیعت ... هم واجب است؟ بله، علاوه بر آنکه بیعت با او جایز نیست، مبارزه با او هم واجب است. این هم از قوانین فقهی پذیرفته شده ... سالم و بری الذّمه خواهد بود و کسی که به وسیلۀ زبانش با آن مبارزه کند، نزد خدا اجر دارد و او از اوّلی افضل است و کسی که ... دارد و او از اوّلی افضل است و کسی که با شمشیر با آن منکر مبارزه کند تا کلمۀ خدا فراتر و کلمۀ ظالمان فروتر شود، چنین ... یقین در قلبش تابیده است. این کلام امام علی می رساند که مبارزه با ظالم واجب است، منتهی مراحلش مختلف است. و این انکار ...

مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین مهدی کروبی

حجة الاسلام والمسلمین مهدی ک جرم حمایت از آقای کاشانی بود؛ آن هم با آن سوابق نجف و مبارزه با انگلیسی ها و جبهه و جنگ (من این را از امام نقل می ... یک تحوّل فکری در حوزه ها به وجود آورد؛ یعنی حوزه را وارد مبارزه کرد و تفکّر طلبه ها را عوض کرد، چون امام قاطعیت، عظمت ... که من فکر می کنم امام به کلی آن حکومت را عوض کردند. اصلاً مبارزه و ورود به عالم سیاست یک چیز منزوی و خوره ای بود اما ... این جور افتخار می کردند. واقعاً کسانی که دنبال این قضیّه مبارزه و سیاست بودند مذمت می شدند، ولی امام توانست دگرگونی ... مهم است این که قبح و انزوای آن را ازبین برد. افراد زیادی مبارزه نمی کردند و این فرهنگ غلبه کرده بود. مبارزه مذموم بود ...

آشنایی با شهید اندرزگو

‏‏آشنایی با شهید اندرزگو و ارتباط ما به همین رفت و آمدهای معمولی و گفتگو‏‎ ‎‏درباره مبارزه و حضرت امام محدود می شد و من اصلاً با فعالیتهای سیاسی ... قضیه ایشان دیگر به طور رسمی به قم برنگشت و به زندگی و‏‎ ‎‏مبارزه مخفیانه اش در شهرهای مختلف ادامه داد و ما اطلاع ... حال فروختن انگشتر و تسبیح دیده اند و به این ترتیب ایشان به مبارزه‏‎ ‎‏ادامه می داد و با دوستانش نیز ارتباط برقرار می ... ‎‏مبارز بود و اعتقاد زیادی هم به استفاده از قوه قهریه و مبارزه مسلحانه علیه رژیم داشت‏‎ ‎‏به همین جهت این مشی را در ... مسلحانه علیه رژیم داشت‏‎ ‎‏به همین جهت این مشی را در مبارزه اش انتخاب کرده بود و از آنجا که با راه و روش‏‎ ...

مروری بر قیام پانزده خرداد 1342 به عنوان زمینه ساز انقلاب اسلامی

*دکتر عباس خلجی؛ عضو هیئت علمی انقلابی، در صدد تخریب بنیانهای فرهنگی ـ اجتماعی ایران و مبارزه با فرهنگ مذهبی مردم ایران و به بیان دقیق تر، «اسلام ... دچار تحوّل شد و با سیاسی شدن افکار عمومی مردم، روحیه مبارزه جویی با نظامهای طاغوتی در سرلوحه حرکتهای آنها قرار ... و قانون اساسی مشروطه تبلور یافت. جنبش ملّی شدن نفت نیز یک مبارزه ضد بریتانیایی بود که حیطه وسیعتری نسبت به قیام تنباکو ... اسلامی، مقابله با برنامه های استعماری آمریکا و اسرائیل، مبارزه با حاکمیّت و گسترش فرهنگ غربی که منافی با معیارهای ... پانزده خرداد به شمار می رفت. [6] امام خمینی در مرحلۀ اوّل مبارزه خود، درصدد پیشگیری و کنترل حرکتهای ضد مذهبی رژیم شاه ...

امام حوزه و سیاست

امام حوزه و سیاست □حجت الاسل خواستیم بدانیم زمان حضور حضرت امام در حوزه و در سالهای مبارزه و استقامت ایشان در برابر طاغوت، متحجرین و مقدس مآبها ... مباحثه برسیم در عین حال دست از لباسمان نکشیم؛ امام در این مبارزه برای حفظ حرمت و هویّت روحانیت متعهد برخوردهای تندی با ... اوضاع و احوال شرایط به گونه ای بود که از دیدگاه متحجران، مبارزه با شاه ننگ بود؛ یعنی استدلال می کردند حالا که قرار ... بفهمند و آگاه بشوند اینها در صحنه هستند، از دیدگاه متحجران مبارزه با شاه ننگ بود، در حالی که از دیدگاه امام، مبارزات ... ارتجاعی مقدس مآبها در عرصۀ دین و سیاست که اعتقادی به مبارزه با دستگاه ظالم شاه نداشتند، تفکر انقلابی و رهایی بخش ...

امام حوزه و سیاست

□حجت الاسلام والمسلمین حاج خواستیم بدانیم زمان حضور حضرت امام در حوزه و در سالهای مبارزه و استقامت ایشان در برابر طاغوت، متحجرین و مقدس مآبها ... مباحثه برسیم در عین حال دست از لباسمان نکشیم؛ امام در این مبارزه برای حفظ حرمت و هویّت روحانیت متعهد برخوردهای تندی با ... اوضاع و احوال شرایط به گونه ای بود که از دیدگاه متحجران، مبارزه با شاه ننگ بود؛ یعنی استدلال می کردند حالا که قرار ... بفهمند و آگاه بشوند اینها در صحنه هستند، از دیدگاه متحجران مبارزه با شاه ننگ بود، در حالی که از دیدگاه امام، مبارزات ... ارتجاعی مقدس مآبها در عرصۀ دین و سیاست که اعتقادی به مبارزه با دستگاه ظالم شاه نداشتند، تفکر انقلابی و رهایی بخش ...

انتشار فراخوان سرود «بانگ انقلاب» با محور پیام تاریخی امام (س)

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ب پیام تاریخی حضرت امام (س) مبنی بر اینکه «تا شرک و کفر هست مبارزه هم هست و تا مبارزه هست ما هستیم» که همانا شعار محوری ... (س) مبنی بر اینکه «تا شرک و کفر هست مبارزه هم هست و تا مبارزه هست ما هستیم» که همانا شعار محوری ما در گفتمان انقلاب ... و ارزشمندی را تهیه و تولید نماید. شعار «تا شرک و کفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم» حضرت امام (رضوان الله ... تهیه و تولید نماید. شعار «تا شرک و کفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم» حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) بهانه ... حالی که به یقین در برگیرنده گفتمان انقلاب اسلامی در هنگامه مبارزه با طاغوت است، چون طبق دیگر سخنان حضرت امام خمینی(س) ...

جنبش انقلابی اسلامی و بنیاد گرایی

جنبش انقلابی اسلامی و بنیاد گر الجزایر و لیبی در سده سیزدهم هجری، علیه استعمار فرانسه، به مبارزه مسلحانه با نیروی اجنبی برخاست، و جدای از جنبش وهابیه ... که با شعار بازگشت به قرآن، و تحت لوای «اتحاد اسلام» پرچم مبارزه با استعمار را در ایران و دیگر سرزمین های اسلامی از ... از قبیل رویتر و رژی (که سید در آن بی نقش نبود) سنت مبارزه جویانه ای را از خود بر جای گذاشته بود، اما این سید ... و نام آورترین سخنگوی این جریان نوین بود. البته بقایای نگرش مبارزه جویانه اما سنتی مذهبی که مدل های مشابه اخوان المسلمین ... قرآن، استخراج و تصفیه و احیاء منابع فرهنگ و تفکر اسلامی، مبارزه با استعمار غربی، مبارزه با استبداد، برقراری عدالت، ...

صفحه 11 از 676 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >