تعداد 3 مورد یافت شد

نواندیشی در راه و روش امام(س) به روایت یک عالم لبنانی

این اثر توسط مسعود فکری ترجمه و نیز نوآوری در عملگرایی را تبیین کند. وی در مقدمه کتاب «مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی(س)»، با اشاره ... داشته باشد». نگارنده که از منابع بسیاری برای تالیف کتاب «مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی(س)» بهره برده ... مشخصه‌های خط مشی امام خمینی از خلال سخنان و مواضعش درباره مبناگرایی و نوگرایی پرداخته است. کتاب «مبناگرایی و نواندیشی ... و مواضعش درباره مبناگرایی و نوگرایی پرداخته است. کتاب «مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی(س)» در هفت فصلِ ... ظلّه) و خط مشی امام خمینی، به برجسته‌ترین مشخصه‌های مبناگرایی و نوگرایی در نزد امام خمینی(س) توجه دارد. در صفحه ...

انتشار مبناگرایی و نواندیشی راه و روش امام خمینی(س)

در این اثر مبناگرایی همان تکیه بر قرآن به عنوان منبعی ناب و سرچشمه وحی ... خامنه‌ای و راه امام خمینی(س) می‌پردازد. در بخشی از کتاب مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی(س) نوشته شده ... چیزی است که اسلام آن را مطرح کرده بود.» نخستین چاپ کتاب مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی(س) با شمارگان ...

بررسی های شیخ نعیم قاسم درباره نواندیشی در راه و روش امام خمینی کتاب شد

به گزارش پرتال امام خمینی به ن نعیم قاسم قائم مقام دبیر کل حزب الله لبنان و مولف کتاب «مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی(ره)» معتقد است ... تمدن بشری به سمت کمال سهیم است، توانا است. مولف کتاب «مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی(ره)» می‌گوید با ... مشخصه‌های خط مشی امام خمینی از خلال سخنان و مواضعش درباره مبناگرایی و نوگرایی پرداخته است و هر نکته‌ای که در انسجام ...