تعداد 1 مورد یافت شد

انتشار مبناگرایی و نواندیشی راه و روش امام خمینی(س)

در این اثر مبناگرایی همان تکیه بر قرآن به عنوان منبعی ناب و سرچشمه وحی ... خامنه‌ای و راه امام خمینی(س) می‌پردازد. در بخشی از کتاب مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی(س) نوشته شده ... چیزی است که اسلام آن را مطرح کرده بود.» نخستین چاپ کتاب مبناگرایی و نواندیشی در راه و روش امام خمینی(س) با شمارگان ...