تعداد 2718 مورد یافت شد

پیام به نمایندگان مجلس به مناسبت گشایش دومین دوره مجلس (تعیین اولویتها)

امام خمینی در پیامی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مناسبت ...

سخنرانى در جمع نمایندگان مجلس شوراى اسلامى (وظایف نمایندگان مجلس)

امام خمینی در سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن ...

پیام به نمایندگان مجلس شورا در افتتاح سومین دوره (رسالت و وظایف مجلس)

امام خمینی در پیامی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مناسبت ...

صفحه 1 از 272 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >