تعداد 273 مورد یافت شد

سخنرانی تاریخی امام در بهشت زهرا

امام خمینی در اولین ساعات بازگشت به وطن پس از پانزده سال ...

16 بهمن 1357

*ما یک دولتى را معرفى مى کنیم، رئیس دولتى را معرفى مى کنیم ...

صفحه 3 از 28 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >