تعداد 933 مورد یافت شد

شیوه حکومت داری امیرالمومنین (ع)

کتاب شریف نهج البلاغه با مجموع بپذیری و بر چنین سفره ای حاضر شوی که صاحبان آن بی توجه به محرومان و فقرا و متوجه اغنیا و ثروتمندان بوده اند.» پُرواضح ... چرا ثروتمندان بر سفره حاضر باشند، اما خبری از مستضعفان و محرومان در میان نباشد. در واقع حضرت مدل حکومت خود و حاکمان ...

* امام خمینی به مناسبت عید نوروز در پیامی رادیو ـ تلویزیونی خطاب به ملت ایران فرمودند: «از خداوند تعالی مسئلت می‏کنم که این سال جدید را به همه مسلمین ...

* امام خمینی به مناسبت عید نور وحدت فراخواندند. امام خمینی از دولت خواستند به وضع فقرا و محرومان اهتمام بیشتری داشته باشد و از ثروتمندان و دارندگان ...

عدالت خواهی

عدالت، یکی از مهم ترین دغدغه ه که پرتویی از مکتب خدا محور و ضعیف نواز اسلام است، خدمت به محرومان و مستضعفان و پابرهنگان در مقایسه با سایر اعمال صالح ... که لازم است وصیت نمایم، اعانت نمودن به بندگان خدا، خصوصاً محرومان و مستمندان [است] که در جامعه ما مظلوم و بی پناهند. ... حق را که در تضاد عمیق با منافع نامشروع مستکبران و استثمار محرومان است، دلیل ستیز مستکبران علیه حق جویان می داند: « هر ...

فرهنگ انتظار منشأ تحوّل و تکامل

شاید بتوان مفهوم «انتظار» را ک پیش ایشان.» (صحیفه امام، ج12، ص482) 2. روحیه حمایت از محرومان و مستضعفان جهان دومین شاخص برای یک فرد و یک جامعه ... برای یک فرد و یک جامعه داشتن روحیه تعاون و حمایت از ضعفا و محرومان مسلمان و غیر مسلمان است. کسانی که تنها به فکر رفاه ... که تنها به فکر رفاه حال خود و اطرافیان خود هستند و از درد محرومان و آتش فقر و ناداری بی خبر و غافل اند در مجموعه ...

انعکاس نمونه ای از عشق مردم و نویسندگان مطبوعات در زمان بیماری یادگار گرانقدر امام (س)، حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی، دعا در حق نور دیدۀ ...

انعکاس نمونه‌‌‌ ای دانسته‌‌‌ اند و هم از آن روست که نشاطشان منتعشی از نشاط محرومان است و غمشان غم محرومان و دغدغۀ خاطرشان دغدغۀ خاطر ... آن روست که نشاطشان منتعشی از نشاط محرومان است و غمشان غم محرومان و دغدغۀ خاطرشان دغدغۀ خاطر محرومان است و غمشان غم ... محرومان است و غمشان غم محرومان و دغدغۀ خاطرشان دغدغۀ خاطر محرومان است و غمشان غم محرومان و هم از آن روست که محرومان ... محرومان و دغدغۀ خاطرشان دغدغۀ خاطر محرومان است و غمشان غم محرومان و هم از آن روست که محرومان نیز بیش از سایر اقشار در ... خاطر محرومان است و غمشان غم محرومان و هم از آن روست که محرومان نیز بیش از سایر اقشار در مصائب این خاندان شریف شریک ...

‏‏محرومان ولى نعمت ما هستند

‏‏محرومان ولى نعمت ما هستند‏ ‏‏و به مجلس و دولت و دست ... این ملت را بدانید و در خدمتگزارى به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیاى نعم همه هستند و ...

‏‏خیر دنیا و آخرت در رسیدگى به حال محرومان است

‏‏خیر دنیا و آخرت در رسیدگى به حال محرومان است ‏ ‏‏و به همه در کوشش براى رفاه طبقات محروم وصیت ... محروم وصیت مى کنم که خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگى به حال محرومان جامعه است که در طول تاریخ ستمشاهى و خان خانى در رنج ...

تجلی قدرت خدا در طبس

پرتال امام خمینی(س): یادداشت۲۵ جمعیتها به دست قدرتمندان برای سلطه بر ضعیفان و مکیدن خون محرومان جهان به وجود آمده است. تا ببینند که به بهانه نجات ...

محرومان

‏‏محرومان‏‏ ‏ ‏‎ ‎ ‏‎[[page ...

امام خمینی(س) با نامگذاری روز قدس مسلمانان جهان را متحد کرد

به گزارش پرتال امام خمین(س) سی گذاری فرمودند.محجوب نوشت: شعار و اندیشه دفاع از مستضعفان و محرومان جهان، ابدا برای نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران، کم ...

صفحه 9 از 94 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >