تعداد 665 مورد یافت شد

حکومت اسلامی؛ حکومت محبت و خدمت

نگرش به مردم از منظر اهل حکومت واقعاً باید با تمام قدرت آن طورى که على- علیه السلام- براى محرومین دل مى‏سوزاند، این هم با تمام قدرت دل بسوزاند براى ... محرومین دل مى‏سوزاند، این هم با تمام قدرت دل بسوزاند براى محرومین، مثل یک پدرى که بچه‏هایش اگر گرسنه بمانند، چطور با ...

بهره ای از اندیشه های سیاسی حضرت امام خمینی(س)

انقلاب اسلامی ایران به رهبری ح بیشتر جهان سوم و در حقیقت جلوگیری از نفوذ پابرهنه‌‏ها و محرومین در جهان مالکیت‌های بی‏‌حد و مرز سرمایه‌‏داران است. ... نام و نشان اسلام و انقلاب ما تشکیل شود؛ و آقایی و سروری محرومین و پابرهنگان جهان جشن گرفته شود. مطمئن باشید قدرتهای ...

دیدگاهها

دیدگاهها ● اشاره: در فاصله ک بزنند و واقعاً هم می ‏خواهد. تاریخ:18 / 7 / 73 حمایت از محرومین و مستضعفین بعضی از دستورات اصولی ائمه اطهار(ع) هم ... از دستورات اصولی ائمه اطهار(ع) هم سو بودن با مستضعفین و محرومین، ایستادگی در مقابل قدرت ‏های ظالم، برخورد با ... زندگی ما فرهنگ حاکم بر خود و خانواده ما همسو با مستضعفین و محرومین است؟ آیا حاضریم از خود و فرزندان خود کم گذاشته و به ... کم گذاشته و به فقرا و نیازمندان کمک کنیم؟ صرف شعار بنفع محرومین بدون عمل چیزی است که مورد طعن و لعن قرار گرفته است. ... ناپذیر است. تاریخ:27 / 6 / 70 انبیاء از طبقه فقرا و محرومین جامعه خود محسوب می ‏شوند و هرگز چیزی از مال دنیا بجز ...

تاسیس مجلس اعلای شیعیان

‏‏* چه شد که امام موسی ص داشتند مبنی بر اینکه «اگر تصور می‌کنید احقاق حقوق ‏‎ ‎‏محرومین فی وطنهم (یعنی شیعیان) و محرومین عن وطنهم (یعنی ... می‌کنید احقاق حقوق ‏‎ ‎‏محرومین فی وطنهم (یعنی شیعیان) و محرومین عن وطنهم (یعنی فلسطینی‌های مستقر ‏‎ ‎‏در جنوب لبنان) ... آقای صدر به تشکیل و حفظ ‏‎ ‎‏خندق واحدی‏‎[4]‎‏ از «محرومین عن وطنهم» و «محرومین فی وطنهم» بسیار تاکید ‏‎ ... و حفظ ‏‎ ‎‏خندق واحدی‏‎[4]‎‏ از «محرومین عن وطنهم» و «محرومین فی وطنهم» بسیار تاکید ‏‎ ‎‏می‌کردند. و معتقد بودند ... روز به روز بر ‏‎ ‎‏محبوبیت ایشان افزوده می‌شد. نه تنها محرومین شیعه و حتی محرومین سنی و ‏‎ ‎‏فلسطینی، بلکه ...

دلتنگ افکار و عقاید امام شده ایم

دبیرکل خانه کارگر و نماینده مر نگهداری کند و اساس و محور حرکت خود قرار بدهد. اگر ما موضوع محرومین و مستضفین را که امام دنبال می کرد دنبال کنیم دیگر ...

خطوط اصلی اقتصاد اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)

خطوط اصلی اقتصاد اسلامی از دید و اصولاً تبیین جهتگیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزۀ اسلام با ... (اصولاً) اشاره دارند که جهتگیری اقتصاد اسلام حفظ منافع محرومین است؛ و تنها آنچه باقی مانده تبیین و اجرای آن در عمل ... آنچه باید از برآیند نظام اقتصادی اسلام حاصل شود، حمایت از محرومین و مستضعفین است. در این مورد حضرت امام(س) با تأکید ... شود، از دید اسلام، سیستمی می دانند که در برگیرندۀ منافع محرومین و پابرهنه ها باشد؛ و این امر را وظیفۀ علما و ... جهان اسلام، طرحها و برنامه های سازنده و دربرگیرندۀ منافع محرومین و پابرهنه ها را ارائه دهند؛ و جهان مستضعفین را از ...

خطوط اصلی اقتصاد اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی (س)

خطوط اصلی اقتصاد ا و اصولاً تبیین جهتگیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین‎ ‎ ‎[[page 292]]‎و گسترش مشارکت عمومی آنان و ... (اصولاً) اشاره دارند که‎ ‎جهتگیری اقتصاد اسلام حفظ منافع محرومین است؛ و تنها آنچه باقی مانده تبیین و اجرای‎ ‎آن در ... باید از برآیند نظام اقتصادی‎ ‎اسلام حاصل شود، حمایت از محرومین و مستضعفین است. در این مورد حضرت امام(س) با ... شود، از دید‎ ‎اسلام، سیستمی می دانند که در برگیرندۀ منافع محرومین و پابرهنه ها باشد؛ و این امر را‎ ‎وظیفۀ علما و ... اسلام، طرحها و برنامه های سازنده و‎ ‎دربرگیرندۀ منافع محرومین و پابرهنه ها را ارائه دهند؛ و جهان مستضعفین را از‎ ...

خطوط اصلی اقتصاد اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی (س)

خطوط اصلی اقتصاد ا و اصولاً تبیین جهتگیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین‎ ‎ ‎[[page 292]]‎و گسترش مشارکت عمومی آنان و ... (اصولاً) اشاره دارند که‎ ‎جهتگیری اقتصاد اسلام حفظ منافع محرومین است؛ و تنها آنچه باقی مانده تبیین و اجرای‎ ‎آن در ... باید از برآیند نظام اقتصادی‎ ‎اسلام حاصل شود، حمایت از محرومین و مستضعفین است. در این مورد حضرت امام(س) با ... شود، از دید‎ ‎اسلام، سیستمی می دانند که در برگیرندۀ منافع محرومین و پابرهنه ها باشد؛ و این امر را‎ ‎وظیفۀ علما و ... اسلام، طرحها و برنامه های سازنده و‎ ‎دربرگیرندۀ منافع محرومین و پابرهنه ها را ارائه دهند؛ و جهان مستضعفین را از‎ ...

کتاب «مدیریت شهری از دیدگاه امام خمینی» منتشر شد

کتاب «مدیریت شهری از دیدگاه امام خمینی» توسط پژوهشکده امام ...

حریم و حقوق شهروندان

مهمترین هدف قوانین بشری ایجاد فضای امنیت و آرامش برای ...

صفحه 10 از 67 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >