تعداد 684 مورد یافت شد

آیین نکوداشت کتابداران کتابخانه امام خمینی(س)و انقلاب اسلامی برگزار شد

آیین نکوداشت کتابداران کتابخان در راستای تحقق فراگیر نمودن فرهنگ کتابخوانی و خدمت به محرومین منطقه جنوب تهران و زائران آستان مقدس امام خمینی(س)، ...

آیا نظارت استصوابی مورد تأیید رهبر فقید انقلاب قرار داشت؟

در پاسخ به سؤال فوق توجه شما ر درد مستضعفین چشیده و آگاه به مسائل دینی –سیاسی و همگام با محرومین را انتخاب خواهند کرد.» (صحیفۀ امام، ج20، ص ...

‏‏درآمدی بر نظریۀ عدالت امام خمینی(ره) در عرصۀ اقتصادی‏

‏‏درآمدی بر نظریۀ عدالت امام خ قرار داده. این ویژگیها عبارتند از: ‏ ‏‏1 - حمایت از محرومین و مستضعفان‏ ‏‏2 - عدم پذیرش شکاف شدید ... خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما‏‎ ‎‏پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و‏‎ ... تبیین جهتگیری اقتصاد اسلام در راستای 1) حفظ منافع محرومین و گسترش‏‎ ‎‏مشارکت عمومی آنان و 2) مبارزۀ اسلام با ... خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن‏‎ ‎‏به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا ... احکام الهی را اجرا کنید. باید‏‎ ‎‏قوانین وضع بشودکه حقوق محرومین و فقرا به آنها بازگردانده شود. ‏‎[15]‎‏ ‏ ‏‏ (3) ...

اخلاق کارگزاران در نظام اقتصادی و اجتماعی اسلام براساس اندیشه های امام خمینی(س)

اخلاق کارگزاران در نظام اقتصاد شایسته و امینی است که بتوانند وظیفۀ مهم رسیدگی به وضع محرومین و صیانت از اموال و دارایی مسلمین را عهده دار شوند. ... دارد. یکی از مهمترین جلوه های آن «رسیدگی و حمایت از محرومین و مستضعفین» است. با این که اسلام، عدلی فراگیر و ... که اسلام، عدلی فراگیر و احسانی گسترده دارد، اما رسیدگی به محرومین جامعه را در اولویت قرار داده است. کارگزاران نظام ... قرار داده است. کارگزاران نظام باید در جهتگیریهای اقتصادی، محرومین را مورد توجه و عنایت خاص قرار بدهند، و شرط بقای یک ... و شرط بقای یک جامعه نیز، بستگی به احقاق حق مظلومین و محرومین دارد. چنان که حضرت علی(ع)، خطاب به کارگزار خویش مالک ...

امام خمینی: من تا آخر پشتیبان ارتش و سپاه و بسیج خواهم بود

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران غفلت نکنند و این کشور را برای دفاع از ارزشهای اسلام ناب و محرومین و مستضعفین جهان در آمادگی کامل نگه دارند و مبادا ... غفلت نکنند و این کشور را برای دفاع از ارزشهای اسلام ناب و محرومین و مستضعفین جهان در آمادگی کامل نگه دارند و مبادا ...

تجلی شخصیت امام خمینی

تجلی شخصیت امام خمینی (مصاحب دارد. انقلاب ایران و شخصیت امام خمینی سبب شده است تا تمام محرومین جهان در هر گوشه ای از کشورها به تکاپو افتاده، برای ... ای از کشورها به تکاپو افتاده، برای اقامۀ عدالت برخیزند. محرومین دنیا با وجود داشتن مذاهب مختلف، در یک باور با هم ...

تقدیر الهی و فعالیت اجتماعی در سیرۀ حضرت امام ترکیب شده است

تقدیر الهی و فعالیت اجتماعی در هستند که نمی توانند زندگی کنند. این یکی از خاصیت های حکومت محرومین و مستضعفین است. یکی از خاصیتهای بزرگش این است که ... این است که اینها دیگر از قدرتها نمی ترسند. وقتی حکومت محرومین و مستضعفین باشد، خاصیت اعیانیت و اشرافیت و به اصطلاح ...

اصول عقیدتی، فکری و سیاسی اندیشه های امام خمینی(ره)

اصول عقیدتی، فکری و سیاسی اندی – آن غایب حاضر - یادی بنمایم. کسی که پرچمدار نهضت فقرا و محرومین بود و با مژدۀ پایداری و استقامت، همۀ مقدمات لازم را ... عمرانی بوده است. ایشان در همین زمینه فرموده اند: مامکلفیم محرومین و مظلومین را نجات دهیم. ما مأمور هستیم که ستمدیدگان ...

لبنان به روایت یک سخنرانی

برای اینکه خواننده داد. البته این پیشرفتها جوابگوی احتیاجات شیعیان و محرومین لبنان نبود و می‌بایست ‎ ‎فعالیتها گسترده‌تر ... می‌گردید. درخواستهای شیعیان و احقاق حقوق از دست رفته ‎ ‎محرومین، محور مبارزات چند ساله مجلس شیعیان شد. و از آنجا که ... شیعیان شد. و از آنجا که دولت، حاضر به ‎ ‎احقاق کامل حقوق محرومین نبود، تظاهرات متعدد و وسیعی با فراخوان امام صدر به ‎ ... که برای تامین عدالت اجتماعی و احقاق حقوق از دست رفته محرومین، از ‎ ‎هیچ نوع فداکاری دریغ نکنند. نهضت شیعیان ... ‎ ‎خیابانی به راه بیندازد. ولی از آن جا که تحقق خواسته‌های محرومین، احتیاج به اعمال ‎ ‎قدرت داشت و قدرت جز در سایه یک ...

بیدادگریها و بی ایمانیها

‏‏در همان وقت که قافله‌ه مسلمان‌نشین حرکت می‌کردند، در همان حال که ‏‎ ‎‏جوانان حرکت محرومین و روحانیون مبارز همکار مجلس اعلای شیعیان از این مردم ... نبعه توجیه کرده، آقای صدر و مجلس اعلای شیعیان و ‏‎ ‎‏حرکت محرومین و مردان امل را مسوول این سقوط معرفی کنند. و از این ... ‏‎ ‎‏می‌خواستند با ضربه‌ای که به دست جنگجویان خود به حرکت محرومین و امام صدر ‏‎ ‎‏می‌زنند، از قدرت حرکت و مقاومت ... همه یک‌باره مشغول ‏‎ ‎‏تهمت و افترا، به آقای صدر و حرکت محرومین شدند تشیع را مذهب خیانت خواندند ‏‎ ‎‏و دستور قتل ... محقر خود ‏‎ ‎‏می‌پذیرند، و با این حال رهبران حرکت محرومین از نقاط خطرناک و مرگبار می‌گذرند ‏‎ ‎‏تا روابط تیره ...

صفحه 10 از 69 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >