تعداد 684 مورد یافت شد

آخرین پیام امام برای ارتشیان

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران غفلت نکنند و این کشور را برای دفاع از ارزش های اسلام ناب و محرومین و مستضعفین جهان در آمادگی کامل نگه دارند و مبادا ... غفلت نکنند و این کشور را برای دفاع از ارزشهای اسلام ناب و محرومین و مستضعفین جهان در آمادگی کامل نگه دارند و مبادا ...

من تا آخر پشتیبان ارتش و سپاه و بسیج خواهم بود

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران غفلت نکنند و این کشور را براى دفاع از ارزشهاى اسلام ناب و محرومین و مستضعفین جهان در آمادگى کامل نگه دارند و مبادا ... غفلت نکنند و این کشور را براى دفاع از ارزشهاى اسلام ناب و محرومین و مستضعفین جهان در آمادگى کامل نگه دارند و مبادا ...

حکومت اسلامی؛ حکومت محبت و خدمت

نگرش به مردم از منظر اهل حکومت واقعاً باید با تمام قدرت آن طورى که على- علیه السلام- براى محرومین دل مى‏سوزاند، این هم با تمام قدرت دل بسوزاند براى ... محرومین دل مى‏سوزاند، این هم با تمام قدرت دل بسوزاند براى محرومین، مثل یک پدرى که بچه‏هایش اگر گرسنه بمانند، چطور با ...

بهره ای از اندیشه های سیاسی حضرت امام خمینی(س)

انقلاب اسلامی ایران به رهبری ح بیشتر جهان سوم و در حقیقت جلوگیری از نفوذ پابرهنه‌‏ها و محرومین در جهان مالکیت‌های بی‏‌حد و مرز سرمایه‌‏داران است. ... نام و نشان اسلام و انقلاب ما تشکیل شود؛ و آقایی و سروری محرومین و پابرهنگان جهان جشن گرفته شود. مطمئن باشید قدرتهای ...

دلتنگ افکار و عقاید امام شده ایم

دبیرکل خانه کارگر و نماینده مر نگهداری کند و اساس و محور حرکت خود قرار بدهد. اگر ما موضوع محرومین و مستضفین را که امام دنبال می کرد دنبال کنیم دیگر ...

دیدگاهها

دیدگاهها ● اشاره: در فاصله ک بزنند و واقعاً هم می ‏خواهد. تاریخ:18 / 7 / 73 حمایت از محرومین و مستضعفین بعضی از دستورات اصولی ائمه اطهار(ع) هم ... از دستورات اصولی ائمه اطهار(ع) هم سو بودن با مستضعفین و محرومین، ایستادگی در مقابل قدرت ‏های ظالم، برخورد با ... زندگی ما فرهنگ حاکم بر خود و خانواده ما همسو با مستضعفین و محرومین است؟ آیا حاضریم از خود و فرزندان خود کم گذاشته و به ... کم گذاشته و به فقرا و نیازمندان کمک کنیم؟ صرف شعار بنفع محرومین بدون عمل چیزی است که مورد طعن و لعن قرار گرفته است. ... ناپذیر است. تاریخ:27 / 6 / 70 انبیاء از طبقه فقرا و محرومین جامعه خود محسوب می ‏شوند و هرگز چیزی از مال دنیا بجز ...

تاسیس مجلس اعلای شیعیان

‏‏* چه شد که امام موسی ص داشتند مبنی بر اینکه «اگر تصور می‌کنید احقاق حقوق ‏‎ ‎‏محرومین فی وطنهم (یعنی شیعیان) و محرومین عن وطنهم (یعنی ... می‌کنید احقاق حقوق ‏‎ ‎‏محرومین فی وطنهم (یعنی شیعیان) و محرومین عن وطنهم (یعنی فلسطینی‌های مستقر ‏‎ ‎‏در جنوب لبنان) ... آقای صدر به تشکیل و حفظ ‏‎ ‎‏خندق واحدی‏‎[4]‎‏ از «محرومین عن وطنهم» و «محرومین فی وطنهم» بسیار تاکید ‏‎ ... و حفظ ‏‎ ‎‏خندق واحدی‏‎[4]‎‏ از «محرومین عن وطنهم» و «محرومین فی وطنهم» بسیار تاکید ‏‎ ‎‏می‌کردند. و معتقد بودند ... روز به روز بر ‏‎ ‎‏محبوبیت ایشان افزوده می‌شد. نه تنها محرومین شیعه و حتی محرومین سنی و ‏‎ ‎‏فلسطینی، بلکه ...

کتاب «مدیریت شهری از دیدگاه امام خمینی» منتشر شد

کتاب «مدیریت شهری از دیدگاه امام خمینی» توسط پژوهشکده امام ...

خطوط اصلی اقتصاد اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)

خطوط اصلی اقتصاد اسلامی از دید و اصولاً تبیین جهتگیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزۀ اسلام با ... (اصولاً) اشاره دارند که جهتگیری اقتصاد اسلام حفظ منافع محرومین است؛ و تنها آنچه باقی مانده تبیین و اجرای آن در عمل ... آنچه باید از برآیند نظام اقتصادی اسلام حاصل شود، حمایت از محرومین و مستضعفین است. در این مورد حضرت امام(س) با تأکید ... شود، از دید اسلام، سیستمی می دانند که در برگیرندۀ منافع محرومین و پابرهنه ها باشد؛ و این امر را وظیفۀ علما و ... جهان اسلام، طرحها و برنامه های سازنده و دربرگیرندۀ منافع محرومین و پابرهنه ها را ارائه دهند؛ و جهان مستضعفین را از ...

خطوط اصلی اقتصاد اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی (س)

خطوط اصلی اقتصاد ا و اصولاً تبیین جهتگیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین‎ ‎ ‎[[page 292]]‎و گسترش مشارکت عمومی آنان و ... (اصولاً) اشاره دارند که‎ ‎جهتگیری اقتصاد اسلام حفظ منافع محرومین است؛ و تنها آنچه باقی مانده تبیین و اجرای‎ ‎آن در ... باید از برآیند نظام اقتصادی‎ ‎اسلام حاصل شود، حمایت از محرومین و مستضعفین است. در این مورد حضرت امام(س) با ... شود، از دید‎ ‎اسلام، سیستمی می دانند که در برگیرندۀ منافع محرومین و پابرهنه ها باشد؛ و این امر را‎ ‎وظیفۀ علما و ... اسلام، طرحها و برنامه های سازنده و‎ ‎دربرگیرندۀ منافع محرومین و پابرهنه ها را ارائه دهند؛ و جهان مستضعفین را از‎ ...

صفحه 11 از 69 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >