تعداد 665 مورد یافت شد

توصیه امام به نخستین نمایندگان مردم در مجلس چه بود

آنچه در پی می آید توصیه های یازده گانه امام خمینی به ...

راه و رسم محرومیت زدایی

* اصغر میرشکاری حضرت امام خ را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و ...

ما از اصول گرایی امام خمینی فاصله گرفته ایم

ما از اصول گرایی امام خمینی فا می کرد به همین دلیل بر دلها می نشست، خصوصاً نگاه ایشان به محرومین و مستضعفین به عنوان ولی نعمتان کشور و نگاه مردم محور ... از خود مردم و طبقات محروم جامعه بودند، منافع توده و محرومین بیشتر مورد توجه قرار گرفت. مجلس مصوبات مختلفی در ... با بهداشت و درمان در اوج فعالیت هایی بود که در خدمت به محرومین و مستضعفین انجام گرفت و شاید هیچ کمیسیون بهداشت یا ...

مبارزه با فقر، تحقق عدالت

امام خمینی (س) توجه خاصی به محرومین جامعه داشتند و افتتاح حساب شماره 100، تاسیس بنیاد و ...

همکاری خدوم و بی تکلف

‏‏ یکی از ویژگیهای حاج احم و شنیده است، خدمت حضرت امام ارائه کرده است. ‏ ‏‏‏‏خدمت به محرومین مهمترین مسأله ای بود که همواره مورد تأکید ایشان بود. ... را داشتند. می گفتند اگر دنبال سعادت دنیا و عاقبت هستید به محرومین رسیدگی کنید و تأکید داشتند که مستقیم سرکشی کنید و ... رسیدگی کنید و تأکید داشتند که مستقیم سرکشی کنید و درد محرومین را ‏احساس کنید.‏ ‏‏حاج سید احمد آقا خالی از هر گونه ...

گفت وگوی اختصاصی با سردار محسن رشید درباره عصر جنگ تحمیلی و عصر پس از آن

جنگ کمتر از دو سال بعد از پیر زیستی، مدیران برخاسته از طبقه ی متوسط را به سوی اردوگاه محرومین هدایت می کرد. ما الآن هم در کشور با این مساله روبرو ... محروم زندگی می کنند؟! طبقه ای که با شعار ساده زیستی رای محرومین را به خود جلب کرده، پنج سال و ده سال حکومت کرده و ... بار تر است. مردم احساس می کنند گروهی که ظاهرا" از جنس محرومین بوده اند، ظاهرا" مثل بقیه بوده، حالا که نماینده شده ... قرار می دهدو به افکار عمومی القا می شود که شعار حمایت از محرومین و ارزش گرایی تنها وسیله ای برای ارتقاء موقعیت های ...

امام و الگوی نیازهای اساسی

ایگاه اطلاع رسانی و خبری جمارا و نباید با تبلیغات دیگران از میدان به در روند، حمایت از محرومین و پابرهنه هاست. چرا که هرکسی از آن عدول کند از عدالت ... به گونه ای به ارتباط مفهوم عدالت و رفع فقر و تأمین نیازهای محرومین جهت برخورداری از یک سطح رفاه متعارف اشاره داشته اند ... بیان کرده اند و اصولاً جهت گیری اقتصاد اسلام را حفظ منافع محرومین معرفی می کنند. «ارائه طرحها و اصولا تبیین جهت گیری ... و اصولا تبیین جهت گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زر ...

امام خمینی و احیای تفکر فقرستیزی و عدالتخواهی اسلامی

‏‏امام خمینی و احیای تفک پاسخ این سؤال مهم که آیا مقصود این است که کاری کنیم که تا محرومین و فقرا به اغنیا و مرفهین تبدیل شوند یا هدف دیگری ... بعد فقرستیزی‏‎ ‎‏اسلام در قرن حاضر داشت. این توجه عمیق به محرومین همراه با آن زندگی ساده و‏‎ ‎‏بی آلایش، به همۀ مردم ... برای آنها قائل شوند؛ که این کار به منزلۀ‏‎ ‎‏پشت کردن به محرومین است، و مبارزه را از مسیر واقعی منحرف می کند. هشدار ... سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما‏‎ ‎‏پشت کردن به دفاع از محرومین و روی آوردن به حمایت از سرمایه دارها‏‎ ‎‏گردد و ... نباید با تبلیغات‏‎ ‎‏دیگران از میدان به در روند، حمایت از محرومین و پابرهنه هاست. چرا که‏‎ ‎‏هر کسی از آن عدول کند از ...

به جای زیارت مکه و مدینه و عتبات، ایران را آباد کنید

پس از پیروزی انقلاب و تشکیل نظ متخصص و انقلابی برای عمران و آبادانی و خدمات رسانی به محرومین و مستضعفین بسیج شدند. متن این پیام را با هم می ...

وصیت نامه سردار سلیمانی چهلمین روز شهادتش منتشر می شود

پرتال امام خمینی(س): مسئول دفت بود. بسیار به فرزندان و خانواده شهدا عشق می ورزید. به محرومین واقعا توجه داشت. از اولین کسانی بود که بعد از زلزله ...

صفحه 11 از 67 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >